Докторантура

Докторантура – ​​жоғары білімнің үшінші сатысы. PhD білім беру бағдарламалары бойынша оқу мемлекеттік гранттар бойынша және ақылы негізде жүзеге асырылады.

PhD докторантураның білім беру бағдарламалары топтарының тізімі:

ББ топ кодыББ топтарының атауыББ атауы
D072Менеджмент және басқару8D04101 «Менеджмент»
D078Құқық8D04201 «Құқықтану»

Докторантурада оқу формасы:

Күндізгі бөлім. ҚАЕУ ақылы негізде және мемлекеттік бюджет есебінен магистратурада білім алуды ұсынады.

Докторантураға қабылдау шарттары

PhD докторантураға түсушілерге қойылатын талаптар:

 • «магистр» академиялық дәрежесінің болуы;
 • кемінде 9 (тоғыз) ай жұмыс тәжірибесі.

PhD докторантурада кадрларды даярлау ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламалары негізінде жүзеге асырылады.

PhD докторантураға педагогикалық бейіндегі жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламасын меңгерген бейіндік оқыту магистрлері де қабылданады.

Докторантураға түсетін тұлғалар қабылдау емтиханын (ҚЕ) тапсырады.

Жазда:

 • ҚЕ-ға қатысуға өтінімдерді қабылдау: күнтізбелік жылдың 3 шілдесі мен 3 тамызы аралығында
 • ҚЕ 4 тамыздан 20 тамызға дейін өткізіледі.
 • Тіркелу – 28 тамызға дейін.

Күз-қыс:

 • ҚЕ-ға қатысуға өтініштерді қабылдау: күнтізбелік жылдың 1 қарашасынан 18 қарашасына дейін
 • КТ 19 қараша мен 11 желтоқсан аралығында өтеді.
 • Қабылдау – 10 қаңтарға дейін.

Қе өткізу форматы: – сілтеме бойынша өтіңіз.

Қе үлгілік тест тапсырмалары: – сілтеме бойынша өтіңіз.

Оқуға түсу үшін қажетті құжаттар тізімі

Мемлекеттік білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысу және ақылы бөлімге түсу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

 1. Университет басшысының атына өтініш (еркін нысанда);
 2. білімі туралы құжат (түпнұсқа, құжаттарды қабылдау комиссиясына тапсырған кезде);
 3. жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін қажет);
 4. ҰТО берген мемлекеттік тіл емтиханын (ҚАЗТЕСТ) тапсырғаны туралы ресми анықтама;
 5. шет тілін білуді растайтын сертификат:

– Ағылшын тілі бойынша:

 • International English Language Tests System Academic (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем Академик) (IELTS Academic) (АЙЛТС Академик), шекті балл – кемінде 5,5;
 • Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT) (ТОЙФЛ АЙБИТИ), шекті балл – кемінде 46 балл;
 • Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг) (TOEFL PBT) (ТОЙФЛ ПЙБИТИ), шекті балл – кемінде 453;
 • Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж институшинал тестинг програм) (TOEFL ITP) (ТОЙФЛ АЙТИПИ) – кемінде 460;

– неміс тілін бойынша:

 • Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang Niveau В2 (дойче щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган ниво В2) (DSH, Niveau В2) (ДЙСИЭИЧ, ниво В2) – В2 деңгейі;
 • TestDaF-Prufung Niveau В2 (тестдаф-прюфун ниво В2) (TDF Niveau В2) (ТЙДИЭФ, ниво В2) – В2 деңгейі;

– Француз тілін бойынша:

 • Test de Français International (Тест де франсэ Интернасиональ) (TFI) (ТФИ) – не ниже уровня В2 – оқу және тыңдау бөлімдерінде В2 деңгейінен төмен емес;
 • Diplome d’Etudes en Langue français (Диплом дэтюд ан Ланг франсэз) (DELF) (ДЭЛФ) – В2 деңгейі;
 • Diplome Approfondi de Langue français (Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз) (DALF) (ДАЛФ)- В2 деңгейі;
 • Test de connaissance du français (Тест де коннэссанс дю франсэ) (TCF) (ТСФ) – кемінде 50 ұпай.
 1. № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген электрондық форматтағы 075/у нысанындағы медициналық анықтама.

Шектеу іс-шаралары жүзеге асырылған, төтенше жағдай енгізілген, белгілі бір аумақта әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда осы іс-шаралар алынып тасталуына қарай тікелей білім беру ұйымдарына медициналық анықтама ұсынады;

 1. 3х4 см өлшемдегі 4 фотосурет;
 2. жұмыс орны бойынша персоналды басқару қызметі куәландырған кадрлық есеп бойынша жеке парағы немесе еңбек қызметін растайтын басқа құжат;
 3. соңғы 3 күнтізбелік жылдағы ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың (ғылыми жарияланымдар, зерттеу жоспары, эсселер және басқа құжаттар) тізбесі.

Сертификаты бар тұлғалар (TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program)) докторантураға түсу емтиханы басталғанға дейін ағылшын тілін білуге ​​қосымша тестілеуден өтеді.

Ағылшын тілін білуге ​​арналған қосымша тестілеуге арналған тест тапсырмаларының саны 100 сұрақты құрайды. Максималды балл – 100 ұпай.

Ағылшын тілін білуге ​​арналған қосымша тестілеу «қабылдау» немесе «жібермеу» нысанында бағаланады. Біліктілікке өту үшін сіз кемінде 75 ұпай жинауыңыз керек.

Магистратураға түсудің шекті ұпайлары:

Тұлғаларды ақылы негізде докторантураға қабылдау шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат негізінде және докторантураның білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханының қорытындысы бойынша және ықтимал 100 балдан кемінде 75 балл жинаған халықаралық сертификат негізінде жүзеге асырылады.

Халықаралық студенттерге арналған

Шетелдік азаматтарды ақылы негізде оқуға қабылдау қабылдау комиссиясы күнтізбелік жыл ішінде өткізген әңгімелесу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын оқуға қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.

Шетелдік студенттер үшін қосымша келесі құжаттарды ұсынады:

 1. Оқудан өтуге кедергі келтіретін ауруларының жоқтығын растайтын медициналық анықтама;
 2. Медициналық сақтандыру;
 3. Соттылығының бар немесе жоқтығын растайтын анықтама.

Ескерту:

Шет тілінде ұсынылатын құжаттардың қазақ немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы болуы керек. Шетелдiк бiлiм беру ұйымдары берген бiлiмi туралы құжаттар оқуға қабылданғаннан кейiн, оқудың бiрiншi семестрiнде заңнамада белгiленген тәртiппен нострификациялау рәсiмiнен өтедi.