Қаржы


Студенттерге қаржы экономикасын, бағалы қағаздар нарығын, салық салуды, қаржы аналитикасын және оқу процесін ұйымдастыруды терең зерттеуге мүмкіндік беретін академиялық дәреже.


Академиялық дәрежесі:

Бизнес және басқару магистрі (1 жыл), экономика ғылымдарының магистрі (2 жыл)

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы:

7М04104 «Қаржы»

Таңдау бойынша пәндер:

Қаржы негіздері, Корпоративтік қаржы

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Бейіндік магистратура: 1 жыл

Ғылыми-педагогикалық магистратура: 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

Қаржы магистрлік бағдарламасы қаржы және инвестиция саласындағы білімдері мен дағдыларын тереңдеткісі келетін студенттерге арналған. Оқыту бағдарламасы қаржы құралдарын, қаржы нарықтарын талдау әдістерін, тәуекелдерді басқаруды, инвестициялық менеджментті және қаржылық қызметтің басқа аспектілерін зерттеуді қамтиды.

Қаржы магистратурасының студенттері қаржылық математика негіздерін, қаржылық талдауды, инвестициялық талдауды, тәуекелдерді басқаруды, портфельді басқаруды және басқаларын қоса алғанда, қаржылық қызметтің теориялық және практикалық аспектілерін зерттейді. Олар сондай-ақ акциялар, облигациялар, туынды құралдар және басқалары сияқты әртүрлі қаржы құралдарын зерттейді және олардың қаржы нарықтарында қалай қолданылатынын түсінеді.

Магистратура бағдарламасы сонымен қатар студенттерге әртүрлі елдердегі компаниялар мен ұйымдар арасындағы қатынастарды реттейтін халықаралық бизнес стандарттары мен ережелері туралы білім алуға мүмкіндік беретін халықаралық қаржы және қаржылық қызметтің мәдениетаралық аспектілерін зерттеуді қамтиды.

Оқыту шеңберінде студенттер өздерінің қызығушылықтары мен мансаптық мақсаттарына байланысты корпоративтік қаржы, инвестициялық менеджмент, тәуекелдерді басқару және басқалары сияқты әртүрлі мамандықтарды таңдай алады.

Мансап мүмкіндіктері:

Бағдарлама түлектері инвестициялық банкинг, активтерді басқару, корпоративтік қаржы,  қаржылық талдау, сақтандыру және т.б. сияқты әртүрлі салаларда жұмыс істей алады. Олар қаржылық талдаушылар, инвестициялық менеджерлер, портфолио менеджерлері, қаржы кеңесшілері және басқа қаржы мамандары ретінде жұмыс істей алады. Олар сондай-ақ білімін жалғастыра алады және қаржы ғылымдарының докторы (PhD) дәрежесін ала алады.