Глушкова Лилия

Білім:

1991-1996 жж.С.Аманжолов атындағы ҚМУ Мамандық: психология Квалификация: практикалық психолог, оқытушы
2000-2003 жж.Барнаул мемлекеттік педагогика университеті (Барнаул, Ресей) Мамандық: «Жалпы психология, төрекі психология, психология тарихы», Ғылым дағдысы: психология докторы

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық: 26 жыл

1996-2007 жж. Шығыс ғылым институты, доцент, «Психология» кафедрасының басшысы
2007-2008 жж.С. Аманжолов атындағы ЖКГУ, бас оқушы
2007-2022 жж.Д. Серікбаев атындағы ЖКТУ, бас оқушы.

Осы ұйымдағы жұмыс

01.09.2022ж.ҚазҰУ, «Педагогика мен психология» кафедрасының бас мұғалімі
Психологиялық қызмет, ғылыми зерттеулерді орналастыру, заңды психология, педагогикалық психология, зоопсихология, басқа да.
2022ж. – қазіргі уақытТолық уақыттағы жұмыс көрсету

Білім беру ұйымдарындағы бұрынғы жұмыс орындары:

1996-2022 жж.1996-2007 жж. Шығыс гуманитарлық институты, доцент, «Психология» кафедрасының басшысы; 2007-2008 жж. С. Аманжолов атындағы ҚазҰУ, ст. оқытушы; 2007-2022 жж. Д. Серікбаев атындағы ҚазҒТУ, ст. оқытушы.

Академиялық емес:

2015-2016Шығыс Қазақстан облысының дін істері басқармасы – сарапшы-психолог;
2016-2017ШҚО талдау және болжау институты-сарапшы
2013-2020Достық үйі-Қоғамдық келісім орталығы-жастар көшбасшыларына арналған тренингтер-жаттықтырушы-психолог; 2015 – қазіргі уақытқа дейін – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясы-жаттықтырушы-психолог

Біліктілікті арттыру:

2016–2022жж.Сертификат. Intensive English Launguage Training Program курсы: Upper-Intermediate level of English – az Group Sana Kazakhstan ұйымы-ағылшын тілін арттыру – 260 сағат, 2018 ж. пәндік-тілдік интеграцияланған оқыту сертификаты (CLIL – content and language integrated learning) intensive teacher Traning for general, CLIL and business English – AZ Group sana ұйымы KAZAKHSTAN-200 сағат. 2018 ж.Сертификат. Университеттерде жоспарлау. ШҚМТУ.Д. Серікбаева-20 сағат. 2018 ж. «сыни ойлау – ШҚМТУ» сертификаты.Д. Серікбаева-40 сағат Сертификат. «Педагогтың кәсіби-педагогикалық және жеке қасиеттері» PRO CAMP Academy, 360 сағат. 2019 ж.Сертификат. Open education platforms for ICT-Сертификат № 5381-SES-Senior Experten Service (USA) 36 сағат. 2020 7. Сертификат. English for science, technology, engineering, and mathematics. Сертификат № 675 – 72 сағат. 2020ж.8. Сертификат №MC 503. English for Media Literacy. – American Corner Oskemen, Pennsylvania University (USA) 90 сағат.2020 ж.9. Upper Intermediate Сертификаты. BEST тіл орталығы. – American Corner Oskemen, best 120 сағаттық тіл орталығы. 2020 10. Сертификат. Listening/Speaking for Graduate Studies Course/High Advance level. University of Delaware English Language Institute (USA). -160 hours. -2021 ж. 11. Сертификат. English Medium Instruction. 72 Hours of Professional Development. – 2021 ж. ағылшын тілі – жоғары деңгей. University of Delaware English Language Institute (USA). Сертификат 23.04.2021.
Жарияланымдар мен презентациялар:
2016–2022жж.Глушкова Л. Н. «кәсіптік педагогикадағы ғылыми зерттеулердің негіздері» пәнін оқыту процесінде студенттердің шығармашылығын дамыту IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Шет тіліндегі білім: тәжірибе, проблемалар, инновациялар», – басылым КазУМОиМЯ им. Абылай хан, 2016, Б. 369-373 Глушкова л.н. Шығыс Қазақстан облысының Студент жастарының жыныстық мәдениеті және репродуктивті қондырғылары. «Қазақстандағы және шектес аумақтардағы этнодемографиялық процестер» XVI Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы-ШҚМУ, 2017 ж. Ата-ана мотивациясын дамыту және ШҚО-ның жас отбасындағы функционалдық-рөлдік позицияларды трансформациялау. «Қазақстандағы және іргелес аумақтардағы этнодемографиялық процестер» XVII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы-ШҚМУ, 2018 ж. ШҚО жастары арасында некенің ерте кезеңдерінде туындайтын Гендерлік-рөлдік проблемалар. «Қазақстандағы және іргелес аумақтардағы этнодемографиялық процестер» XVIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы – ШҚМУ, 2019 жылғы 23-24 қыркүйек студенттердегі суицидтік тәуекелдер: негізгі тенденциялар және алдын алу. VI Халықаралық ғылыми-техникалық конференция «Қазақстанның инновациялық дамуына жастардың шығармашылығы» – 9-10 сәуір 2020 ж. Development of students’ creativity in the process of teaching the discipline «fundamentals of scientific research in professional pedagogy» – IV International Scientific and practical conference «Foreign language education: experience, problems, innovations», Publishing House of the Abylai Khan kazakh University of International Relations and World Languages, 2017, pp. 369-373Methodological guide «The formation of an intercultural tolerant space and the development of dialogue among young people» – ISBN  978-601-7552-24-4 Ust-Kamenogorsk, 2017 – 137 p., (pp. 94-121) Trends in modern pedagogical education. Information and communication technologies in the development of professional competencies of students at at technical university – International Scientific Conference «fundamental and Applied Aspects of Geology, Ecology and Chemistry using modern educational technologies» – K. I. Satpayev Kazakh National Research Technical University, 2022 «Психология»электрондық оқу құралы. 2019ж.

Қосымша ақпарат:

Монография Глушкова Л.Н. ОСОБЕННОСТИ ПОЛОРОЛЕВОГО САМОСОЗНАНИЯ. ISBN 978-3-659-18697-4 Lap Lambert Academic Publishing, 2014 – 190с.