Мемлекеттік және жергілікті басқару


Экономика және менеджмент туралы білім жүйес, сонымен қатар басқару және экономикалық болжау дағдылары бар мамандарды даярлауға бағытталған басқару ғылымдарының саласы.


Академиялық дәрежесі: Бизнес және менеджмент бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В04105 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Математика, География
Колледжден кейін: Экономика негіздері, Менеджмент

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы-бұл мемлекеттік және муниципалды органдар мен мекемелерді ұйымдастыруға және басқаруға байланысты білім мен кәсіби қызмет саласы.

Осы мамандық бойынша оқитын студенттер мемлекет және құқық теориясы, Мемлекеттік және муниципалды басқару теориясы мен практикасы, мемлекеттік және муниципалды мекемелердің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуі, қаржы және бюджеттеу, Әлеуметтану және саясаттану, халықаралық құқық және т. б. пәндерді оқиды.

Мемлекет және құқық теориясы құқықтық жүйе мен мемлекет теориясының негіздерін, Саяси билік пен әлеуметтік қатынастарды құқықтық реттеуді зерттейді.

Мемлекеттік және муниципалды басқару теориясы мен практикасы мемлекеттік және муниципалды басқару әдістері мен технологияларын зерттеумен, сондай-ақ тиімді басқару стратегияларын әзірлеумен айналысады.

Мемлекеттік және муниципалды мекемелердің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуі мемлекеттік және муниципалды мекемелердің құқықтық негіздерін, олардың құрылымы мен функцияларын, сондай-ақ олардың жұмысының тиімділігін бағалау әдістерін зерттеумен айналысады.

Қаржы және бюджеттеу бюджеттеу, қаржылық жоспарлау және бақылау әдістері мен технологияларын, сондай-ақ қаржылық есептілік пен талдауды зерттеумен айналысады.

Әлеуметтану және саясаттану қоғамдағы әлеуметтік және саяси процестерді, олардың себептері мен салдарын, сондай-ақ мемлекеттік органдардың қоғаммен өзара әрекеттесуін зерттеумен айналысады.

Халықаралық құқық халықаралық қатынастар мен халықаралық құқықты, сондай-ақ халықаралық аренадағы мемлекеттердің өзара іс-қимылын құқықтық реттеуді зерттеумен айналысады.

Мансап мүмкіндіктері:

Мемлекеттік және жергілікті басқару түлектері әртүрлі ұйымдарда жұмыс істей алады, соның ішінде: олар федералды, аймақтық және муниципалды басқару органдарында, мысалы, аймақтық үкіметтерде, қалаларда, аудандарда, әртүрлі қызмет салаларына жауап беретін министрліктер мен ведомстволарда жұмыс істей алады; қайырымдылық сияқты коммерциялық емес ұйымдарда қорлар, қоғамдық ұйымдар, әлеуметтік ұйымдар; мемлекеттік және муниципалдық ұйымдар үшін консалтинг, жобаларды басқару, қызметтер мен өнімдерді қамтамасыз етумен айналысатын коммерциялық ұйымдарда; түлектер БҰҰ, ЕО, дүниежүзілік банк,халықаралық валюта қоры және басқалары сияқты халықаралық ұйымдарда мемлекеттік және жергілікті басқарумен байланысты әртүрлі салаларда жұмыс істей алады.

6В04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару