Мы работаем над мобильной версией
Маленький дисплей
Сайт еще не адаптирован для вашего разрешения экрана
Минимальное разрешение: 1280x800
Ваше разрешение: 
Закрыть

«Құқық және халықаралық қатынастар» пәндері

6B04201  «Құқықтану» білім беру бағдарламасы

 1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 2. Философия
 3. Қазақ (орыс) тілі
 4. Шетел тілі
 5. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағыл. тілінде)
 6. Әлеуметтану
 7. Саясаттану
 8. Мәдениеттану
 9. Психология
 10. Дене шынықтыру
 11. Экономика және кәсіпкерлік негіздері / Құқық негіздері / Экология және тіршілік қауіпсіздігі  / Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
 12. Кәсіби бағдарланған шет тілі
 13. Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 14. Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
 15. Құқық қорғау органдары
 16. Мемлекет және құқық теориясы
 17. Қазақстан Республикасының конституциялык құқығы
 18. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлімі)
 19. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлімі)
 20. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлімі)
 21. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі)
 22. Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
 23. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
 24. Халықаралық бұқаралық құқығы
 25. Қазақстан Республикасының тұрғын-үй құқығы / Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы / Ақпараттық құқық/
 26. Шет елдерінің конституциялык құқығы / IT-технологиялар саласындағы ағылшын тілі (1 бөлім)
 27. Халықаралық дербес құқығы / Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалау
 28. Қазақстан Республикасының еңбек құқығы / Халықаралық еңбек құқығы
 29. Қазақстан Республикасының жер құқығы / Құқықтық деректер базалары және ақпараттық қауіпсіздік / Қылмысты саралау
 30. Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы / IT-технологиялар саласындағы ағылшын тілі (2 бөлім) / Жедел iздестiру қызметі негіздері
 31. Кеден құқығы / Халықаралық кеден құқығы
 32. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы / Қылмыстық істер бойынша процестік құжаттарды құрастыру / Қылмыстарды тергеудегі заманауи ақпараттық технологиялар
 33. Заңгердiң кәсiби этикасы / Қазақстан Республикасының отбасы құқығы
 34. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы / Қаржы
 35. Қазақстан Республикасының салық құқығы / Сот бухгалтериясы
 36. Әлеуметтiк қамсыздандыру құқығы / Криминология / Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер
 37. Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы
 38. Қазақстан Республикасының азаматтық-процестік құқығы / Аралық және халықаралық арбитраж соттары
 39. Мемлекет және құқық теориясының проблемалары / Ғылыми зерттеу және академиялық жазу: ұйымдастыру және жоспарлау
 40. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы / Криминалистика / IT-технологиялар сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылыққа қарсы күрес құралы ретінде
 41. Адвокатура / Microsoft Office қосымша мүмкіндіктері
 42. Қазақстан Республикасының нотариаты / Оқиға болған орынды қарастыру / Монополияға қарсы құқық
 43. Интеллектуалдық меншiк құқығы / Ювеналдық әділет
 44. Қазақстан Республикасының банк құқығы / Сот экспертологиясы / Ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету

6B04204 «Құқық және кеден қызметі» білім беру бағдарламасы

 1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 2. Философия
 3. Қазақ (орыс) тілі
 4. Шетел тілі
 5. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағыл. тілінде)
 6. Әлеуметтану
 7. Саясаттану
 8. Мәдениеттану
 9. Психология
 10. Дене шынықтыру
 11. Экономика және кәсіпкерлік негіздері / Құқық негіздері / Экология және тіршілік қауіпсіздігі  / Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
 12. Кәсіби бағдарланған шет тілі
 13. Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 14. Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
 15. Құқық қорғау органдары
 16. Мемлекет және құқық теориясы
 17. Қазақстан Республикасының конституциялык құқығы
 18. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлімі)
 19. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлімі)
 20. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлімі)
 21. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі)
 22. Кеден ісі тарихы
 23. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
 24. Халықаралық бұқаралық құқығы
 25. Кедендік бақылаудың техникалық құралдары / Шет елдерінің конституциялык құқығы
 26. Кедендік әкімшілік жүргізудің құқықтық негіздері / Көлік құқығы
 27. Кедендік рәсімдерді құқықтық реттеу / Халықаралық дербес құқығы
 28. Қазақстан Республикасының еңбек құқығы / Халықаралық еңбек құқығы
 29. СЭҚ тауар номенклатурасы / Правовой статус участников ВЭД
 30. Халықаралық интеграциялық құқық / ЕАЭО құқығы
 31. Кедендік төлемдер мен салықтар / Қылмысты саралау
 32. Халықаралық сауда құқығы / Халықаралық кеден құқығы
 33. Кеден ісін ұйымдастыру / Заңгердiң кәсiби этикасы
 34. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы / Қаржы
 35. Қазақстан Республикасының салық құқығы / Сот бухгалтериясы
 36. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет пен басқару / Логистика
 37. Қазақстан Республикасының кеден құқығы
 38.  Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу / Қазақстан Республикасының азаматтық-процестік құқығы
 39. Мемлекет және құқық теориясының проблемалары / Ғылыми зерттеу және академиялық жазу: ұйымдастыру және жоспарлау
 40. Кеден ісі саласындағы криминалистика және анықтама жүргізу / Криминалистика
 41. Метрология, стандарттау, сертификаттау / Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалау
 42. Кеден инфрақұрылысы және қоймалық шаруашылық / Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы
 43. Кедендік ісі саласындағы құқықбұзушылықтар үшін жауапкершілік / Кедендік іс жүргізу және кедендік статистика
 44. Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық негіздері / Кедендік сараптама

6B04205 «Құқық және құқық қорғау қызметі» білім беру бағдарламасы

 1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 2. Философия
 3. Қазақ (орыс) тілі
 4. Шетел тілі
 5. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағыл. тілінде)
 6. Әлеуметтану
 7. Саясаттану
 8. Мәдениеттану
 9. Психология
 10. Дене шынықтыру
 11. Экономика және кәсіпкерлік негіздері / Құқық негіздері / Экология және тіршілік қауіпсіздігі  / Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
 12. Кәсіби бағдарланған шет тілі
 13. Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 14. Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
 15. Құқық қорғау органдары
 16. Мемлекет және құқық теориясы
 17. Қазақстан Республикасының конституциялык құқығы
 18. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлімі)
 19. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлімі)
 20. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлімі)
 21. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі)
 22. Құқықтық және саяси ілімдер тарихы
 23. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
 24. Халықаралық бұқаралық құқығы
 25. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы / Ақпараттық құқық және қауіпсіздік
 26. Қазақстан Республикасының әкімшілік-процестік құқығы / Шет елдерінің конституциялык құқығы
 27. Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалау / Азаптауға қарсы іс-қимыл тетіктері
 28. Қазақстан Республикасының еңбек құқығы / Халықаралық еңбек құқығы
 29. Қылмысты саралау / Виктимология
 30. Жедел iздестiру қызметі негіздері / Жаза тағайындаудың теориясы мен практикасы
 31. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу / Кеден құқығы
 32. Қылмыстық-процестік құжаттарды құрастыру / Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет пен басқару
 33. Құқықтық этика / Заң психологиясы
 34. Құқықтық конфликтология / Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
 35. Ұлттық қауіпсіздік негіздері / Қазақстан Республикасының салық құқығы
 36. Криминология / Сыбайлас жемқорлыққа және ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл
 37. Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы
 38. Құқықтық сана және құқықтық мәдениет / Қазақстан Республикасының азаматтық-процестік құқығы
 39. Мемлекет және құқық теориясының проблемалары / Ғылыми зерттеу және академиялық жазу: ұйымдастыру және жоспарлау
 40. Криминалистика / Криминалистикалық техника және криминалистикалық тактика
 41. Адвокатура / Соттық риторика
 42. Оқиға болған орынды қарастыру / Қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі
 43. Ювеналдық әділет / Сот дәлелдемелерінің теориясы
 44. Сот экспертологиясы / Сот медицинасы және психиатрия

6В03101 «Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы

 1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 2. Философия
 3. Қазақ (орыс) тілі
 4. Шетел тілі
 5. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағыл. тілінде)
 6. Әлеуметтану
 7. Саясаттану
 8. Мәдениеттану
 9. Психология
 10. Дене шынықтыру
 11. Экономика және кәсіпкерлік негіздері / Құқық негіздері / Экология және тіршілік қауіпсіздігі  / Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
 12. Кәсіби бағдарланған шет тілі
 13. Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 14. Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
 15. Халықаралық құқық
 16. Мамандандырылған шет тілі (1 бөлім)
 17. Мамандандырылған шет тілі (2 бөлім)
 18. Мамандандырылған шет тілі (3 бөлім)
 19. Халықаралық символика және белгі
 20. Халықаралық қатынастар жаңа заман тарихы
 21. Халықаралық қатынастар қәзіргі заман тарихы
 22. Мамандандыру аймағы елдерінің тарихы (Ұлыбритания, АҚШ)
 23. Дипломатиялық және консулдық қызмет
 24. Дипломатиялық құжаттама
 25. Халықаралық дербес құқығы / ХҚ геоэкономикалық мүдделер
 26. Мамандандырылған шет тілі (4 бөлім)
 27. Халықаралық қатынастардың заманауи проблемалары / Халықаралық экономикалық құқық
 28. Дипломатиялық протокол және этикет / Қазақстан Республикасының дипломатиясы/ Ақпараттық аударма
 29. Дүние жүзі мемлекеттерінің саяси дамуы және саяси жүйесі / Халықаралық бизнестегі есеп айырысу және төлемдер
 30. Екінші шет тілі
 31. Көпжақты дипломатия / Бизнестегі және саясаттағы халықаралық келісім жүргізу
 32. Келісім процесінің техникасы / Сөйлеу мәдениеті
 33. Халықаралық қатынастың заманауи жүйесі / ХҚ -ғы діни фактор / Ауызша аударма практикасы
 34.  Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
 35.  Кәсіптік қызмет аясында тәжірибелі шет тілі (1 бөлім)
 36.  Әлемдік интеграция процесстері / Еуразиялқ экономикалық интеграция процестері / Техникалық аударма
 37. Қазақстан Республикасында халықаралық ұйымдар және олардың өкілдіктері / Халықаралық үкіметаралық ұйымдар
 38. Кәсіптік қызмет аясында тәжірибелі шет тілі (2 бөлім)
 39. Кәсіптік қызмет аясында тәжірибелі шет тілі (3 бөлім)
 40. Заманауи қақтығыстар және оларды реттеу әдістері / Халықаралық қауіпсіздік құқығы
 41. Мемлекеттік шекара / Ғылыми зерттеу және академиялық жазу: ұйымдастыру және жоспарлау
 42. Аударма теориясы мен практикасына кіріспе
 43. Жеке аударма теориясы

04201 «Құқықтану» білім беру бағдарламасы

 1. Шет тілі (кәсіби)
 2. Менеджмент
 3. Басқару психологиясы
 4. Конституционализм: теория мен практика мәселелері
 5. Азаматтық  және азаматтық – процестік заңдарды  қолданудың теориясы мен практикасы
 6. Құқықтық талдаудың әдістемесі
 7. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару  және мемлекеттік қызметтің қазіргі кезеңдегі  мәселелері
 8. Халықаралық және ұлттық арақатынастың  теоретикалық мәселелері
 9. Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын  құқықтық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері
 10. Еңбек және әлеуметтік заң шығарушылықты қолданудың теориясы мен практикасы

7М04202 «Құқықтану» білім беру бағдарламасы

 1. Ғылым тарихы мен философиясы
 2. Шет тілі (кәсіби)
 3. Басқару психологиясы
 4. Жоғары мектептің педагогикасы
 5. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 6. Ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістемесі
 7. Конституционализм: теория мен практика мәселелері
 8. Азаматтық және азаматтық–процестік заңдарды қолданудың теориясы мен практикасы
 9. Пәндерді оқыту әдістемесі
 10. Жоғары мектепте оқытудың инновациялық әдістері
 11. Құқықтық талдаудың әдістемесі
 12. ЕАЭО аясындағы кедендік ынтымақтастықтың өзекті мәселелері
 13. Келісім құқығы: теория және тәжірибе  мәселелері
 14. Халықаралық экологиялық құқықтың өзекті  мәселелері
 15. Банк және сақтандыру заңнаманы қолдану теориясы мен  тәжірибесі
 16. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызметтің қазіргі кезеңдегі  мәселелері
 17. Халықаралық және ұлттық арақатынастың  теоретикалық мәселелері
 18. Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын құқықтық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері
 19. Еңбек және әлеуметтік заң шығарушылықты қолданудың теориясы мен практикасы
 20. Қазақстан Республикасының  әкімшілік  құқықтың өзекті мәселелері
 21. Халықаралық ақпараттық құқық өзекті мәселелері
 22. Халықаралық дербес құқығы және халықаралық азаматтық процесс
 23. ҚР және АҚШ сот жүйесі: салыстырмалы құқықтық талдау

03101 «Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы

 1. Шет тілі (кәсіби)
 2. Менеджмент
 3. Басқару психологиясы
 4. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 5. Әлемдік саясаттың өзекті мәселелері
 6. Халықаралық қатынастар аумағы
 7. Халықаралық және ұлттық арақатынастың  теоретикалық мәселелері
 8. Дипломатиялық қызметке дайындық: мәселелері мен перспективалары
 9. Қазіргі халықаралық қатынастардың аумақтық аспектілері (Орталық Азия, Еуропа, АТР)
 10. БҰҰ-ның жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі және жанжалдарды шешудегі рөлі

7М03102 «Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы

 1. Ғылым тарихы мен философиясы
 2. Шет тілі (кәсіби)
 3. Басқару психологиясы
 4. Жоғары мектептің педагогикасы
 5. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 6. Ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістемесі
 7. Халықаралық қатынастар мен жаһандану үрдістері
 8. Әлемдік саясаттың өзекті мәселелері
 9. Пәндерді оқыту әдістемесі
 10. Жоғары мектепте оқытудың инновациялық әдістері
 11. Халықаралық қатынастар аумағы
 12. Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістемесі
 13. Мегатрендтер және әлемдік саясаттың жаһандық мәселелері
 14. Халықаралық экологиялық ынтымақтастықтың өзекті  мәселелері
 15. Тұрақты даму концепциясы және халықаралық қатынастар
 16. Халықаралық және ұлттық арақатынастың  теоретикалық мәселелері
 17. Дипломатиялық қызметке дайындық: мәселелері мен перспективалары
 18. Қазіргі халықаралық қатынастардың аумақтық аспектілері (Орталық Азия, Еуропа, АТР)
 19. БҰҰ-ның жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі және жанжалдарды шешудегі рөлі
 20. Еуразиялық экономикалық одақ елдер  ынтымақтастығының өзекті мәселелері
 21. ЕО аясындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелері
 22. Халықаралық қатынастарындағы геоэкономикалық және геосаяси мүдделер: мәселелер мен перспективалар
 23. Халықаралық және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері: тарихы және қазіргі заман

8D04201  «Құқықтану» білім беру бағдарламасы

 1. Академиялық хат
 2. Ғылыми зерттеулер әдістері
 3. Құқық пен мемлекеттің теориялық мәселелері: жаңа көзқарастар
 4. Құқық философиясы
 5. Қазіргі кезеңде құқықтың жаңа салаларын дамыту мәселелері
 6. Қылмыстық құқық пен қылмыстық сотта іс жүргізудің ғылыми-теориялық мәселелері
 7. Корпоративтік құқықтың өзекті мәселелері
 8. ҚР мен шетелдің сот жүйесі: мәселелері және дамуы
 9. Жер қойнауын пайдалану құқығы: мәселелері мен болашағы