ҚАЕУ-дің даму стратегиясы

ҚАЕУ МИССИЯСЫ: «Егемен Қазақстанның игілігі үшін ХХІ ғасыр көшбасшыларын қалыптастыру»

ҚАЕУ-дің СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТЫ:

  1. Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету.
  2. Тиімді менеджментті ұйымдастыру және кадрлық әлеуетті дамыту.
  3. Ғылыми-инновациялық процесті жаңғырту.
  4. Халықаралық қызметті жүйелі дамыту.
  5. Студенттердің кәсіби, шығармашылық және көшбасшылық құзыреттіліктерін дамыту.
  6. Университеттің ресурстық әлеуетін дамыту және тұрақты қаржылық-экономикалық жағдайды қамтамасыз ету.
  7. Жоғары оқу орнына дейінгі секторды дамыту.

Толығырақ келесі құжаттармен танысуға болады:

ҚАЕУ-дің даму стратегиясы 2023-2027

ҚАЕУ даму стратегиясын іске асыру туралы есеп (2021)