Мы работаем над мобильной версией
Маленький дисплей
Сайт еще не адаптирован для вашего разрешения экрана
Минимальное разрешение: 1280x800
Ваше разрешение: 
Закрыть

«Шет тілдер» кафедрас пәндері

6B01703, 6В01704, 5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын, неміс тілі)» білім беру бағдарламасы

 1. Аудирование және сөйлеу бойынша практикум
 2. Екінші шетел тілі (испан, неміс, түрік, француз тілі)
 3. Елтану (ағылшын, неміс тілі)
 4. Іскерлік шетел тілі
 5. Кәсіби бағдарланған шет тілі язык
 6. Көптік интеллект теориясының негіздері
 7. Лингвистикалық зерттеулер  жүргізу  негіздері
 8. Лингводидактика
 9. Мамандандырылған  кәсіби шет тілі
 10. Мәдениетаралық қарым-қатынастың негізі
 11. Негізгі шет тілінің ауызша және жазба тілінің практикасы
 12. Негізгі шетел тілі теориялық грамматикасы
 13. Академиялық мақсаттағы тіл
 14. Негізгі шетел тілінің лексикологиясы
 15. Негізгі шетлің білімін бағалау мен бақылау
 16. Оқытылатын тіл елінің әдебиеті  (ағылшын, неміс тілі)
 17. Педагогика
 18. Педагогикалық қызметтің заңнамалық реттелуі
 19. Пән және тілдік кешенді оқытудың негіздері
 20. Практикалық грамматика
 21. Практикалық грамматика (морфология)
 22. Стилистика
 23. Тіл біліміне кіріспе
 24. Үйде оқу
 25. Шет тілін оқытудағы ақпараттық технологиялар
 26. Шетел тілі
 27. Шетел тілі (Екінші)
 28. Шетел тілін оқыту әдістемесі

6В02301, 5В020700 «Аударма ісі» білім беру бағдарламасы

 1. Академиялық мақсаттағы тіл
 2. Ақпараттық аударма практикасы
 3. Аударма теориясы
 4. Ауызша аударма практикасы
 5. Екінші шет тілінің жазбаша аудармасының тәжиірибесі
 6. Екінші шетел тілі (неміс, испан, түрік)
 7. Жазбаша аударма практикасы
 8. Жеке аударма теориясы
 9. Іскерлік құжаттардың аудармасы
 10. Классикалық тілi: Латын
 11. Көркем аударма практикасы
 12. Қазақ/ орыс және шет ел тілдерінің функционалды стилистикасы
 13. Мамандырылған кәсіби шет тіл
 14. Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі базалық  шет тілі
 15. Мәтіннің аударма алдындағы  сараптамасы
 16. Негізгі шет тілі бойынша лексико-грамматикалық пратикум
 17. Негізгі шет тілінің ауызша және жазба тілінің практикасы
 18. Негізгі шет тілінің тарихы мен қазіргі типологиясы
 19. Оқылатын тіл теориясының негіздері
 20. Педагогикалық қызметтің заңнамалық реттелуі
 21. Практикалық грамматика (морфология)
 22. Техникалық аударма
 23. Тіл біліміне кіріспе
 24. Тілі оқылатын елдің әдебиеті және аударма мәселелері
 25. Үйде оқу
 26. Шетел тілі

7М01701,7М01702 «Шет тілі: екі шет тілі» білім беру бағдарламасы

 1. Ана тілі мен шетел тілінің салыстырмалы типологиясы
 2. Білімді бағалау және бақылау
 3. Ғылыми мәтіннің стилистикасы
 4. Екінші шет тілі
 5. Жоғары білім беруді ұйымдастыру мен оның мәні
 6. Жоғары мектептің педагогикасы
 7. Корпустық лингвистика
 8. Лингвистикалық және әдістемелік зерттеулердің заманауи әдістері
 9. Негізгі және екінші шет тілінің салыстырмалы лингвистикасы
 10. Шет тілінде білім берудің қазіргі әдістемесі
 11. Шет тіліне оқытудың қазіргі технологиялары
 12. Шеттілдік білім берудегі коммуникативтік-когнитивтік тәсіл

7М02301, 7М02302 «Аударма ісі» білім беру бағдарламасы

 1. Аударма және мәдениетаралық коммуникацияның жалпы теориясына арналған семинар
 2. Аударма практикасы мен теориясының қазіргі әдістемесі.
 3. Аударманың дискурсивтік және функционалды-прагматикалық мәселелері
 4. Білім беру саласындағы жобаларды басқару
 5. Ғылыми мәтіннің стилистикасы
 6. Дискурс талдау негізіндегі жазбаша аударма практикасы
 7. Жоғары білім беруді ұйымдастыру мен оның мәні
 8. Корпустық лингвистика
 9. Қоғамдық-саяси аударма
 10. Лингвистикалық және әдістемелік зерттеулердің заманауи әдістері
 11. Шетел тілі (кәсіби)