Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

Кадрларды көп тілділік бағдарламамен дайындау

Қазақстан-Американдық еркін университеті жаратылыстану-ғылыми және инженерлік-техникалық, педагогикалық бағыт бойынша көп тілді қызметкерлер құрамын дайындау бағдарламасын 2013-2014 оқу жылынан бастап енгізді.   2013-2014 оқу жылында университетте  5В070300 «Ақпараттық жүйелер» және 5В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандықтары бойынша екі көп тілді топ құрылды.

Халықаралық ынтымақтастық және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім Департаментінің шешімімен  Қазақстан-Американдық еркін университеті 2014-2015 оқу жылына көп тілді қызметкерлер құрамын дайындау бағдарламасына енгізілді. 2019-2020 оқу жылында   «Ақпараттық жүйелер» және  «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандықтары бойынша 4 көп тілді топ құрылды.  Мамандықтар бойынша контингент 1 кестеде көрсетілген.

1 кесте Көп тілділік бағдарламасына қатысушы мамандықтар бойынша контингент


Мамандық

1 курс

2 курс

3 курс

1

 «Ақпараттық жүйелер»

2 адам

7 адам

-

2

 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»

 

3 адам

2 адам

Оқу процесін сапалы ұйымдастыру мақсатында көп тілділік білім беру бағдарламасы дайындығын жүзеге асыратын мамандықтардың ОЖЖ, қазақ және орыс, ағылшын тілдеріндегі пәндердің ОӘК, ЭПК, көп тілділік бойынша білім беру бағдарламасының құрылымдары әзірленді. Осы құрылымдарға сәйкес көп тілді қызметкерлер құрамын дайындауды жүзеге асыратын   мамандықтардың оқу жұмыс жоспарларының пәндері қазақ тілінде оқытылатын пәндер, орыс тілінде оқытылатын пәндер, ағылшын тілінде оқытылатын пәндер болып үш топқа білінді. 

Тілдер бойынша бөліп оқыту 2,3 кестеде көрсетілген. 

2 кесте Пәндерді оқу тілдері бойынша бөлу.

«Ақпараттық жүйелер» мамандығы

 

Орыс

Қазақ

Ағылшын

1 курс

Қазақ (орыс) тілі

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Шетел тілі

 

Саясаттану

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

 

Психология

Әлеуметтану

 

Дене шынықтыру

Мәдениеттану

 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері

 
 

Математика

 
 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

 
 

Алгоритмдер, мәліметтер қоры және бағдарламалау

 

2 курс

Java тілінде бағдарламалау

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Философия

Python тілінде бағдарламалау

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

Кәсіби бағдарланған шет тілі

 

Дискреттік математика

Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум

 

Физика I

С++ тілінде бағдарламалау

 

Электірлік тізбектердің теориясы

Операциялық жүйелер және сервистік бағдарламалар

   

Дене шынықтыру

Ақпараттық жүйелердің негіздері


3 кесте
Пәндерді оқу тілдері бойынша бөлу.

 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»

 

Орыс

Қазақ

Ағылшын

2 курс

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Педагогика

Философия

Оқушылардың физиологиялық дамуы

"Дүниетануды" оқыту теориясы мен әдістемесі

Кәсіби бағдарланған шет тілі

Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесі

Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі

Дене шынықтыру

Балалар әдебиеті

Дефектология негіздері

Бірінші сынып оқушыларын оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық негіздері

 

3 курс

 

Инклюзивті білім беру

Білім берудегі ІТ технологиялар

 

Этнопедагогика

Ағылшын тілін оқыту әдістемесі

 

Бастауыш мектептегі бағалаудың өлшемдік технологиялары

"Көркем еңбекті" оқыту теориясы мен әдістемесі

 

" Жаратылыстануды" оқыту теориясы мен әдістемесі

"Өзін–өзі тануды" оқыту әдістемесі

 

Оқушылармен сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру

 
 

Бастауыш білім берудегі қазіргі педагогикалық технологиялар

 
 

Математиканы оқыту әдістемесі

 
 

Сауат ашу және әдебиеттік оқу

 

Көп тілді мамандарды дайындауға ҚАЕУ-мен серіктестіктегі шетелдік университеттердің оқытушылары қатысады: Concordia University  (АҚШ), Warner Pacific College (АҚШ), Northwest Nazarene University (АҚШ). Университеттің тілдерді оқып үйрену процесін ұйымдастыруға арналған қажетті материалдық техникалық базасы бар: ағылшын тілінен практикалық сабақтар өткізу кезінде жиі қолданылатын және дыбыс түрінде берілудің арнайы техникасымен жабдықталған  лингафондық кабинет және мемлекеттік тілді оқыту кабинеті. 2013-2014 оқу жылында ҚАЕУ-де «Көп тілділік-білім беруді дамытудың ресурсы ретінде» атты ғылыми-әдістемелік бағдарлама әзірленіп жүзеге асырылды. 

 

Яндекс.Метрика

 

© 1994-2022 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлық құқықтар қорғалған.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070000, Өскемен қаласы, М.Горький көшесі,76

+7(7232)500-300  +7(7232)505-030   +7(7232)50-50-10   +7(7232)50-50-20 kafu_ukg@mail.ru