Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

Қашықтықтан оқыту факультеті

Декан

Т.А.Ә.: Шефер Надежда Михайловна – п.ғк., доцент БҒСБК, 

«Қашықтықтан оқыту» факультетінің деканы

Мекен жайы: М.Горький к., 76, каб. 310

Эл.мекен жайы: nadezhda090@mail.ru

Телефон: жұмыс: 8(7232)50-09-93

Шефер Надежда Михайловна – ұлты орыс, педагогика ғылымдарының кандидаты, БҒСБК доценті. Жалпы жұмыс өтілі-36 жыл, соның ішінде ЖОО-да 34 жыл.

 Білімі:

 • 1973-1976 ж.ж.- Павлодар, педучилище, диплом ЖБ  № 394889, еңбек және сызу мұғалімі
 • 1976-1981 ж.ж. – Өскемен қаласы,Пединститут, диплом  ЖБ № 235775.
 • Жалпытехникалық пәндер және физика,Жалпытехникалық пәндер және физика мұғалімі
 • 1995-2003 ж.ж. – ШҚМУ-дың 13.00.08- Кәсіби білім берудің теориясы мен әдістемесі мамандығы бойынша педагогика кафедрасының ізденушісі

 Ғылыми дәрежесі:  педагогика ғылымдарының кандидаты

Диссертация тақырыбы: «Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайдағы үздіксіз кәсіби білім беруді ұйымдастыру», 2003 жыл.

 Ғылыми атағы:  БҒСБК доценті, ҚАЕУ профессоры

Жұмыс өтілі:

 • 1981-1982 ж.ж. Өскемен қаласының №6 орта мектебі, бейнелеу өнері мұғалімі
 • 1983-1987 ж.ж.Өскемен қаласы, ШҚМУ, ЖТП кафедрасының оқытушысы
 • 1989-1995 ж.ж. Өскемен қаласы, ШҚМУ, қолданбалы механика кафедрасының оқытушысы
 • 1995-2001 ж.ж.Өскемен қаласы, ШҚМУ, КБАИ жеделдетіп оқыту орталығы директорының орынбасары
 • 2001ж. – осы күнге дейін - Өскемен қаласы, ҚАЕУ, СжКОФ  факультетінің деканы

Негізгі ғылыми еңбектері:

 • Содержание и технологии второго образования (учебно-методическое пособие),  2003г. (В соавторстве)
 • Использование новых технологий  обучения в процессе получения второго образования. 2004г.
 • Проблема мотивации в выборе второго профессионального образования. 2005 г.
 • Изучение особенностей индивидуализации обучения в институте переподготовки и повышения квалификации при университете. 2006 г.
 • Педагогические условия эффективности подготовки специалистов, получающих второе образование. 2006 г.
 • Технология обработки материалов: учебное пособие. 2008г. (В соавторстве)
 • Машинная графика: учебное пособие 2008г. (В соавторстве).
 • Автоматты жобалау жүйесін оқу үдерісінде қолдану. 2016г. (В соавторстве).
 • Конструкциялық материалдар технологиясынан зертханалық практикум. Учебное пособие. 2014г. (В соавторстве).
 • Отраслевое материаловедение. Учебное пособие. 2016г. (В соавторстве).

 Халықаралық конференцияларға қатысуы:

 • Повышение профессионализма деятельности преподавателей системы непрерывного образования. Проблемы качества подготовки специалистов. Международная научная  учебно-методическая конференции. - Усть-Каменогорск 26 апреля, 2001г.
 • Проблемы качества подготовки специалистов. Международная научная  учебно-методическая  конференция. Усть-Каменогорск, 24-26 апреля, 2001г.
 • Структура  и содержание спецкурса «Педагогика и психология непрерывного образования» и его возможности  в повышении профессионализма  деятельности преподавателей  института переподготовки и повышения квалификации.  Актуальные проблемы высшего образования и науки в XXI веке: Международная конференция. Караганда, 2002г.
 • Использование новых технологий  обучения в процессе получения второго образования. Университеты 21 века: инновации и реформы. Международная научно-практическая конференция.  Усть-Каменогорск, 2004г.
 • Профессиональное становление личности студента в системе непрерывного образования. Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс: Международная научно-практическая конференция. Усть-Каменогорск, 6 - 7 октября, 2006г.
 • Международный научный конгресс «Международное партнерство: опыт и преемственность поколений» КАСУ 14 сентября 2012 г.
 • Международный научный конгресс «Международное партнерство: Исследования, инновации и образование» 25-26 сентября 2015 г.
 • V Международная научно-практическая конференция для учащихся 7-11 классов школ, лицеев, гимназий на тему: «Независимый Казахстан в потоке инноваций: 25 лет в составе СНГ. 25 лет созидания, творчества, развития, успехов в науке, образовании и культуре» - руководитель творческого проекта. Сертификат №335 14 октября 2016г. г.Москва, Усть-Каменогорск, Улан-Удэ.

 Алған марапаттары

 • 2002ж. ҚАЕУ әкімшілігі атынан университетті мемелекеттік аттестациялауға дайындық пен өткізу жұмыстарына атсалысқаны үшін алғыс хат.
 • 2004ж. Қала әкімінің атынан ҚАЕУ-ды ұйымдастыру мен құрылуына өз еңбегін қосқаны, жоғарғы білім жүйесіндегі адал қызметі мен жоғары білікті мамандарды дайындауға қосқан үлесі үшін алғыс хат.
 • 2006ж. ҚАЕУ әкімшілігі атынан ҚАЕУ СМЖ-ны ұйымдастыру мен қатысуға атсалысқаны үшін алғыс хат.
 • 2007ж. ҚАЕУ әкімшілігі атынан ҚАЕУ-дың дамуына қосқан үлесі үшін алғыс хат.
 • 2008ж. ҚАЕУ әкімшілігі атынан ҚАЕУ іс-шараларына қатысып, белсенді түрде көмек көрсеткені үшін алғыс хат.
 • 2011ж. ҚАЕУ әкімшілігі атынан Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 20- жылдығына орай адал көп жылғы еңбегі мен жас мамандарды даярлауға қосқан үлесі үшін алғыс хат.
 • 2012 ж. Өскемен қаласы әкімдігінің «РЦ ШД ПО» КММ директорынан«Умелые руки» қалалық конкурсқа қатысушыларының жұмыстарын бағалау мен сараптамасын жасағаны үшін алғыс.
 • 2014ж. ҚР БҒМ нен Тәуелсіз Қазақстанның білімін дамытуына қосқан үлесі үшін мақтау қағазы.

Шефер Н.М. керемет ұйымдастырушылық қабілеттерге ие, оқу және тәрбие жұмысын жемісті ұйымдастырып, бақылайды, факультет пен университет деңгейіндегі іс-шараларды дайындауға белсенді атсалысады. Ғылыми зерттеулер нәтижелері мен оқытудағы жаңа әдістерді, оқу үрдісінің толық әдістемелік кешенін пайдалана отырып өткізетін сабақтарының жоғары теориялық деңгейі кафедра отырыстарында, студенттердің әлеуметтік сауалнамасы өткізілгенде сан рет аталып өткен. Студенттер мен магистранттардың зерттеушілік жұмыстарына жетекшілігі диплом, магистрлік зерттеулер түрінде жүзеге асып отырады. Бұл зерттеулердің нәтижелерімен студенттер мен магистранттар халықаралық, республикалық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысады. Басқару мен оқытудағы нәтижелі қызметі және ғылыми-зерттеушілік жұмысқа деген байыпты қарым-қатынасы үйлесіп отырады. Жақсы оқытушы, талантты ұйымдастырушы, әдепті және жан-жақты адам қасиеттері бар Шефер Н.М. оқытушылар мен студенттер арасында өте сыйлы.  

 

 

Факультет

Қашықтықтан оқыту факультеті Қазақстан-Американдық еркін универсиеті құрамында ЖОО құылғаннан бері келеді. Бұрын бұл бөлім «Қысқартып оқыту бағдарламасы» болған, бөлімде жоғары білімі немесе орта кәсіптік білімі бар тұлғаларды дайындады. 2006 жылы «Қысқартып оқыту бағдарламасы» «Сырттай және кешкі-қашықтықтан оқыту» факультеті болып өзгертілді. Осы жылы факультет қашықтықтық оқыту технологиясы бойынша мамандарды дайындай бастады. Қашықтық оқыту технологиясын ҚАЕУ сайтында орналасқан «Moodle» бағдарламасы қамтамасыз етеді. Сырттай және кешкі-қашықтықтан оқыту факультеті  кешкі және сырттай оқыту түрі бойынша, соның ішінде жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім, жоғары білім базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды дайындайды. Мамандарды дайындау мемлекеттік және орыс тілінде жүргізіледі.

Факультеттің мамандықтары, оқу мерзімі және дәрежесі туралы ақпарат төемендегі кестеде берілген:


Шифр

Білім беру бағдарламасының атауы

Дәрежесі

Оқумерзімі

 

 

Ж.Б.базасында 

ТжКБ

базасында

 1.

6В04105

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Бизнес және басқару бакалавры

2 жыл

3 жыл

2.

6В03201

Журналистика

Әлеуметтік білім бакалавры

2 жыл

3 жыл

3.

6В01703

Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын)

Білім беру бакалавры

2 жыл

3 жыл

4. 6В01704 Шет тілі: екі шет тілі (неміс тілі) Білім беру бакалавры 2 жыл 3 жыл

5.

6В06101

Ақпараттық жүйелер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры

2 жыл

3 жыл

6. 

6В01701

Қазақ тілі мен әдебиеті

Білім бакалавры

2 жыл

3 жыл

7. 

6В03101

Халықаралық қатынастар

Әлеуметтік білімдер бакалавры

2 жыл

3 жыл

8.

6В04102

Менеджмент

Бизнес және басқару бакалавры

2 жыл

3 жыл

9. 

6В01402

Экономика және құқық негізі

Білім бакалавры

2 жыл

3 жыл

10. 

6В01301

Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

Білім бакалавры

2 жыл

3 жыл

11. 

6В02301

Аударма ісі

Тіл білімінің бакалавры

2 жыл

3 жыл

12. 

6В03102

Психология

Әлеуметтік білім бакалавры

2 жыл

3 жыл

13.

6В01702

Орыс тілі мен әдебиеті

Білім бакалавры

2 жыл

3 жыл

14.

6В04202

Кеден ісі

Құқық бакалавры

2 жыл

3 жыл

15.

6В11101

Туризм

Қызмет көрсету саласының бакалавры

2 жыл

3 жыл

16.

6В04103

Есеп және аудит

Бизнес және басқару бакалавры

2 жыл

3 жыл

17.

6В01401

Дене шынықтыру және спорт

Білім бакалавры

2 жыл

3 жыл

18.

6В04104

Қаржы

Бизнес және басқару бакалавры

2 жыл

3 жыл

19.

6В04101

Экономика

Экономика бакалавры

2 жыл

3 жыл

20.

6В04201 

Құқықтану

Құқық бакалавры

2 жыл

3 жыл

21 6В04106 Мемлекеттік аудит Бизнес және басқару бакалавры 2 жыл  3 жыл
22 6В04107 Онлай-сату менеджменті Бизнес және басқару бакалавры 2 жыл 3 жыл
23 6В04203 Халықаралық құқық Құқық бакалавры 2 жыл 3 жыл
24 6В06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры 2 жыл 3 жыл
25 6В11102 Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі Қызмет көрсету саласының бакалавры 2 жыл 3 жыл

 Оқыту оқу ақысын толық өтей отырып келісім шарт негізінде жүргізіледі, алайда студенттердің бір бөлігінің мемлекеттік білім беру гранттары бар. Факультеттің оқу –процесін ҚАЕУ кафедраларының профессорлық –оқытушылар құрамы қамтамасыз етеді. 

Оқу процесін ұйымдастырумен факультеттің жеткші мамандары мен әдіскерлері- Садибекова Меруерт Абилхасимовна, Шарыпова Алтынкыз Бимухамбетовна айналысады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік білім стандарттарының талаптары мен көлеміне сәйкес  студенттерді дайындау жұмыс жоспарлары мен бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады. Оқыту сапасы мен оқу процесін ұйымдастыруға аса көңіл бөлінеді. Факультет қызметінің мазмұны мен технологиясы білім алушының кәсіптік және шығармашылық, тұлғалық қабілетін өсіруге  бағытталған. Өзара сенім мен құрмет атмосферасын орнату студенттерді оқытудағы басты принцип болып табылады. Университеттің профессорлық-оқытушылар құрамы контигент спецификасын ескереді- олар машықтанған, кәсіптік тәжірибеден өткен адамдар.

Факультеттегі оқу-әдістемелік жұмыстың құрамына университет оқытушыларымен әзірленген оқу-әдістемелік құралдар, нұсқаулар, ұсыныстар басылымы кіреді. Қағаз жүзіндегі және электронды тасымалдаудағы ПОӘК университеттің кітапханасында болады, студенттер оны өзіндік жұмыс кезінде, зерттеу кезінде, диплом жұмысын орындау барысында пайдаланады. Факультет түлектерімен орындалған дипломдық жұмыстар қолданбалы қолданысқа ие және өндіріске енгізілген, бұл теориялық дайындық пен таңдаған мамандық бойынша тәжірибелік машықтанудың және тез өзгеретін орта жағдайында шешім қабылдай білу қабілетінің жоғары деңгейде екенін көрсетеді. Жоғары кәсіптік білім бағдарламасын өте жақсы меңгерген, ғылыми қызметке бейімі бар факультет түлектері оқуды ары қарай магистратурада жалғастыруға мүмкіндіктері бар.

 

 

ТАЛАПКЕР

 

 

Виртуалды қабылдау комиссиясы

 

 

ЖАТАҚХАНА

 

Қабылдау комиссиясы

8-7232-500-300

8-7232-505-030

8-707-440-0001

Дүй-Жұм: 9:00-18:00

Сен: 9:00-15:00

 

ВИРТУАЛДЫ ДЕКАНАТЫ

 

Факультеті кешкі оқыту

Әдіскер 50-29-46

Деканы 50-09-93

Факультеті Бизнес құқық және педагогика

Әдіскер 50-50-12

Деканы 50-50-14

Бизнес Кафедрасы

50-28-58

Педагогика Кафедрасы

50-29-45

Шет тілі кафедрасы

50-28-33

Кафедрасы Құқық

50-28-39


moodle kk

Тех.қолдау

8-747-328-76-30

 

platonus kk

 

 

 
govsign kk

Яндекс.Метрика

 

© 1994-2022 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлық құқықтар қорғалған.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070000, Өскемен қаласы, М.Горький көшесі,76

+7(7232)500-300  +7(7232)505-030   +7(7232)50-50-10   +7(7232)50-50-20 kafu_ukg@mail.ru