Кафедра пәндері

6В01701, 5В011700  «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы

 1. Абайтану
 2. Аударма негіздері
 3. Балалар әдебиеті
 4. Ежелгі дәуір әдебиеті
 5. Әдеби шығармашылық
 6. Әдебиет теориясы
 7. Әдебиеттануға кіріспе
 8. Жалпы тіл білімі
 9. Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 10. Қазақ (орыс) тілі
 11. Қазақ әдеби сынының тарихы
 12. Қазақ әдеби тілінің тарихы
 13. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
 14. Қазақ тілін оқыту әдістемесі
 15. Қазақ тілінің стилистикасы
 16. Қазіргі қазақ әдебиеті
 17. Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы
 18. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы
 19. Қазіргі қазақ тілі синтаксисі
 20. Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы
 21. Қазіргі қазақ тілі фонетикасы
 22. Орыс әдебиетінің тарихы
 23. Тіл біліміне кіріспе
 24. Халық ауыз әдебиеті
 25. Хандық дәуір әдебиеті
 26. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
 27. ХХ ғасыр басындағы әдебиет
 28. Шетел әдебиетінің тарихы

6В01301, 5В010200  «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасы

 1. «Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен әдістемесі
 2. «Өзін–өзі тануды» оқыту әдістемесі
 3. Ағылшын тілін оқыту әдістемесі
 4. Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 5. Балалар әдебиеті
 6. Бастауыш білім берудегі қазіргі педагогикалық технологиялар
 7. Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 8. Бейнелеу өнері мен еңбекке баулу
 9. Білім берудегі менеджмент
 10. Ғылыми–педагогикалық зерттеулер әдістемесі
 11. Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі
 12. Дефектология негіздері
 13. Инклюзивті білім беру
 14. Информатиканы оқыту әдістемесі
 15. Қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесі
 16. Қазіргі қазақ (орыс) тілі
 17. Қоршаған дүниені оқыту технологиясы
 18. Математиканы оқыту әдістемесі
 19. Мектеп педагогикасы
 20. Музыканы оқыту әдістемесі
 21. Оқушылармен сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру
 22. Педагогика
 23. Педагогика тарихы
 24. Педагогикалық мамандыққа кіріспе
 25. Педагогикалық шеберлік
 26. Салыстырмалы педагогика
 27. Сауат ашу және әдебиеттік оқу
 28. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 29. Төменгі сынып оқушыларының психологиялық-педагогикалық диагностикасы
 30. Шағын кешенді мектептегі педагогикалық үрдістің теориясы мен технологиясы

6В01401, 5В010800   «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасы

 1. Cуға жүзу
 2. Балалар-жасөспірімдер және кәсіптік спорт теориясы мен әдістемесі
 3. Баскетбол
 4. Волейбол
 5. Гимнастика
 6. Дене мәдениеті  және спорт психологиясы
 7. Дене мәдениеті және спорт менеджменті
 8. Дене мәдениеті және спорт педагогикасы
 9. Дене мәдениеті және спорттың тарихы
 10. Дене мәдениеті медицина-биологиялық негіздері және емдік дене мәдениеті
 11. Дене мәдениетінің теориясы мен әдістемесі
 12. Дене мәдениетінің экономикалық негіздері
 13. Дене тәрбиесі жаттығуларының биомеханикасы және спорттық метрология
 14. Дене тәрбиесі сабағын ұйымдастырудың әдістемелік негіздері
 15. Дене шынықтыру және спорт биохимиясы
 16. Жалпы және жасерекшелік психологиясы
 17. Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
 18. Жеңіл атлетика
 19. Көпшілік сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру және ғылыми зерттеу жұмыстары
 20. Мектептегі жеңіл атлетиканың теориялық және әдістемелік негіздері
 21. Мектептегі спорттық ойындардың теориялық және әдістемелік негіздері
 22. Мектептегі шаңғы спорты мен жүзуді өткізудің теориялық және әдістемелік негіздері
 23. Спорт медицинасы
 24. Спорт түрлері мен дене тәрбиесінің физиологиялық негіздері
 25. Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі
 26. Таңдап алған спорт түріндегі кәсіби бапкерлік шеберлікті қалыптастыру
 27. Туризм
 28. Ұлттық спорт түрлері мен қозғалмалы ойындар
 29. Футбол
 30. Шаңғы спорты

6В03102, 5В050300  «Психология» білім беру бағдарламасы

 1. Арт-терапевтикалық тәсіл
 2. Басқару психологиясы
 3. Даму психологиясы
 4. Дифференциалды психология
 5. Дін және субмәдени білімнің психологиясы
 6. Еңбек психологиясы
 7. Әлеуметтік психологияға кіріспе
 8. Жалпы психология
 9. Заң психологиясы
 10. Қазіргі кеңес берудің қолданбалы мәселелері
 11. Қақтығыстану
 12. Мамандыққа кіріспе
 13. Медициналық психология
 14. Мәдениеттанудың психологиялық аспектілері
 15. Өндірістегі іс-әрекет психологиясы
 16. Персоналды басқару
 17. Психология
 18. Психологиядағы математикалық әдістер
 19. Психологиялық кеңес берудің негіздері
 20. Психологиялық қызметті ұйымдастыру
 21. Психологиялық тренингтің негіздері
 22. Психотерапия негіздері
 23. Психофизиология
 24. Саяси  психология
 25. Сексология және сексопатология негіздері
 26. Теоретикалық және практикалық психологияның әдістемелік мәселері
 27. Тұлға психологиясына кіріспе
 28. Ұйымдастырушылық мінез-құлық
 29. Эксперименталды психология бойынша практикум және психодиагностика
 30. Этнопсихология

6В03201, 5В050400 «Журналистика» білім беру бағдарламасы

 1. PR-ға кіріспе
 2. БАҚ-тағы жарнама
 3. БАҚ-тағы халықаралық ақпарат
 4. Бұқаралық ақпараттың  тілі мен стилі
 5. Бұқаралық коммуникация және халықаралық қатынастар
 6. Газет-журнал шығару, телерадиохабарлар даярлау
 7. Әлем әдебиетінің тарихы
 8. Жаңалықтар журналистикасы                                                                                                 
 9. Журналистика бойынша мастер-класс
 10. Журналистика психологиясы
 11. Журналистикаға кіріспе
 12. Журналистиканың құқықтық негіздері
 13. Журналистік шеберлік
 14. Журналистің кәсіби этикасы
 15. Журналистің шығармашылық шеберханасы                                                  
 16. Қазақ (орыс) әдебиетінің тарихы
 17. Қазақ журналистикасының тарихы
 18. Қазіргі әлемдік  газет жанрлары
 19. Қазіргі журналистиканың жанрлық түрі мен қызметі
 20. Қазіргі қазақстандық журналистиканың мәселелері
 21. Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары
 22. Медиа менеджмент
 23. Мерзімді баспасөз материалдарымен жұмыстағы журналист жұмысының ерекшеліктері және PR-әрекеті
 24. Мерзімді баспасөздердің қазіргі концепциялары
 25. Мультимедиялық журналистика
 26. Орфография  және пунктуация   
 27. Стилистика және редакциялау
 28. Сұхбаттасу өнері
 29. Тіл мәдениеті                                           
 30. Шетел журналистикасының тарихы
 31. Шетелдік журналистика

7М03103, 7М03104 «Психология» білім беру бағдарламасы

 1. Аналитикалық және эксперттік зерттеудің мәселелері
 2. Басқару психологиясы
 3. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 4. Жоғары мектептің педагогикасы
 5. Кадрлық қызметтер жұмысының құқықтық негіздері
 6. Психологиядағы қазіргі статистика әдістері
 7. Психологиялық бизнесті ұйымдастыру
 8. Психологиялық эксперименттің теориясы және практикасы
 9. Ұйымдағы адам ресурстарын басқарудың психологиясы
 10. Этнопсихологиядағы кроссмәдени және эксперименттік зерттеулер