«Бизнес» кафедра пәндері

6В04101 «Экономика» білім беру бағдарламасы

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Ақша, несие, банктер
 • Баға қалыптастыру
 • Басқарушылық есеп
 • Бизнес құнын бағалау
 • Бизнес-жобалау
 • Бухгалтерлік есеп
 • Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру
 • Еңбек нарығының экономикасы
 • Кәсіпкерлік
 • Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел
 • Кәсіпорын қызметін сақтандыру
 • Кәсіпорын экономикасы
 • Кәсіпорындағы стратегиялық басқару
 • Кәсіпорынның инвестициялық қызметі
 • Қаржы
 • Логистика
 • Макроэкономика
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Микроэкономика
 • Өндірістік сфераның экономикасы
 • Ресурстық қор жинау
 • Салық және салық салу
 • Статистика
 • Ұйымның экономикалық қауіпсіздігі
 • Халықаралық экономика
 • Эконометрика
 • Экономика ілімдері
 • Экономикадағы математика
 • Экономикалық талдау
 • Экономиканы мемлекетік реттеу
 • Экономка және инновацияларды басқару

6В04102 «Менеджмент» білім беру бағдарламасы

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Ақша, несие, банктер
 • Басқарушылық есеп
 • Басқарушылық шешімдерді жасау
 • Бизнес-жобалау
 • Бизнесті ұйымдастыру
 • Бухалтерлік есеп  және аудит
 • Дағдарысқа қарсы менеджмент
 • Жарнама және тауар қозғалысы
 • Жобалармен басқару
 • Инновациялық менеджмент
 • Кәсіпорын экономикасы
 • Контроллинг
 • Қаржы
 • Қаржылық менеджмент
 • Қаржылық талдау
 • Логистика
 • Макроэкономика
 • Маркетинг
 • Мемлекеттік және жергілікті басқару
 • Менеджмент
 • Микроэкономика
 • Өндірістік менеджмент
 • Персоналмен басқару
 • Салық және салық салу
 • Сапа менеджменті жүйесі
 • Статистика
 • Стратегиялық менеджмент
 • Ұйымдастырушылық тәлім
 • Халықаралық бизнес
 • Шешендік өнер
 • Эконометрика
 • Экономикадағы математика
 • Экономикалық теория

6В04103 «Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Аудит
 • Басқарушылық есеп 1
 • Басқарушылық есеп 2
 • Басқарушылық талдау
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
 • Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру
 • Бюджеттік ұйымдардағы есеп
 • Кәсіпкерлік
 • Кәсіпорын экономикасы
 • Компанияның қаржылық есептілігі
 • Корпоративті қаржы
 • Қаржы есептілігінің халықаралық стандарттары
 • Қаржыға кіріспе
 • Қаржылық есеп 1
 • Қаржылық есеп 2
 • Қаржылық нарық пен дәнекерлер
 • Қаржылық талдау
 • Макроэкономика
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Микроэкономика
 • Практикалық аудит
 • Салалардағы бухгалтерлік есеп
 • Салық және салық салу
 • Салықтық есеп
 • Статистика
 • Төлеу жүйесі
 • Ұлттық шоттар жүйесі
 • Ұымның есеп саясаты
 • Шет ел фирмаларындағы есеп жүргізу және есептілік
 • Эконометрика
 • Экономикадағы математика
 • Экономикалық теория

6В04104 «Қаржы» білім беру бағдарламасы

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Ақша, несие, банктер
 • Аудит
 • Банк ісі
 • Банктік менеджмент
 • Басқарушылық есеп
 • Бухгалтерлік есеп
 • Дағдарысқа қарсы менеджмент
 • Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу
 • Кәсіпкерлік
 • Кәсіпорын экономикасы
 • Корпоративті қаржы
 • Қаржы менеджменті
 • Қаржыға кіріспе
 • Қаржылық нарық пен делдалдар
 • Қаржылық талдау
 • Қаржылық-банктік статистика
 • ҚЕХС сәйкес қаржылық есеп
 • Макроэкономика
 • Маркетинг
 • Мемлекеттік бюджет
 • Менеджмент
 • Микроэкономика
 • Салық және салық салу
 • Салықтық есеп
 • Статистика
 • Төлеу жүйесі
 • Ұлттық шоттар жүйесі
 • Шетелдер мемлекетінің қаржысы
 • Эконометрика
 • Экономикадағы математика
 • Экономикалық теория
 • Экономиканы қаржылық-несиелік реттеу
 • Экономиканы мемлекетік реттеу

6В004105 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасы

 • Аймақтағы инвестициялық саясат
 • Аймақтық  экономика және басқару
 • Аймақтық  экономика және басқару
 • Аймақтық саясат
 • Аймақтың инновациялық дамуын басқару
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Аумақ маркетингі
 • Дағдарысқа қарсы менеджмент
 • Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
 • Жұмысбастылықтың мемлекеттік саясаты
 • Кәсіпкерлік
 • Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу
 • Қаржы
 • Макроэкономика
 • Маркетинг
 • Мемлекет және бизнес
 • Мемлекеттік PR
 • Мемлекеттік басқару теориясы
 • Мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлау және бюджеттік үдерістер
 • Мемлекеттік және жергілікті басқаруда ақпараттық-сараптамалық технологиялар
 • Мемлекеттік қаржылық реттеу
 • Мемлекеттік тапсырысты басқару
 • Менеджмент
 • Микроэкономика
 • Муниципалдық менеджмент
 • Салааралық кешендерді мемлекеттік басқару
 • Салық және салық салу
 • Статистика
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру процестерін мемлекеттік басқару
 • Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару
 • Тұрғындардың аумақтық ұйымдастырылуы
 • Шет елдердегі жергілікті өзін-өзі басқару
 • Шет елдердегі жергілікті өзін-өзі басқару
 • Экологиялық менеджмент
 • Эконометрика
 • Экономика ілімдері
 • Экономикадағы математика
 • Экономиканы мемлекетік реттеу

6В04106 «Мемлекеттік аудит» білім беру бағдарламасы

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Микроэкономика
 • Экономика ілімдері
 • Экономикадағы математика

6В11101 «Туризм» білім беру бағдарламасы

 • Аймақтық туризмді дамыту
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Белсенді туризмның әдісі және тактикасы
 • Бухгалтерлік есеп
 • Кәсіпорынды бизнес-жоспарлау
 • Қонақ үй бизнес
 • Қызметкерлер құрамымен басқару
 • Мамандыққа кіріспе
 • Микроэкономика
 • Саяхаттану технологиясы мен клиентке қызмет көрсету
 • Топография және туристік бағдарлану
 • Турды жобалаудың технологиясы
 • Туризм маркетингі
 • Туризм менеджменті
 • Туризм статистикасы
 • Туризм тарихы
 • Туризмдегі басқарушылық есеп
 • Туризмдегі ғылыми зерттеулер әдістемесі
 • Туризмдегі индустриямен басқару
 • Туризмдегі қаржылық менеджмент
 • Туризмдегі стратегиялық менеджмент
 • Туризмнің халықаралық  географиясы
 • Туризмология негіздері
 • Туримзді көлікпен қамтамасыз ету
 • Туристік бизнестегі жарнама-ақпараттық қызмет
 • Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру
 • Туристік қызметінің психологиясы
 • Туристік-өлкетанушылық жұмыстың негіздері
 • Шешендік өнер
 • Экологиялық менеджмент
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
 • Экскурсия жүргізу

6В11102 «Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі» білім беру бағдарламасы

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Бизнес этикасы
 • Бизнес-коммуникациялар
 • Бос уақыт және көңіл көтеру индустриясы
 • Қонақ үй бизнесі
 • Қонақжайлық кәсіпорындарының экономикасы
 • Қонақжайлылық индустриясының негіздері
 • Қызмет көрсету технологиясы және сервис
 • Математика
 • Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы
 • Мейрамхана ісінің және қонақ үй бизнесінің менеджменті
 • Мейрамхана ісінің техника негіздері
 • Мейрамхана-қонақ үй бизнесіндегі PR
 • Мейрамханалық және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп пен аудит
 • Мейрамханалық және қонақ үйлік маркетинг
 • Микроэкономика
 • Шешендік өнер
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері

6В06101 «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы

 • 1С: Кәсіпорын ортасында бағдарламалау
 • Aқпараттық жүйедегі мәліметтер қоры
 • IT-инфрақұрылымы
 • Java тілінде бағдарламалау
 • Wеb-технологиясы
 • Ақпараттық жүйелер саласындағы жобаларды басқару
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау
 • Ақпараттық жүйелердің негіздері
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Алгоритмдер, мәліметтер қоры және бағдарламалау
 • Дискреттік математика
 • Инжиниринг және реинжинринг бизнес-процесс
 • Компьютерлік графика
 • Компьютерлік желілер
 • Компьютерлік жүйелердің құрылымы
 • Компьютерлік қосымшаларды құрастырудың практикалық әдістері
 • Компьютерлік үлгілеу негіздері
 • Математика
 • Математика III
 • Мәліметер қорымен жұмыс істеудің әдістері
 • Операциялық жүйелер және сервистік бағдарламалар
 • С++ тілінде бағдарламалау
 • Сайттар құрастыру технологиялары
 • Сұлбатехника
 • Физика I
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
 • Ықшамдау әдістері және операцияларды зерттеу
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
 • Экономика және өндірісті ұйымдастыру
 • Электірлік тізбектердің теориясы

6В06102 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру» білім беру бағдарламасы

 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар/(ағыл. тілінде)
 • Алгоритмдер, мәліметтер қоры және бағдарламалау
 • Жоғарғы математика
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері

7М04101, 7М04102 «Менеджмент» білім беру бағдарламасы

 • Басқарушылық экономика
 • Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
 • Инновациялық менеджмент (ілгері курс)
 • Корпоративті басқару
 • Корпоративті қаржы (ілгері курс)
 • Қызметкерлерді басқару (ілгері курсы)
 • Менеджмент
 • Стратегиялық менеджмент
 • Стратегиялық менеджмент  (ілгері курсы)

7М04103, 7М04104 «Қаржы» білім беру бағдарламасы

 • Аудит және қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты
 • Басқарушылық экономика
 • Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
 • Әлемдік қаржылық нарық
 • Коммерциялық банктегі қаржылық менеджмент
 • Корпоративті қаржы (ілгері курс)
 • Қаржы теориясы
 • Қаржылық менеджмент (ілгері курс)
 • Менеджмент
 • Стратегиялық банктік менеджмент

7М06101, 7М06102 «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы

 • Ақпараттық жүйелер аудиті
 • Ақпараттық жүйелер құрылысы
 • Ақпараттық жүйелерді жобалудың әдістері және құрылымы
 • Ақпараттық жүйелерді үлгілеу және жобалау талдауы
 • Ақпараттық менеджмент және инновациялық қызмет
 • Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
 • Есептегіш жүйелер және телекомуникация желілері
 • Жасанды интеллект теориясы
 • Заманауи бағдарламалау тілдері және орталары
 • Имитациялық моделдеу
 • Криптология

8D04101 «Менеджмент» білім беру бағдарламасы

 • Бизнес – үдерістер мен жобаларды желілік жоспарлау
 • Білімді басқару
 • Заманауи бизнес-модельдерді құру
 • Зерттеулерді басқару
 • Инновациялық басқару шешімдерін қабылдау және басқару технологиялары
 • Инновациялық бизнестегі жобалық менеджмент
 • Қазіргі менеджмент теориясы мен әдіснамасы
 • Сандық экономиканы басқару