Ғылыми Жобалар

Қазіргі уақытта университеттің ғылыми-зерттеу қызметі 6 ғылыми жоба шеңберінде жүзеге асырылуда. Ғылыми жобалардың тақырыптары Қазақстан Республикасы мен ШҚО-ның экономикалық, техника-технологиялық, әлеуметтік, білім беру, заң, үштіліділікті дамыту және басқа да өзекті мәселелелерінің шешімін іздеу төңірегін қамтиды:

№ п/пТемаФ.И.О. руководителя№ регистрации в АО НЦГНТЭОткрыта
1Қазақстан Республикасының заманауи жағдайдағы трансформациясы: құқықтық және тарихи-саяси аспектілеріАлембаев Кайрат Оралканович, заң ғылымдарының докторы, доцент№ 0123РКИ036720.11.2023
Халықаралық білім кеңістігіне интеграция жағдайында Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің даму тенденциялары мен перспективаларыНабиев Ерсаин Ахметвалиевич, педагогика ғылымдарының докторы, Мәскеу информатика институтының академигі№ 0123РКИ036820.11.2023
Цифрлық экономика жағдайында инновациялық процестерді басқаруНепшина Виктория Николаевна, PhD докторы№ 0123РКИ036920.11.2023
Қазіргі әлемнің жергілікті және жаһандық процестері контекстіндегі адам психологиясыИскендерова Фатима Велибековна, PhD докторы, доцент№ 0124РКД004920.02.2024
5Қолданбалы тіл білімінің функционалдық және прагматикалық аспектілеріКикина Марина Ивановна, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, доцент№ 0124РКД004820.02.2024