Мы работаем над мобильной версией
Маленький дисплей
Сайт еще не адаптирован для вашего разрешения экрана
Минимальное разрешение: 1280x800
Ваше разрешение: 
Закрыть

«Құқық және халықаралық қатынастар» кафедра пәндерін жүргезетін оқытушылар

Білімі:
2008-2012 жж. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, «Халықаралық

құқық» мамандығы

2012-2014 жж. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, «Халықаралық

құқық» мамандығы (магистратура)

2018-2021 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқықтану»

(докторантура)

Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
Сентябрь 2021ж.-
қазіргі уақыт

Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және
халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы

Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Қазақстан Республикасының салық құқығы; Адвокатура; Әлеуметтiк
қамсыздандыру құқығы; ҚР жер құқығы.
Ғылыми қызметі:
1. Абдрасулов Е.Б., Онланбекова Г.М., Абдрасулова А.Е. Бейресми аспектілер және
азаматтық процесс // Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы, 2021. – №20.
2. А.Е. Абдрасулова, Е. Б. Абдрасулов Қазақстан Республикасындағы сот және
конституциялық бақылау органы қызметінде құқықты түсіндіру әдістері мен
ұқсастығын қолдану. // Санкт-Петербург университетінің хабаршысы, 2020. – №2. – Б.
447-463
3. Абдрасулова А.Е., Абдрасулов Е. Б., Бажай х. Қазақстан Республикасы
Конституциясының қолданылуы: құқықтық, құндылық және функционалдық мазмұны.
// Қазақстан Республикасы заңнама және құқықтық ақпарат институтының жаршысы,
2020. – №.5. – С. 57-67

Білімі:
1992-1996 жж. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, ШҚМУ, «Тарих

бакалавры, тарихшы, оқытушы» мамандығы.

1996-1999 жж. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, магистратура,
«Тарих» мамандығы бойынша магистр (Қазақстан тарихы).
2009-2011 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ),

«Құқықтану» мамандығы

2014-2016 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ),

магистратура, заң ғылымдарының магистрі.

Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2001 ж. – қазіргі
уақыт

Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және
халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы, доценті

Алдыңғы жұмыс орындары:
1999 – 2001жж. Тарбағатай ауданы, Ш. Уәлиханов атындағы орта мектеп, Тұғыл

кенті, тарих пәнінің мұғалімі

Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мемлекет және құқық теориясы,
Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы, ҚР қылмыстық атқару
құқығы, ҚР сақтандыру құқығы, ҚР банк құқығы, ҚР кәсіпкерлік құқығы, Мемлекет
және құқық теориясының проблемалары, ҚР тұрғын үй құқығы, философия.
Магистратура: Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылыми қызметі:
1. Абдрахманова А.Қ. Тәуке хан тұсындағы құқықтық ұғымдардың азаматтық
кодексте кездесуі. –. Қазіргі әлемдегі ғылым мен білім: ХХІ ғасырдың сын-
қатерлері – Нұр сұлтан., 2022 г. – №2 (10). – С.55-59 (0,3 п.л.). – "Бөбек"
жалпыұлттық қозғалысы қауымдастығы нысанындағы Қазақстан ғалымдарының
конгресі.
2. Абдрахманова А.Қ. Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан Республикасында
білім мен ғылымның даму ерекшеліктері: ҚАЕУ нің мысалға ала отыра. –
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Қазақстан
Республикасында жоғары білім беруді дамыту перспективалары» атты
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – ҚР-да
жоғары білім беруді дамыту перспективалары – ҚР жоғары білім беруді дамыту
перспективалары – 2021. – Павлодар., 2021. – С.54-58 (0,3 п.л.) // https://www.sci-
conf.tou.edu.kz
3. Абдрахманова А.Қ. Қазақстан Республикасында тәуелсіздік жылдары сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. – Қазіргі заман және гуманитарлық
ғылым: VII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы.

– Алматы., 2021. – С. 8-16. (0,5 п.л.)
4. Абдрахманова А.Қ. Халықаралық жаһандық энергетикалық ресурс және энергетикалық
қауіпсіздік мәселесі. Қазіргі заман және гуманитарлық ғылым: VI Халықаралық
ғылымитәжірибелік конференция материалдарының жинағы. – Алматы: ҚазСТА, 2020.
– С. 3-7 (0,3 п.л.)
5. Абдрахманова А.К. Саясат пен қоғамдағы әйелдің рөлі "Беларусь және
Қазақстан әйел ғалымдары" атты халықаралық ғылыми-практикалық
конференция.– 2018 г.// https://elib.bsu.by/bitstream
6. Абдрахманова А.К. Қазақтың дәстүрлі қоғамындағы әйелдің рөлі. Тhe role of
women in the kazakh traditional society – 2016 г. // https://elib.bsu.by/bitstream
7. Абдрахманова А.К. Қазақ мәдениетіндегі Ислам құнлыдықтарының тарихи –
философиялық құрылымы. ШҚО Дін істер басқармасының өткізген
конференциясы материалдар жинағы. – Өскемен, 2017. – Б.26-30
8. Отырықшы және көшпелі уақыт кеңістігіндегі құқықтың тарихы мен
қалыптасуы. – Малышев оқулары, Украина 2014. –С. (0,5 п.л)
9. Тәуке хан тұсындағы құқықтық ұғымдардың Азаматтық Кодексте кездесуі. – М.
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университетің хабаршысы.
2014.

Білімі:
1992- 1996 жж. Өскемен педагогикалық колледжі

Біліктілігі: негізгі мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Қазақ тілі
пәнінің мұғалімі.

1996 – 1998 жж. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Бастауышта оқыту

педагогикасы мен әдістемесі және мектеп психологы»
Біліктілігі: бастауыш сынып мұғалімі және мектеп психологы
2001 – 2003 жж. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Заңтану».

Біліктілігі: заңгер

2011 – 2013 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті.

Заң ғылымдарының магистрі

2018 – 2021 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті

Докторантурада

Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
С 01.09.2018 ж.
– қазіргі уақыт

Қазақстан-Американдық Еркін университеті, «Құқық және
халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы

Алдыңғы жұмыс орындары:
17.04.2007 г. –
20.10.2015 г

«Шығыс Қазақстан облыстық сотының Кеңсесі» ММ бас маманы

01.11.2005 г. –
28.02.2007

Қ. Нұрғалиева колледжі -заң пәндерінің оқытушысы.

01.09.2002 г. –
01.11.2005

Өскемен қаласының №2 кәсіптік мектебі – арнайы пәндер
оқытушы

24.12.2001 –
31.07.2002 г

«Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы» ААҚ ШҚ
филиалы – Хатшы

28.09.1998 –
21.12.2001

ШҚ облыстық тері диспансері – ұйым қызметкерлеріне қазақ
тілінің оқытушысы.

Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Азаматтық құқық; Азаматтық-процессуалдық құқығы; Қылмыстық-
процессуалдық құқығы; Адвокатура; Сот сараптамасы.
Ғылыми қызметі:
1. Қазақстан Республикасындағы зерттеулерді (жетістіктерді) құқықтық реттеу //
қазіргі заманғы ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін: СБ.
докл. II Халықаралық. жас ғалымдар форумы (2012 жылғы 16-17 наурыз). -Өскемен,
2012. – 7 бөлім. – Б.17-19 (0,2 б. т.).
2.Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру нысандарының
бірі ретінде анықтау. Мақала. // ҚАЕУ хабаршысы: білім беру мен қоғамның құқықтық
мәселелері. – №4.-Өскемен, 2012. – С. 188-194. (0,9 б.т.).
3. Қазақстан Республикасында ұл (қыз) тууды анықтау тәртібі // ҚАЕУ

хабаршысы, 2013 ж.
4. іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру. Сабақ жоспары. // Астана: Kazdidac.
2015. – №6. – Б. 33-35
5. іс жүргізушінің лауазымдық міндеттері. // Астана: Римц "ағарту". 2015.
6. Құпия құжаттар және олармен жұмысты ұйымдастыру / / педагогикалық ой
Республикалық ғылыми-зерттеу журналы, 2016 ж. – № 7 (017).
7.Кәмелетке толмағандардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудағы отбасының
рөлі (тезистер)// білім мен ғылымдағы халықаралық серіктестік: жаңа экономика үшін
кадрлар даярлау": С. докл. халықарал. ғылыми конгресс (2018 жылғы 13-21 қыркүйек). –
С. 1.- Өскемен, 2018. – Б.151-157.
8. Қылмыстық сот ісін жүргізу қағидаттары жүйесіндегі қылмыстық сот ісін
жүргізу тілі қағидатының орны мен маңызы // гуманитарлық ғылымдар және қазіргі
заман: V Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы
(6-7 желтоқсан 2018ж.). – Алматы: ҚазСТА, 2018. – Б.19-23 (0,5 б. т.).
9. Аудармашының қатысуы аударма принципін жүзеге асырудың кепілі ретінде /
/ Бүкілресейлік (халықаралық қатысумен) "қазіргі жастар және Ресейдегі Шетелдегі
экстремизм мен терроризмнің мәселелері" ғылыми – практикалық конференциясының
материалдар жинағы, 2019 ж. – 120-125 бет. (РИНЦ)//
10. сот отырысында аудармашының құқықтары мен міндеттері / / ҚАЕУ
Халықаралық ғылыми конгресс. "Білім мен ғылымдағы халықаралық серіктестік:
жаһандық сын-қатерлер мен қазіргі заман": с.докл. Халықаралық ғылыми конгресс.-
Өскемен (10-15 қыркүйек 2019) г. – Ч. 1. – Б.113-116.
11. Аудармашының қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысуы туралы / / Қазақстан
ғылымы және өмірі Халықаралық ғылыми журнал №10/2 2019. – С. 26-30. (КОКСОН ҚР
БҒМ)
12. кәмелетке толмағандардың профилактикалық ықпал ету объектісі ретінде
құқық бұзушылығы / / ҚАЕУ хабаршысы
13. сот аудармасының мәдениеті / / Қазақстанның ғылымы мен өмірі
Халықаралық ғылыми журнал, 2020. – № 6. – Б.210-213. (КОКСОН ҚР БҒМ)
14. аудармашының қылмыстық іс жүргізуге қатысуы: ұйымдастырушылық және
іс жүргізу мәселелері. ISSN 2073-333x Қазақстан ғылымы және өмірі Халықаралық
ғылыми журнал, 2020. – №7/2. – Б.25-28. (КОКСОН ҚР БҒМ)
15.Сот процесінің қатысушысы ретінде аудармашының құқықтық мәдениетін
қалыптастыру. ҚР Конституциясының 25 жылдығына арналған "қоғамдық білім беруді
жаңғырту аясында Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметшілердің кәсіби
құқықтық мәдениетін қалыптастыру және нығайту" атты Халықаралық ғылыми-
практикалық конференция материалдарын жинау. Атындағы Еуразия ұлттық
университеті. Л. Н. Гумилев, 2020.
16.тұрғын үйге қол сұқпаушылық азаматтардың конституциялық құқығы ретінде.
ҚАЕУ хабаршысы: білім беру мен қоғамның саяси және құқықтық мәселелері. – №4.-
Өскемен, 2020. – Б.55-59.
17. ҚР ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік билік
органдарының жүйесі. Монография: Б. А.Умитчинова, К. О. Алембаев, м. н. Тажиева
және т. б.ред. Ю. А. Гавриловой. – Өскемен, ҚАЕУ, 2019. – 125 Б.
18. Кассациялық өндірістің кейбір мәселелері. ҚАЕУ Халықаралық ғылыми
конгресі Халықаралық серіктестік: жаһандық сын-тегеуріндер жағдайындағы
ғылымның әлеуеті. Халықаралық ғылыми конгрестің құжаттарын жинау (2020 жылғы
10-12 қараша) 2-бөлім.
19 Нотариаттық палатаның түсінігі мен функциялары. ҚАЕУ. Халықаралық
ғылыми конгресс. Халықаралық ғылыми конгрестің құжаттарын жинау (8-12 қараша
2021 ж.). С. 2. – Б.160-165.

Конференцияларға қатысу
1. Шығыс Қазақстан облыстық соты «Кәмелетке толмағандардың құқықтары мен
мүдделерін қорғаудағы отбасылық соттың рөлі», 28 Тамыз 2018ж.
2. «Elsevier training for Science Direct and Scopus solutions» тренингі. Қазақстан-
Американдық Еркін университеті, 16 қазан 2018ж.
3.Қазақстан Республикасында құқық қолдану қызметін жетілдірудің кейбір
проблемалары. Қазақстан-Американдық Еркін университеті, 4-9 желтоқсан 2018 ж
4. Бүкілресейлік (халықаралық қатысумен) «Ресейдегі және шетелдегі
экстремизмнің қазіргі жастары мен мәселелері» ғылыми – практикалық конференциясы
(Ресейдің Білім және ғылым министрлігі, Жоғары білім берудің федералды мемлекеттік
бюджеттік білім беру мекемесі тау – Алтай мемлекеттік университеті (ГАГУ
қаласындағы ФМБОУ), мамыр 2019 жыл.
5. ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі және Қазақстандағы
парламентаризмді дамыту қоры «Нормативтік құқықтық актілер жобаларының
сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасы» ҚР-дағы Нидерланды елшілігінің, ҚР
Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының қолдауымен 2020 жылғы
18 қаңтарда өткізілді.
6.ҚР Конституциясының 25 жылдығына арналған «Қоғамдық білім беруді
жаңғырту аясында Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметшілердің кәсіби
құқықтық мәдениетін қалыптастыру және нығайту» атты Халықаралық ғылыми-
практикалық конференция. Атындағы Еуразия ұлттық университеті. Л. Н. Гумилев,
2020.
7.Монографияны дайындауға қатысты: ұлттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық
және құқықтық қамтамасыз ету тетіктері. Мақала тақырыбы: «ҚР ұлттық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік билік органдарының жүйесі». ҚАЕУ,
Өскемен.
8. «Конституция Тәуелсіз Қазақстанның негізгі заңы ретінде» атты дөңгелек
үстелге қатысты. Тақырыбы: «Қазақстан Республикасындағы азаматтық сот ісін жүргізу
тілін таңдау еркіндігі конституциялық принцип ретінде» (ҚР, Ө

Білімі:
2000-2004 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқықтану»

мамандығы

2005-2007 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқықтану»

мамандығы (магистратура)

2007-2010 ж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқықтану»

мамандығы (докторантура)
маусым 2010 ж. PhD дәрежесі берілді
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2004-2011жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және

халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы

2017-2020жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және

халықаралық қатынастар» кафедрасының доценті

Наурыз 2020 ж. –
қазіргі уақыт

Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және
халықаралық қатынастар» кафедрасының меңгерушісі

Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім); ҚР қылмыстық құқығы (ерекше
бөлім); ҚР қылмыстық-процессуалдық құқығы; Криминалистика
Магистратура: Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының құқық қолдану
практикасының өзекті проблемалары.
Докторантура: Қылмыстық құқық пен қылмыстық сот ісін жүргізудің ғылыми-
теориялық мәселелері.
Ғылыми қызметі:
1. К.О. Алембаев, Д.З. Кожуганова Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы
(Жалпы бөлім): Оқу. жәрдемақы.// Өскемен, 2019. – 159 б. ISBN 978-601-7930-39-4
2. Кожуганова Д.З., Алембаев К.О. Қазақстан Республикасының конституциялық
құқығы: оқу. жәрдемақы.// Өскемен, 2019. – 199 б.ISBN 978-601-7930-31-8.
3. Ұлттық қауіпсіздікті ұйымдастыру-құқықтық қамтамасыз ету тетіктері/. Б.
А.Умитчинова, К.О. Алимбаев, М. Н. Тажиева және т. б./ ред. Ю. А. Гаврилова. – 2020.
– ISBN 978-601-7930-56-1. – 125 б.
4. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасындағы қылмыстық құқық
бұзушылық субъектісі / / Қазақстан ғылымы және өмірі, 2019. – №10/1. – С. 36-39
5. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының түсі

05.03.1986
Білімі:
2003-2008жж С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,
«Халықаралық қатынастар» мамандығы, біліктілігі: халықаралық
қатынастар саласындағы маман

2010-2012жж Халықаралық бизнес университеті, «6М050700-Менеджмент»
мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі.
2014-2017жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Менеджмент»
мамандығы бойынша докторантура PhD (диссертация 2019
жылдың 12 маусымында қорғалды)

Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық:
2012-2017жж Қазақстан-Американдық еркін университетінің, «Құқық және

халықаралық қатыастар» кафедрасының оқытушысы

2017- қазіргі уақыт Қазақстан-Американдық еркін университетінің, «Құқық және
халықаралық қатыастар» кафедрасының аға оқытушысы, доценті

Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары:
2009-2010жж Оқытушының ассистенті, Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті, «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы,
оқытылатын пәндер тізбесі:Туризм менеджменті, Туризм
маркетингі,
Жұмыспен қамту (толық жұмыс күні)

Академиялық емес:
2010-2014жж ҚАЕУ Президентінің көмекшісі
2017- қазіргі уақыт ҚАЕУ Президенті аппаратының басшысы
2019 – қазіргі уақыт ҚАЕУ бірінші вице-президенті
Оқылатын пәндер
Бакалавриат: Дипломатиялық және консулдық қызмет, Дипломатиялық этикет және
хаттама
Жарияланымдар:
1. Шаруашылық жүргізуші субъектілерді біріктірудің ұйымдастырушылық-
экономикалық тетігі (тезистер) Сб.докл. халықарал. (25-26 қыркүйек 2015). – Өскемен,
2015. – С. 1. – Б.75-80.
2. Integration processes in the field of higher education: major problems and prospects (thesis).
The international scientific and practical conference: international accreditation of academic
programs: issues of integration and quality. – Portland, Oregon, USA. – June 26-27, 2015. – P.
121-125.
3. Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесінің қазіргі жағдайы және даму үрдістері.

"Тұран" университетінің хабаршысы №1(69), 2016ж.
4. Білім мен бизнесті интеграциялаудың қозғаушы күші. "Тұран" университетінің
Хабаршысы №2 (70), 2016ж..
5. Themainactorsofintegrationcooperationandtheirmotives, drivesforinnovation. ҚАЕУ
хабаршысы: білім мен қоғамның экономикалық мәселелері. – № 3. – Өскемен, 2016. – С.
52-57
6. Kazakhstan Higher Education Sustainable Development through Introduction of Trilingual
Education.// International journal of Ecology and Develeopment. – Индия. – 2017. – №2 (32).
C. 156-163. Соавторлар G. Konopyanova, Y. Novitskaya
7. Analysis of indexes of Kazakhstan Higher Educationaccessibility. // ҚарМУ– Қарағанды
Хабаршысының ғылыми журналы. – 2018. – ¬№2(90). – Б.139-144. Соавторлар
G.Konopyanova, H.-Ch. Brauweiler
8. World integration tendencies in the higher education sphere. // ҚарМУ– Қарағанды
Хабаршысының ғылыми журналы. – 2018. – №3(91). – С. 58-63. Соавторлар
G.Konopyanova, H.-Ch. Brauweiler
9. Қазақстанның жоғары оқу орындарындағы интеграция процестерін басқару
тиімділігін бағалау. // Научный журнал "Статистика, есеп және аудит", – Алматы. – 2018. –
№4(71). –С. 90-96. Бірлескен Автор Г. А. Конопьянова
10. Income Inequality As A Factor Of Influence On Higher Education Integration Processes. //
Revista ESPACIOS. –Венесуэла. – 2018. – № 39 (43). –С. 23-32. Соавторлар Galina
Konopyanova, KuanyshMambetkaziyev
11. Білім, ғылым және бизнес интеграциясының ұйымдастырушылық-экономикалық
механизмін талдау // "Заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден
инновацияларға дейін"Халықаралық конференция материалдары. Докл. VIII
халықаралық. жас ғалымдар форумы (26-29 наурыз 2018). – Өскемен-2018. – С. 39-44.
Бірлескен Автор Конопьянова Г. А.
12. Білім, ғылым және бизнес интеграциясының ұйымдастырушылық-экономикалық
механизмі. // ҚАЕУ хабаршысы: білім мен қоғамның экономикалық мәселелері. –
Өскемен-2020. – №3. – С. 69-75. Авторлар А. Е. Мамбетказиев, Г. А. Конопьянова

Білімі:
1994-1998 жж. С. Аманжолова ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,
ШҚМУ, «Тарих бакалавры, тарихшы, оқытушы» мамандығы
1998-2000 жж. С. Аманжолова ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,

ШҚМУ, «Педагогика» мамандығы (магистратура)
1998-2001 жж. Орталық Азия университеті, біліктілігі «заңгер»
27 қыркүйек 2007
ж.

заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді

Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2011г– 2020жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және

халықаралық қатынастар» кафедрасының меңгерушісі

Наурыз 2020 ж. –
қазіргі уақыт

Қазақстан-Американдық еркін университеті, ғылыми жұмыс және
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жөніндегі проректор

Алдыңғы жұмыс орындары:
1998-1999 гг. Өскемен қаласының №40 орта мектебі, тарих пәнінің мұғалімі
1999-2011 гг. С. Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,
«Конституциялық құқық» кафедрасының оқытушы, аға оқытушы,
доценті.

Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: ҚР экологиялық құқығы; Халықаралық бұқаралық құқық, халықаралық
дербес құқық
Магистратура: Пәндерді оқыту әдістемесі; Халықаралық экологиялық құқықтың өзекті
мәселелері, Халықаралық және ұлттық құқық арақатынасының теориялық мәселелері
Докторантура: Құқық пен мемлекеттің теориялық мәселелері
Ғылыми қызметі:
1. Гаврилова Ю.А. Ұлттық экологиялық заңнама жүйесіндегі халықаралық
«Жұмсақ құқық» нормаларының рөлі мен орны. – Еуразиялық заң журналы. – 2015. –
№4 (83). -Б.255-258. (0,3 б.т.). – (РФ ЖАК) //
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23409221
2. Гаврилова Ю.А. Трансшекаралық су ресурстарын қорғау және пайдалану
саласындағы Қазақстан Республикасының халықаралық-құқықтық ынтымақтастығы//
«Еуразиялық интеграция: құқықтық және білім беру аспектілері» халықаралық
ғылыми-практикалық конференция жинағы. – Новосибирск, 2015-Б.255-258. (РҒДИ)
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23409208
3. Гаврилова Ю.А. Нарықтық қатынастар жағдайында ҚР мен РФ-дағы табиғатты
пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттік басқару органдарын
реформалау мәселелерін салыстырмалы-құқықтық талдау Қазақстан ғылымы мен
өмірі, 2016. – № 1 (35).- Б.148-152. (1 б. т.) (ҚР БҒСБК)
4. Гаврилова Ю.А. Интеграциялық процестер мемлекеттің тұрақты дамуының
факторлары ретінде // Ғылым және Қазақстанның өмірі. – 2016. – №2(36). – С. 31-34.
(ҚР БҒСБК)

5. Гаврилова Ю.А. Нарықтық қатынастар жағдайында ҚР мен РФ-да табиғатты
пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттік басқару органдарын
реформалау мәселелерін салыстырмалы-құқықтық талдау// Қазақстан ғылымы мен
өмірі, 2016. – № 1 (35).- Б.148-152. (ҚР БҒСБК)
6. Гаврилова Ю.А. «Жұмсақ Күш» және халықаралық экологиялық қатынастар
(мақала) / / №34 Алтай саяси зерттеулер мектебінің күнделігі. Қазіргі Ресей және әлем:
дамудың баламалары («жұмсақ күш» ресурстары: мемлекеттік және мемлекеттік емес
актерлердің пайдалану тәжірибесі): ғылыми мақалалар жинағы / ред.Ю. г. Чернышова –
Барнаул: Алт баспасы. ун-та, 2018.- Б.53-57. (РИНЦ)//
7. Yu.A. Gavrilova, Yu.G. Chernyshov Britain at the Crossroads of History…
(Monograph Review: Khakhalkina E. V. Ұлы Британияның және интеграцияның
проблемалары, қауіпсіздік және деколонизация in the Second Half of the 1940s and Early
1960s. (ВАК РФ, РИНЦ)// Известия АлтГУ. Тарих ғылымдары және археология. 2018.
№5 (103). – Б.158-162.
8. Гаврилова Ю.А. Қарулы қақтығыс кезеңінде азаматтық тұрғындарды қорғауды
халықаралық-құқықтық реттеудің эволюциясы // Қазақстан ғылымы және өмірі, 2019. –
№3. – С. 44-49. (КОКСОН ҚР БҒМ)
9. Гаврилова Ю. А.Principles of Protecting Civilians in Armed Conflicts in the System
of International Humanitarian Law// Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінің хабаршысы. Серия Заң, 2019. – №1 (126). – Б. 163-173. .(КОКСОН ҚР
БҒМ)
10. Мензюк Г.А., Умитчинова Б. А., Гаврилова Ю. А. The correlation between
sovereignty and supranationality in the context of integration processes within the EAEU and
the EU// Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының
хабаршысы. – 2019. -№3 (57). – С. 101-108 (КОКСОН ҚР БҒМ) / /
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42692706
11. Мензюк Г.А., Умитчинова Б. А., Гаврилова Ю. А. ЕАЭО-ға мүше
мемлекеттердің ұлттық қауіпсіздігі контексіндегі ұлттықтың кейбір мәселелері//
Еуразиялық заң журналы, 2019. – №6 (163). -Б.255-258. (РФ ЖАК, РҒДИ)//
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39238916 eLIBRARY ID: 39238916
12. Гаврилова Ю.А. Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану
саласындағы мемлекеттік басқару // қазіргі жастар және Ресейдегі және шетелдегі
экстремизм мен терроризмнің мәселелері. Бүкілресейлік (халықаралық қатысуымен)
ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы. Редакциясымен. Х. П.
Пашаева. 2019. Баспа: Горно-Алтай мемлекеттік университеті (Горно-Алтайск). – С.
312-315 (РҒДИ)// https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37642271
13. Гаврилова Ю.А., Холлман Х. және т. б. Зияткерлік меншік саласындағы
Қазақстан Республикасы заңнамасының түсінігі, мәні және жүйесі // ЕврАзЮЖ. –
2020. – №7(146). -Б.250-254. (РФ ЖАК). DOI 10.46320/2073-4506-2020-7-146-250-254
14. Gavrilova Y. Relevant issues of legal support of the mechanism of economic
regulation of environmental protection and management (Scopus)// Actual Problems of
Economics. -Volume 140, Issue 2 PART 2, 2013, Pages 69-74. //
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
84930011141&origin=AuthorNamesList&txGid=6e1206202f15e2a326ef7f777c60c2c2.

Білімі:
1969-1974 жж. С.М. Киров ат. Қазақ мемлекеттік университеті., Философия-
экономика факультеті, Философия бөлімі, философ, Алматы
қаласы. Философия және әлеуметтік ғылымдар пәндерінің
оқытушысы.

1974-1977 жж. ҚазКСР Ғылым Академиясының Философия және құқық

институты, күндізгі аспирантура, Алматы қаласы.

1982 ж 09.00.01 (таным теориясы және логика) мамандығы бойынша
философия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу
үшін докторлық кеңесте диссертация қорғау. Қазақ КСР Ғылым
Академиясының Философия және құқық институты, Алматы
қаласы.

1982ж КСРО Министрлер Кеңесі жанындағы ЖАК философия
ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін берді, 23
желтоқсан 1982.ж.

1989-1992 жж. М.В. Ломоносов ат. Мәскеу мемлекеттік университетінің
философия факультетінің әлеуметтік философия кафедрасы
бойынша күндізгі докторантура Мәскеу қ..

1992 ж. 9.00.011 мамандығы бойынша философия ғылымдарының
докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғау.
(әлеуметтік философия. 28 желтоқсан 1992 Мәскеу қ..

1993 ж. КСРО Министрлер Кеңесі жанындағы ЖАК философия
ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін берді, 19 наурыз 1993
ж., Мәскеу қ.

1994 ж. Профессор академиялық атағын беру. 2.06.1994 ж., Өскемен қ.
1996 ж. Қазақстан академиялық Ғылымдар Академиясының толық мүшесі

болып сайлануы; 28.12. 1996 ж., Өскемен қ.

1996 ж. ШҚМУ-да философиялық бөлімнің ашылуы, Өскемен қаласы.
2013 ж. Қазақстан философиялық конгресінің бірінші съезі ҚБК Шығыс
бөлімшесінің төрағасы болып сайлануы, Алматы қ., 28.09.2013 ж.
2016 ж. Қазақстан философиялық Конгресінің Екінші Съезінің ҚБК
Шығыс бөлімшесінің төрағасы болып қайта сайлануы, Алматы қ.,
30.09.2016 ж.

2016 -2017 жж. Қазақстан Философия Конгресінің Шығыс бөлімі жанындағы
әдіснамалық зерттеулер мен инновациялық бағдарламалардың
халықаралық орталығын құру (ҚБК жанындағы Мжжтио),
Өскемен қаласы

Жұмыс тәжірибесі:

Осы ұйымдағы жұмыс:
2019 г. – қазіргі
уақыт

Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және
халықаралық қатынастар» кафедрасының профессоры

Алдыңғы жұмыс орындары:
1977- 2019 жж ШҚМТУ, ШҚМУ, ҚАЕУ, МЭСИ, ВГТУ «Философия»
кафедрасының аға оқытушыдан профессорға дейін, меңгеруші
лауазымдарында. кафедра меңгерушісі, каф. бөлімінің
меңгерушісі

Оқылатын пәндер:
Магистратура: Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылыми қызметі:
1. 2016 жылдан бастап Өскемен қаласы, Қазақстан философиялық Конгресінің Шығыс
бөлімі жанындағы әдіснамалық зерттеулер мен инновациялық бағдарламалардың халықаралық
орталығының басшысы ретінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.
2. 2013 жылдан бастап Қазақстан философиялық Конгресінің Шығыс бөлімінің төрағасы
ретінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, Өскемен қаласы.
3. 2017 жылдан бастап Еуразиялық ақпараттық-талдау консорциумымен (қиа) Иидмхо
құрамындағы ынтымақтастық және мүшелік,
4 Эвальд Васильевич Ильенковтың философиялық шығармашылығына арналған жыл
сайынғы "Ильенков оқулары" ғылыми-теориялық конференцияларының ұйымдастыру
комитетіндегі ынтымақтастық және мүшелік.
5. Орыс философиялық қоғамының" Диалектика және мәдениет "желісі
бойынша"Ильенков оқулары" материалдары басылымдарының бірлескен редакторы ретінде
жұмыс
6. Ұйымдастырушы ҚБК және Мтииөо атынан және құрамында және 2014 жылдан бастап
жыл сайын өткізілетін "өркениеттік таңдаудың мәдениеті мен проблемасы" атты Халықаралық
ғылыми-практикалық конференциялардың қатысушысы, олардың материалдарын жинақтар
немесе ұжымдық монографиялар түрінде жариялайды.
7. Ұйымдастырушы 2014 жылдан бастап жыл сайын материалдарды жариялаумен
өткізілетін "адам мәселесі: тарих және қазіргі заман" атты халықаралық философиялық-
әдіснамалық семинарлардың қатысушысы және ҚБК және Мтижбхо атынан.
8. ҚБК жанындағы "идеялар мен шешімдер" дөңгелек үстелдері жанындағы Мжжтио
құрамында ұйымдастырушы және қатысушы
2019 жылдан бастап жыл сайын материалдарды жариялаумен өткізілетін инновациялар
бағдарламаларына негіздемелер".
9. "Үлкен Еуразия: даму мен ынтымақтастықтың ұлттық және өркениеттік
аспектілері"халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының ұйымдастыру комитетінің
құрамындағы жұмыс. 2018 жылғы 12-13 қыркүйек, Мәскеу қаласы.
10. "Үлкен Алтай әлемі"Халықаралық ғылыми журналының халықаралық редакциялық
кеңесінде жұмыс жасау.
11. Халықаралық қатысумен "Мәдениеттану оқулары-22"-"Мәдени мұра және өзекті мәдени
тәжірибелер: репрезентациялар, трансформациялар, перспективалар" ғылыми – практикалық
конференцияны ұйымдастыру комитетінде жұмыс істеу 2022 ж. 15-18 Наурыз, УрФУ,
Екатеринбург қ., РФ
Соңғы жылдардағы жарияланымдар: монографиялар, материалдар жинақтары,
мақалалар. Оның ішінде::
1. Гусева Н. В. Диалектика, академик және уақыт: диалектика мәселесіне,
мәдениет, университет мәртебесі және 25 жылдығына байланысты
Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Ж.М. Әбділдинге арналады// Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ.
Тарихи ғылымдар. Философия. Дінтану сериясы
ISSN: 2616-7255, eISSN: 2663-2489, № 2(135)/2021, б.100-110. МРНТИ 02.91.91 ҚР БҒМ ЖАК
DOI: https://doi.org/10.32523/2616-7255-2021-135-2-100-110
2. Гусева Н. В. өркениетті таңдау феномені және мәдениет:

Қазіргі жағдайды талдау үшін// Мәскеу мемлекеттік мәдениет және өнер университетінде,
мамыр – маусым, 3 (95) 2020 жыл. Ғылыми журнал, Б.44-52. DOI: 10.24411/1997-0803-2020-
10304
РФ БҒМ ЖАК
3. Гусева Н. В.экономиканы ғылым ретінде дамытудағы басымдықтар мен салдарларды
талдау үшін: әдіснамалық аспект // Ресей өндірісі, ғылымы және білімі: технологиялық
революциялар және әлеуметтік-экономикалық қайта құрулар "Ресей өндірісі, ғылымы және
білімі: технологиялық революциялар және әлеуметтік-экономикалық қайта құрулар" V
Халықаралық конгресінің материалдар жинағы (PNO-V). Жалпы редакциясымен С. Д.
Бодрунова, Мәскеу, 2019, Б.372-385. ISBN 987–5–00020–065–0.
4. Гусева н.в. адамның әлеуметтілігі және оның әлеуметтенуі мен білім беру
тұжырымдамаларында адамның әлеуметтік мәртебесін көрсетудің жеткіліктілігі мәселесі / /
Үлкен Еуразия: даму, қауіпсіздік, ынтымақтастық. Жылнамасы. Вып. 2. С.1 / РАН. ИНИОН.
Отд. ғылыми. ынтымақтастық; ответ. ред. В. И. Герасимов. – М., 2019. – 636 б. ISBN 978-5-248-
00924-4, Б. 480-486. (ИНИОН РҒА басылымдарының барлық басылымдары www электрондық
кітапханасында көрсетілген.elibrary, Ras сайттарында. Және т. б.)
5. Гусева Н. В. даму стратегиясының феномені: түсінуді талдау
Стратегияны таңдаудың әдіснамалық негіздері мен салдары // Ресей: даму тенденциялары мен
перспективалары. Жылнамасы. Вып. 15. С.2 / РАН. ИНИОН. Отд. ғылыми. ынтымақтастық;
ответ. ред. В. И. Герасимов. – М., 2020. – 1002 б. ISBN 978-5-248-00970-1, Б. 69-74. (ИНИОН
РҒА басылымдарының барлық басылымдары www электрондық кітапханасында
көрсетілген.elibrary,, RAS сайттарында. Және т. б.)
6. Гусева Н. В. институционалдық трансформациялар: мәні, мағынасы және әлеуметтік
перспективалары туралы мәселеге// үлкен Еуразия: даму, қауіпсіздік, ынтымақтастық.
Жылнамасы. Вып. 3. С. 1. "Ресейдің модернизациясы: басымдықтары, мәселелері,
шешімдері"халықаралық қатысумен XIX ұлттық ғылыми конференция материалдары. С.2 /
РАН. ИНИОН. Отд. ғылыми. ынтымақтастық; ответ. ред. В. И. Герасимов. – М., 2020. – 958 б.,
с. 16-21. ISBN 978-5-248-00956-5 (ИНИОН РҒА басылымдарының барлық басылымдары
электронды кітапханада – www.elibrary, RAS сайттарында, EIAC және т.б.).
7. Гусева Н. В. және басқа да мақалалар нәтижесінде : жыл сайын Ресей Ғылым
академиясының ИНИОН халықаралық конференцияларының материалдарында
жарияланымдармен қатысу және т. б.
8. Гусева Н.В. тарихи үдерісті түсінудің диалектикасы мен нұсқалары // "Үлкен Алтай
әлемі". Халықаралық ғылыми журнал, 2 (3.2) 2016, Б.564-574. ISSN 2410-2725.
9. Гусева Н. В.ойлауды түсіну және оны жүзеге асырудың эмпирикалық стандарттарының
салдары// Педагогика және психология: ойлауды дамыту мәселелері. Өзгермелі жағдайларда
тұлғаның дамуы [Электрондық ресурс] : V материалдар.
ғылыми.-практ. конф. с халықарал. (15 мамыр 2020 ж., Красноярск), жалпы ред. Т. Н. Ищенко;
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. – Красноярск, 2020, 10-16 беттер.–- Кіру режимі:
https://www.sibsau.ru/scientific-publication/. – Загл. с титул. экран. ISBN 978-5-86433-822-3
10. Гусева Н. В.ойлаудың дамуын әдіснамалық мәселе ретінде зерттеу// Педагогика және
психология: ойлаудың даму мәселелері : P24 III материалдары. ғылыми.-практ. конф. с
халықарал. қатысу (25 сәу. 2018 ж., Красноярск) / жалпы ред. Т. Н. Ищенко; сибгу им. М.Ф.
Решетнева. – Красноярск, 2018. – 332 С. С. 12-20. ISBN 978-5-86433-756-1
11. Гусева Н.В. ИННОВАЦИЯЛАР, ПОСТНКЛАССИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМ ИДЕЯЛАРЫ
Және білім / / Беларуссияның Зияткерлік мәдениеті: рухани-адамгершілік дәстүрлер мен
инновациялық даму тенденциялары: Бесінші халықаралық материалдар. ғылыми. конф. (19-20
қараша, 2020, Минск). 3 Т. Т. 1/ Беларусь ҰҒА философия Ин-ты ; редкол. А. А. Лазаревич
(Б.)[және т. б.]. – Минск: төрт тоқсан, 2020. – 390 Б.
ISBN 978-985-581-431-4 (Т.1), Б. 37-40.
12. Гусева Н. В.ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен даму перспективаларын түсіну //
Философия. Төзімділік. Жаһандану. Шығыс пен Батыс-дүниетаным диалогы: VII Ресей
философиялық конгресінің тезистері (Уфа, 6-1 0 Қазан 2015). 3-ші ғасырда T. I.-Уфа: РИЦ
БашГУ, 2015.-372 Б., 116 б.
ISBN 978-5-7477-3897-3
13. Гусева Н.В. мақалалар: The Kazakh-American Free University Academic Journal. –
USA, Oregon, 2013 жылдан 2021 жылға дейін әр нөмірде ағылшын тілінде.

14. Сонымен қатар, Қазақстандық философиялық Конгрестің Шығыс бөлімі жанындағы
Халықаралық әдіснамалық зерттеулер мен инновациялық бағдарламалар орталығының
қамқорлығымен әр номерде мақалалар тобын жариялау.
15. Гусева Н.в. 2013 жылдан бастап ҚАЕУ Хабаршыларындағы мақалалар.
16. Сонымен қатар, Қазақстандық философиялық Конгрестің Шығыс бөлімі жанындағы
Халықаралық әдіснамалық зерттеулер мен инновациялық бағдарламалар орталығының
қамқорлығымен әр номерде мақалалар тобын жариялау.
17. Гусева Н. В. әлеуметтік болмыс және әлеуметтік ғылымдар: талдауға
Практикалық байланыс // "заманауи сын-қатерлер және жаңа шындық жағдайында білім беруді
дамыту": с. докл. халықарал. (2021 жылғы 8-12 қараша). – 2 бөлікте. – С. 1.– Өскемен, 2021. –
261 б., 43-52 Б.
ISBN 978-601-7930-91-2
18. Сонымен қатар: қазақстандық философиялық Конгрестің Шығыс бөлімі жанындағы
Халықаралық әдіснамалық зерттеулер мен инновациялық бағдарламалар орталығының
қамқорлығымен 2014 жылдан бастап ҚАЕУ Халықаралық конгресінің материалдарының әр
шығарылымында авторлардың мақалалар тобын жариялау.
Бірқатар авторлық монографиялар, соның ішінде:
19. Гусева Н.В. Мәдениет. Өркениет. Білім. Әлеуметтік-философиялық талдау
өркениет пен мәдениет контекстіндегі адам дамуының негіздері. Монография. / Авт. ред. д. ф.н.
Н.В. Гусевой. – 2-ші басылым, испр. және қос.-Өскемен, 2019. – 328 б. ISBN 978-601-7930-48-6
20. Н. в. Гусева (В.С. Вознякпен бірлескен авторлықта). Рухани шындықтың диалектикасы.
Философиялық және әдіснамалық зерттеулер мен естеліктер рухани перспективалар нүктесі
ретінде: Монография / жалпы ред. Н. В. Гусева. – Өскемен, 2016. – 373 б. ISBN 978-601-7334-87-
1
21. Гусева Н.В. Диалектика. Ғылым. Адам. Философиялық-әдістемелік еңбектер жинағы:
мерейтой жылы, еске алу және алға / авт. ред. д. ф.н. Н.В. Гусевой. – 3 бөлікте. – С. 1.- Өскемен,
2020. – 300 б., 2 бөлім-258 Б., 3 бөлім -289 б. ISBN 978-601-7930-76-9
22. Гусева Н. В.Выготский л. с., Қазіргі психология және әлеуметтік-гуманитарлық білімді
дамытудың философиялық және әдіснамалық мәселелері. Монография. / Под общей ред.ф. н.Д.
г. в. Лобастова. – Өскемен, 2018. – 243 б. ISBN 978-601-7930-28-8
23. Гусева Н. В.Л. С. ВЫГОТСКИЙ және қазіргі психологияның әдіснамалық мәселелері.
М.: Ламберт, 2018. – 82 б. 978-613-9-89727-8
Авторлық мақалалары және жалпы редакцияның функциясы бар бірқатар
монографиялар мен жинақтар, соның ішінде:
24. Диалектика және ғылымның даму мәселелері: Монография / жалпы ред. философия
ғылымдарының докторы, Акмеология академиясының академигі Н. В. Гусева – 2 бөлімде. – С. 1.
– Өскемен, 2017. – 325 б. С. 2-326 б. ISBN 978-601-7930-08-0
25. Диалектикалық ойлау және ғылымның дамуындағы әдіснамалық зерттеулердің
феномені. Монография / жалпы ред. ф.ғ. д.н. в. Гусева. – Өскемен, 2017. – 275 б. ISBN 978-601-
7334-98-7

Білімі:
2000-2003 жж. «Әділет» Жоғары құқық мектебі Заңтану академиясының
колледжі, мамандығы «Құқықтану», біліктілігі – «заңгер»
2003-2006 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқықтану»

мамандығы, біліктілігі – «Заңгер»

2006-2008 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқықтану»
мамандығы, «Құқықтану магистрі» біліктілігі (магистратура)
2008-2011 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқықтану»
мамандығы, докторантура, «PhD докторы» ғылыми дәрежесі
берілді

Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2008 ж. – по
настоящее время

Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және
халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы, аға
оқытушысы, доценті

Алдыңғы жұмыс орындары:
2013-2014 жж. «Қазақ гуманитарлық-заң университеті» АҚ – «Азаматтық іс
жүргізу, еңбек және жер құқығы» кафедрасының аға
оқытушысы

2014-2016 жж. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі облыс әкімі аппаратының
«Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың
біліктілігін арттыру өңірлік орталығы» КМҚК-бөлім бастығы
2016-2018 жж. ҚР Ұлттық экономика министрлігінің «Экономикалық

зерттеулер институты» АҚ, аға сарапшы-заңгер

2018-2019 жж. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі аппаратының «Шығыс
Қазақстан мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және
олардың біліктілігін арттыру орталығы» РМҚК, құрылымдық
бөлімшесінің басшысы

2019 ж. «IQanat» қоғамдық қоры, қайырымдылық қорының

Халықаралық байланыстар жөніндегі менеджері

2019-2021 ж. «ҚР ПКҚ арнайы қамтамасыз ету орталығы» АҚ (Мемлекеттік

күзет қызметі), әкімшілік бөлімінің маманы

2021ж. – қазіргі уақыт «CENTRA-KZ» ЖШС, заң бөлімінің және HR департаментінің

бастығы

Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: ҚР азаматтық құқығы, ҚР банк құқығы, ҚР сақтандыру құқығы, ҚР
кәсіпкерлік құқығы
Магистратура: Шарттық құқық: теория және практика мәселелері, Банк және
сақтандыру заңнамасын қолдану теориясы мен практикасы, Аралық және халықаралық
төрелік соттар

Ғылыми қызметі:
1. "Ways of protection of investors' rights in the financial market – the securities market
in the Republic of Kazakhstan " (article) // өзекті экономика мәселелері. Actual problems
of Economics. – Украина. – №2 (140), 2 бөлім, 2013 ж. – б. 135-140.
2. «The specific character of foreign investment regulation» (article) // International
scientific and practical conference «Partnership in education and science». – USA: CO-
SERVE INTERNATIONAL, Portland, 2012 (october 26-27). – P. 181-186.
3. "Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметті құқықтық реттеу"
монографиясы. / Казахстанско-Американский свободный университет. – Өскемен,
2012. – 188 б. ISBN 978-601-7057-38-1, ӘОЖ 342 (07), ББК 67.401.27
4. "Азаматтық іс жүргізу құқығы және атқарушылық іс жүргізу" тест
тапсырмаларының жинағы. – Қазақстан-Американдық Еркін университеті. – Өскемен,
2015. – 108 б. (7,5 б. т.). ISBN 978-601-7334-65-92015.
5. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет саласындағы заңнама
бойынша тест тапсырмаларының жинағы. – Қазақстан-Американдық Еркін
университеті. – Өскемен, 2015. – 98 б. (6,1 б. т.) ISBN 978-601-7334-64-2
6. "Қазақстан Республикасының аралық және халықаралық коммерциялық төрелік
соттарының құқықтық негіздері"монографиясы. – Қазақстан-Американдық Еркін
университеті. – Өскемен, 2015. – 118 б. (7,4 б. т.). ISBN 978-601-7334-66-6.
7. "Азаматтық-құқықтық міндеттемелерді орындаудың теориялық және
практикалық аспектілері: Қазақстан Республикасының банк заңнамасы
мысалында"монографиясы. – Қазақстан-Американдық Еркін университеті. – Өскемен,
2015. – 117 б. (6,2 Б. Т.) және басқалар.
8. Инвестициялық құқықтық дауларды шешуде аралық және халықаралық
коммерциялық төрелік соттарының рөлі (мақала).// ҚАЕУ хабаршысы: білім беру мен
қоғамның құқықтық мәселелері". – Өскемен, 2015 (0,5 б.т.).
9. Қазақстан Республикасындағы ЭЫДҰ индикаторларына сәйкес зияткерлік білім
капиталына инвестицияларды мемлекеттік-құқықтық қолдау.// Заманауи әлемдегі
іргелі және қолданбалы зерттеулер: XII Халықаралық ғылыми-практикалық
конференция материалдары (17 наурыз 2016). – Санкт-Петербург, 2016. – Т. – Б.24-29.
(0,25 б.т.).
10. Қазіргі заманғы жүйе экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәнмәтінінде
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау
(бап).// Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару
академиясының жаршысы. – 3 шығарылым. – Қыркүйек 2016 (0,7 б. т.)
11. Қазақстан Республикасы және халықаралық қатынастар: халықаралық құқық
шығармашылығы мәселелері. // "Білім мен ғылымдағы халықаралық серіктестік:
қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері": с. докл. халықарал. (2020 жылғы қараша).
– С. 1. – Өскемен, 2020. (0,3 б.т.).
12. Судьялар корпусын қалыптастырудың халықаралық практикасы туралы
мәселеге. // "Білім мен ғылымдағы халықаралық серіктестік: қазіргі заманның
жаһандық сын-қатерлері": с. докл. халықарал. (2020 жылғы қараша). – С. 1. – Өскемен,
2020. (0,3 б.т.).
13. Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын іске асыру контекстіндегі
мемлекеттік қызметтердің сапасы. // Заманауи сын-қатерлер және жаңа шындық
жағдайындағы білім беруді дамыту: с. докл. халықарал. (2021 жылғы 8-12 қараша). – Б.
– Өскемен, 2021. – 195-199 Б. (0,3 б.т.).
14. Қаржылық қатынастар: халықаралық-құқықтық аспектілер туралы. // Заманауи
сын-қатерлер және жаңа шындық жағдайындағы білім беруді дамыту: с. докл.
халықарал. (2021 жылғы 8-12 қараша). – Б. – Өскемен, 2021. – Б.229-233. (0,3 б.т.).

Білімі:
2000-2004 жж. Шығыс гуманитарлық институты, «Құқықтану» мамандығы
2011-2013 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқықтану»

мамандығы (магистратура)

Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
Қыркүйек – қазіргі
уақыт

Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және
халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы

Алдыңғы жұмыс орындары:
2019 – қазіргі уақыт ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің меншікті қауіпсіздік

департаменті басқармасының ЭТҚ

Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Қазақстан Республикасының қаржы құқығы; Қылмыстарды саралау.
Научная деятельность:
1. Джамбаева Д.Е., Зайнутдинова Н.М. Отбасылық-құқықтық келісімдерді шарттық
реттеудің ерекшеліктері / / ҚАЕУ хабаршысы: білім беру мен қоғамның саяси-құқықтық
мәселелері, 2021. №4. – С.85-90

Білімі:
1991-1995жж. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, «Тарих»
мамандығы біліктілігі «тарих бакалавры, тарих және
қоғамдық пәндер оқытушысы»

1995-1997 жж. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, «Тарих»
мамандығы бойынша магистратура, «Тарих магистрі,
оқытушы» біліктілігі

2017-2021 жж. аспирантурада оқу-Алтай мемлекеттік университеті
(Барнаул, РФ), «Тарихи ғылымдар және археология»
дайындық бағыты

Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2019г. – 2022 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және
халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы

Алдыңғы жұмыс орындары:
1995-2000 жж. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Жалпы тарих

кафедрасының оқытушысы

2000-2002 жж. С. Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті, тарих және философия бөлімі басшысының
оқу ісі жөніндегі орынбасары (декан орынбасары)

2002-2004 жж. С. Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті, жалпы тарих кафедрасының аға оқытушысы
2004-2005 жж. С. Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті, жалпы тарих кафедрасының меңгерушісі
2005-2013 жж. С. Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті, жалпы тарих және халықаралық қатынастар
кафедрасының аға оқытушысы

2013-2019 жж. С. Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік

университеті, тарих кафедрасының аға оқытушысы

Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: ҚР мемлекет және құқық тарихы, Шет елдердің конституциялық құқығы,
Кеден ісі тарихы, Халықаралық қатынастар тарихы, ҚР сыртқы саясаты, Халықаралық
символика және эмблема, Халықаралық қатынастар заманауи мәселелері, Мәдениеттану,
Саясаттану
Магистратура: Халықаралық экологиялық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері,
Халықаралық қатынастардағы геоэкономикалық және геосаяси мүдделер: мәселелер мен
перспективалар

Ғылыми қызметі:
1. 2020-22 жылдарға арналған РФ Президентінің гранты НШ-2693.2020.6 "Ресейдің
империялық және кеңестік кезеңдегі Орталық Азия өңіріндегі әлеуметтік процестерді
мемлекеттік реттеу" гранттық халықаралық бағдарламасы (жобасы)
2. Лысенко Ю. А., Рыгалова М. в., Егоренкова Е. Н. Орыс тілі Ресейдің далалық
генерал-губернаторлығының жалпы империялық кеңістікке интеграциялану механизмі
ретінде (XIX ғасырдың екінші жартысы – ХХ ғасырдың басы).// Вестник археологии,
антропологии и этнографии.- 2021. № 1(52). С. 154-163. (Scopus)
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85108915636&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_affil_ru_ru_email&txGid=5a
9057107a8250a6e8e7e6b8f3d4b7e1&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EX
PORT:1
3. Е. н. Егоренкоап" Омбы епархиялық ведомостары " Дала өлкесіндегі шіркеу-
приходтық білім беру жүйесі туралы (XIX–ХХ ғғ. шекарасы) / / Алтай мемлекеттік
университетінің Известиясы. Тарих ғылымдары және археология. 2020. №3 (113). Б.37-
42. (РФ ЖАК, РҒДИ) https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43077985
4. Егоренкова Е. Н. "Омбы епархиялық ведомостары" Дала өлкесінің қазақ халқын
христианизациялау туралы (XIX ғасырдың аяғы – XX ғасырдың басы) // Новосибирск
мемлекеттік университетінің хабаршысы: тарих және филология сериясы. – №1, 2019, 78-
89 беттер. (РФ ЖАК, РҒДИ) https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37115726
5. Иванова Н. П., Брюханова Е.А., Калиева К. С., Егоренкова Е. Н. 1897 жылғы санақ
материалдарын қазақ халқы мен Қазақстан тарихының қайнар көзі ретінде бағалау
(тарихнамаға шолу) // Алтай мемлекеттік университетінің жаңалықтары. 2019. № 2 (106).
Б.54-58.. (РФ ЖАК, РҒДИ) https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38486641

Білімі:
2002-2006 гг. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, «Құқықтану»

мамандығы

Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
Қыркүйек 2021 ж.-
қазіргі уақыт

Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және
халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы

Алдыңғы жұмыс орындары:
2003-2020 гг. ШҚО бойынша ҚАЖД
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы; Ювеналдық
әділет; Құқық қорғау органдары; Жедел iздестiру қызметі негіздері; Оқиға орнын
тексеру; Криминология; Қылмыстық істер бойынша іс жүргізу құжаттарын жасау.
Научная деятельность:
1. Жунусов Н.Т., Алембаев К.О., Кожуганова Д.З. Қазақстан Республикасы қылмыстық
заңының түсінігі мен мазмұнын құқықтық талдау / / ҚАЕУ хабаршысы: білім беру мен
қоғамның саяси-құқықтық мәселелері, 2021. №4. – С.126-131
2. Жунусов Н.Т. Қазақстанда қылмыстық жауапкершіліктен шартты түрде мерзімінен
бұрын босату институтының қалыптасуы және дамуы (революцияға дейінгі кезең) / /
ҚАЕУ хабаршысы: білім беру мен қоғамның саяси-құқықтық мәселелері, 2021. №4. –
С.80-84

Білімі:
2003-2007жж.Д.Серікбаев ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті., ШҚМТУ, «Менеджмент бакалавры» мамандығы
2008-2010 жж.Д.Серікбаев ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті, ШҚМТУ, магистратура, экономика ғылымдарының магистрі
2018-2020 жж.Қазақстан-Американдық еркін университеті, құқықтану бакалавры
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2019ж. – 2020 ж.Қазақстан-Америка еркін университетінің Жоғары колледжі, арнайы пәндер оқытушысы
Қыркүйек 2020 ж. – тамыз 2021 ж.Қазақстан-Америка еркін университетінің Жоғары колледжі, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
Қыркүйек 2021 ж. – қазіргі уақытҚазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы
Алдыңғы жұмыс орындары:
2007-2009жж.«Өскемен қаласы әкімдігінің ресурстық орталығы» КММ, әдіскер-менеджер
2009-2015 жж.«Өскемен қаласының білім бөлімі» ММ, әдіскер
2015-2018 жж.«ҚР ҰЭМ СК ШҚО статистика департаменті» РММ, бас маман
2018-2019 жж. «Өскемен қалалық мәслихатының аппараты» ММ, бас маман
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, Банк құқығы, Кеден органдарындағы мемлекеттік қызмет
Ғылыми қызметі:1. Жунуспеков Е.М., Кожуганова Д.З. Адвокатура туралы жаңа заңнама аясында адвокаттың азаматтық процеске қатысуы (тезистер) // «заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: С. докл. XI халықаралық. жас ғалымдар форумы (2021 жылғы 12-17 сәуір). – С.6. – Өскемен, 2021. – Б.108-113. (0,4 б.т.).2. Жунуспеков Е.М., Кожуганова Д. З. еңбек дауларын шешу кезіндегі еңбек саласындағы құқықтық реттеу (тезистер) қазіргі заманғы сын-қатерлер және жаңа шындық жағдайындағы білім беруді дамыту: с. докл. халықарал. (2021 жылғы 8-12 қараша). – Б. – Өскемен, 2021. – Б.243-247. (0,3 б.т.).
Білімі:
2003-2007жж.Д.Серікбаев ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті., ШҚМТУ, «Менеджмент бакалавры» мамандығы
2008-2010 жж.Д.Серікбаев ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті, ШҚМТУ, магистратура, экономика ғылымдарының магистрі
2018-2020 жж.Қазақстан-Американдық еркін университеті, құқықтану бакалавры
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2019ж. – 2020 ж.Қазақстан-Америка еркін университетінің Жоғары колледжі, арнайы пәндер оқытушысы
Қыркүйек 2020 ж. – тамыз 2021 ж.Қазақстан-Америка еркін университетінің Жоғары колледжі, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
Қыркүйек 2021 ж. – қазіргі уақытҚазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы
Алдыңғы жұмыс орындары:
2007-2009жж.«Өскемен қаласы әкімдігінің ресурстық орталығы» КММ, әдіскер-менеджер
2009-2015 жж.«Өскемен қаласының білім бөлімі» ММ, әдіскер
2015-2018 жж.«ҚР ҰЭМ СК ШҚО статистика департаменті» РММ, бас маман
2018-2019 жж.«Өскемен қалалық мәслихатының аппараты» ММ, бас маман
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, Банк құқығы, Кеден органдарындағы мемлекеттік қызмет
Ғылыми қызметі:1.    Жунуспеков Е.М., Кожуганова Д.З. Адвокатура туралы жаңа заңнама аясында адвокаттың азаматтық процеске қатысуы (тезистер) // «заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: С. докл. XI халықаралық. жас ғалымдар форумы (2021 жылғы 12-17 сәуір). – С.6. – Өскемен, 2021. – Б.108-113. (0,4 б.т.).2.    Жунуспеков Е.М., Кожуганова Д. З. еңбек дауларын шешу кезіндегі еңбек саласындағы құқықтық реттеу (тезистер) қазіргі заманғы сын-қатерлер және жаңа шындық жағдайындағы білім беруді дамыту: с. докл. халықарал. (2021 жылғы 8-12 қараша). – Б. – Өскемен, 2021. – Б.243-247. (0,3 б.т.).
Білімі:
1974-1979 жж.Свердлов заң институты. Құқықтану – заңгер
2012-2014 жж. Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ), магистратура, заң ғылымдарының магистрі.
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2004 – 2022 жж.Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының  аға оқытушысы
Алдыңғы жұмыс орындары:
1998-2000 жж.Мәскеу тұрмыс және қызмет көрсету академиясы (филиал басқармасы) оқытушы.
2000-2004 жж.Шығыс гуманитарлық институты-арнайы пәндер оқытушысы.
1995-1998 жж.ШҚО бойынша қаржы полициясы органдарында бөлім бастығы лауазымында қызмет етеді. Жедел бөлімнің жұмысын ұйымдастыру. Қылмыстарды ашу. Келтірілген залалды өндіріп алу. Еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнеткерлікке шығарылды
1980-1995 жж. ІІМ органдарындағы қызмет инспектор лауазымынан ІІББ ҮБЭБ бөлім бастығының орынбасары лауазымына дейін. Экономикалық қылмыстарды ашу. Бөлім басшылығы
1978-1980 жж.Алтайсвинецстрой тресі-заңгер. Наразылық-талап жұмыстарын жүргізу. Қарыздарды өтеу, еңбек жанжалдарын шешу. Дауларды соттарда, төрелікте қарау
1974-1978 жж.Өскемен құрылыс материалдары комбинаты-заң кеңесшісі. Наразылық – талап жұмыстарын жүргізу. Еңбек дауларын шешу. Заңды тұлға атынан сотқа жүгіну.
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: ҚР Азаматтық құқығы; Азаматтық-процесссуалдық құқығы; ҚР салық құқығы; Жедел іздестіру қызметі; ҚР кәсіпкерлік құқығы; ҚР отбасы құқығы және т. б.
Ғылыми қызметі:1. Құрылысқа үлестік қатысу шартының ұғымы және құқықтық табиғаты (бап). ҚАЕУ хабаршысы: білім беру мен қоғамның саяси және құқықтық мәселелері. – №4. – Өскемен, 2018. – Б.97-104. (1 б.т.).2. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік құқығы: оқу. 5В030100 «Құқықтану»мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы. Өскемен, 2018. – 188 б. (11,75 б. т.). ISBN 978-601-7930-17-23. Қазақстандағы кредиттік тарих институтының түсінігі мен рөлі. «Білім мен ғылымдағы халықаралық серіктестік: жаңа экономика үшін кадрлар даярлау»: С. докл. халықарал. (2018 жылғы 13-21 қыркүйек). – С. 1. – Өскемен, 2018. – Б.67-73.4. Жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастрының жалпы түсінігі және мазмұны (тезистер). «Білім мен ғылымдағы халықаралық серіктестік: қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»: с. докл. халықарал. (2019 жылғы 10-15 қыркүйек). – С. 1. – Өскемен, 2019. – Б.90-94. (0,3 б.т.).5. Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар ұғымы және оларды жіктеу (тезистер) /СН. докл. VIII халықаралық. жас ғалымдар форумы (2018 жылғы 26-29 наурыз). – Б.3. – Өскемен, 2018. – Б.126-132. (0,4 б.т.).6. Несие шартының заңды сипаты (тезистер). Докл.  VIII халықаралық. жас ғалымдар форумы (2018 жылғы 26-29 наурыз). – Б.3. – Өскемен, 2018. – Б.90-94. (0,3 б.т.).7. Қазақстан Республикасындағы кондоминиумдар қызметін заңнамалық реттеу мәселелері (тезистер). Докл.  VIII халықаралық. жас ғалымдар форумы (26-29 наурыз 2018 жыл.) – С. 3. – Өскемен, 2018. – Б.107-110. (0,25 б.т.).8. Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлікпен мәмілелерді құқықтық реттеудің ерекшеліктері (тезистер). Докл.  VIII халықаралық. жас ғалымдар форумы (2018 жылғы 26-29 наурыз). – Б.3. – Өскемен, 2018. – Б.141-146. (0,4 б. т.)9. Жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастрының жалпы түсінігі және мазмұны (тезистер) (тезистер).»Білім мен ғылымдағы халықаралық серіктестік: қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»: с. докл. халықарал. (2019 жылғы 10-15 қыркүйек). – С. 1. – Өскемен, 2019. – Б.90-94. (0,3 б.т.).10. Қазіргі құқықтық жүйеде адвокатураны реформалаудың өзекті мәселелері (тезистер). «Заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: С. докл. IX халықаралық. жас ғалымдар форумы (2019 жылғы 28 наурыз – 4 сәуір). – С.4. – Өскемен, 2019. – Б.128-131. (0,25 б.т.).11. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй заңнамасының проблемалары және оларды жою жолдары (тезистер. «Заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: С. докл. IX халықаралық. жас ғалымдар форумы (2019 жылғы 28 наурыз – 4 сәуір). – С.4. – Өскемен, 2019.- Б.148-151 (0,25 б. т.).12. Талап қою ісін жүргізу ұғымы және оның сот ісін жүргізудің басқа түрлерінен ерекше белгілері (тезистер). «Заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: С. докл. IX халықаралық. жас ғалымдар форумы (2019 жылғы 28 наурыз – 4 сәуір). – С.4. – Өскемен, 2019. – Б.155-159. (0,3 б.т.).13. Қазақстан Республикасының заңды тұлға институты туралы азаматтық заңнамасы (тезистер) «заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: С. докл. IX халықаралық. жас ғалымдар форумы (2019 жылғы 28 наурыз – 4 сәуір). – С.4. – Өскемен, 2019.- Б.164-168 (0,3 б. т.).14. Мәмілелер жарамсыздығының құқықтық салдары (тезистер) мәмілелер жарамсыздығының құқықтық салдары (тезистер). «Заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: С. докл. IX халықаралық. жас ғалымдар форумы (2019 жылғы 28 наурыз – 4 сәуір). – С.4. – Өскемен, 2019.- С. 186-190. (0,4 б.т.).15. Интернеттегі сауданы және интернет-дүкендердің қызметін құқықтық реттеу. Х Халықаралық жас ғалымдар форумының баяндамалар жинағы 2020 жылғы 13-20 сәуір, 2 Б. 22-2616. Корпоративтік шарттарды нормативтік реттеу. Х Халықаралық жас ғалымдар форумының 2020 жылғы 13-20 сәуірдегі баяндамалар жинағы, 2 Б. 98-101Жас ғалымдардың Х Халықаралық форумының баяндамалар жинағы 2020 жылғы 13-20 сәуір, 2 Б. 113-117Азаматтық процеске іс жүргізу қатысуының негіздері мен түрлері. Х Халықаралық жас ғалымдар форумының 2020 жылғы 13-20 сәуірдегі баяндамалар жинағы, Б. 2 Б. 119-12417. Адвокаттық қызмет туралы заңнама бойынша заң консультантының ұғымы және құқықтық жағдайы. Х Халықаралық жас ғалымдар форумының баяндамалар жинағы 2020 жылғы 13-20 сәуір, 2 Б. 131-13518. Көлік экспедициясы шартында тараптардың залалды өтеу тәртібі. Х Халықаралық жас ғалымдар форумының баяндамалар жинағы 2020 жылғы 13-20 сәуір, 2 Б. 145-15019. Мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша тараптардың жауапкершілігі. Х Халықаралық жас ғалымдар форумының 2020 жылғы 13-20 сәуірдегі баяндамалар жинағы, Б. 2 Б. 157-16120. Жеке сақтандыру шартының элементтері мен мазмұны. Х Халықаралық жас ғалымдар форумының 2020 жылғы 13-20 сәуірдегі баяндамалар жинағы, Б. 2 Б. 179-18521. Отбасылық-құқықтық келісімдерді шарттық реттеудің ерекшеліктері. «Білім мен ғылымдағы халықаралық серіктестік: қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»: с. докл. халықарал. (2021 жылғы қараша). – С. 1. – Өскемен, 2021. – Б. (0,3 б. т.).
Білімі:
2000-2004 жж.Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, ШҚМУ, «Кеден ісі» мамандығы
2007-2009 жж.Қазақстан-Американдық еркін университеті, ҚАЕУ, «Құқықтану» мамандығы, магистратура
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2012г. – 2022 ж.Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы
Алдыңғы жұмыс орындары:
2009-2012 жж.Шығыс Қазақстан аймақтық университеті, аға оқытушы
2005 – по қазіргі уақытШҚО бойынша мемлекеттік кірістер департаменті, бас маман.
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Кеден құқығы; Кедендік төлемдер мен салықтар, Кедендік іс жүргізу және кедендік статистика, Кеден ісін ұйымдастыру
Ғылыми қызметі:1.    Электрондық декларация: мифтер немесе шындық (мақала) / / ҚАЕУ хабаршысы: Білім беру мен қоғамның құқықтық мәселелері. – №4. – Өскемен, 2014. – Б.147-153. (0,9 б.т.).2.    Жеке тұлғалардың жеке пайдалануға арналған тауарларды өткізу ерекшеліктері (тезистер) // Халықаралық серіктестік: зерттеулер, инновациялар және білім беру: С. докл. халықарал. (25-26 қыркүйек 2015). – Өскемен, 2015. – Б.3. – Б.200-208. (0,6 б.т.).3.    Тауарларды «еркін қойма» кедендік рәсімімен орналастырудың кейбір ерекшеліктері (тезистер) // «инновациялық даму: ұлттық басымдықтар және халықаралық тәжірибе»: СБ. докл. халықарал. (2016 жылғы 28-30 қыркүйек). – Б.3. – Өскемен, 2016. – Б.157-162. (0,4 б.т.).4.    Ибышева Р.Д., Мензюк Г.А. «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің 150-бабының нормасын қолдану теориясы мен практикасының кейбір мәселелері (тезистер) // «заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: С. докл. XI халықаралық. жас ғалымдар форумы (2021 жылғы 12-17 сәуір). – С.6. – Өскемен, 2021. – Б.177-181. (0,3 б.т.).5.    Медициналық техниканы үшінші елдерден әкелу тәртібі / / «Қазіргі заманғы сын-қатерлер және білім беруді жаңа шынайылық жағдайында дамыту»: СБ. докл. халықарал. (2021 жылғы 8-12 қараша). – 2 бөлікте. – Б.– Өскемен, 2021. – 265 б.-213 б. – 217 Б.
Білімі:
1981-1985 жж.Ю. В. Андропов атындағы КСРО МҚК Қызыл Ту институты, «Халықаралық қатынастар» мамандығы
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2019ж. – қазіргі уақытҚазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы
Алдыңғы жұмыс орындары:
1996-2001 жж.Қазақстан Республикасының СІМ
2001-2018 жж.ҚР Моңғолия мен Қытайдағы елшілігі
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Көпжақты дипломатия; Келіссөздер процесінің техникасы                                                                                     
Ғылыми қызметі:1. Имангалиев С.К., Увалиев М., Тажиева М.Н. И АҚШ-тың сыртқы саясатындағы «жұмсақ күш» құралдары // «қазіргі ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: С. докл. XI халықаралық. жас ғалымдар форумы (12-17 сәуір 2021 жыл). – Ч. 5. –Өскемен, 2021. – С. 36-45. (0,6 б.б.).2. Имангалиев С.К., Качесова В.О., Веремчук Л.П.  Еуропалық одақтың энергетикалық саясаты және Солтүстік ағын-2″ / / ҚАЕУ: «Қазіргі ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»  XII Халықаралық жас ғалымдар форумы, 2022.
Білімі:
2004-2008 жж.Қазақстан-Ресей университеті, «Құқықтану» (бакалавриат)
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
Қыркүйек 2021 ж – қазіргі уақытҚазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы
Алдыңғы жұмыс орындары:
2007-2009 жж.Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ.
ақпан 2009 ж.- қыркүйек 2009ж.«Has-Er KZ» ЖШС
қазан 2013 ж. – 25 шілде 2014 ж.«Береке» ЖШС
2014-2020жж.Өскемен қаласының мамандандырылған әкімшілік соты.
2021ж – қазіргі уақытӨскемен қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соты
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Ғылыми қызметі:1. Камалов Ф.А., Нұрғалымұлы А., Алембаев К.О. Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметі // ҚАЕУ: «Заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін» XII Халықаралық жас ғалымдар форумы, 2022.
Білімі:
2000-2004 жж.С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті., «Тарих» мамандығы.
2004-2006 жж.С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті., «Тарих» мамандығы (магистратура)
2007-2010 жж.Charles University in Prague  (докторантура)
маусым 2010 ж.PhD дәрежесі берілді
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2019 – қазіргі уақытҚазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы
Алдыңғы жұмыс орындары:
2011- 2019жж.Еуропа қайта құру және даму банкі
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы.
Ғылыми қызметі:1.    Карменова Ж.А., Зайлықанова А., Абдрахманова А.Қ. Парламентаризмнің пайда болу тарихы (тезистер) / / «Заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: СБ. докл. X Халықаралық. жас ғалымдар форумы (13-20 сәуір 2020 жыл). – С.6. – Өскемен, 2020. – Б.56-64. (0,6 б.т.).2.    Карманова Ж.А., Уалихан А.М., Турова. Л.П. ШҚО жаңа экономикалық саясаты жылдарындағы қылмыс / / ҚАЕУ: «Заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін» XII Халықаралық жас ғалымдар форумы, 2022.
Білімі:
2000-2004 жж.Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ), «Құқықтану» мамандығы, (бакалавриат) 
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
Қыркүйек  2021- қазіргі уақытҚазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы
Алдыңғы жұмыс орындары:
2004- қазіргі уақытШҚО Прокуратурасы
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалауы; Криминология
Ғылыми қызметі:1. А.О. Кизимидинов, А.К. Багина, К.О. Алимбаев Ақыл-есінің кемістігін жоққа шығармайтын психикалық ауытқулары бар адамдардың қылмыстық жауаптылығы. // ҚАЕУ: «Заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін» XII Халықаралық жас ғалымдар форумы, 2022.
Білімі:
2001-2006жж.Қазақстан-Американдық еркін университеті, мамандығы «Құқықтану», біліктілігі – заңгер
2006-2008жж.Қазақстан-Американдық еркін университеті, 6А0301 «Құқықтану» мамандығы бойынша магистратура, академиялық дәрежесі – құқықтану магистрі
2008-2011 жж.Қазақстан-Американдық еркін университеті – «6D030100-Құқықтану» PhD докторантурасы
2011 ж.2012 жылғы 11 мамырда ҚР БҒМ БҒСБК № 614 Бұйрығымен «6D030100 – Құқықтану» мамандығы бойынша PhD докторы ғылыми дәрежесі берілді.Диплом № ҒД 0000035.2011 жылғы 22 қазанда Л.Н.Гумилев атындағы  Еуразия ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесте «D030000 – Құқық» мамандығы бойынша «Құқық докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғалды.
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
 2006 -2009 жж.Қазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және тарих» кафедрасының оқытушысы
2009-2011 жжҚазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы
2011 қазіргі уақытқа дейінҚазақстан-Американдық еркін университеті, PhD докторы, «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының доценті
Алдыңғы жұмыс орындары:
  
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Қазақстан Республикасының еңбек құқығы.Магистратура: Конституционализм: теория және практика мәселелері.ҚР және шет елдердің сот жүйесі: даму мәселелері мен перспективалары.Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет мәселелері. ҚР және АҚШ сот жүйесі: салыстырмалы-құқықтық талдау. Еңбек және әлеуметтік заңнаманы қолдану теориясы мен практикасы.
Ғылыми қызметі:1.   Кожуганова Д.З. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеуге байланысты дауларды шешудегі еңбек инспекциясының рөлі (мақала). // ҚАЕУ хабаршысы: білім беру мен қоғамның саяси-құқықтық мәселелері. – №4. – Өскемен, 2015. – Б.116-124.2.   Кожуганова Д.З. Еңбек құқығындағы материалдық жауапкершілік ұғымы және мәні. // Халықаралық серіктестік: зерттеулер, инновациялар және білім беру: С. докл. халықарал. (25-26 қыркүйек 2015). – Өскемен, 2015. – Б.3. – Б.163-167.3.   Кожуганова Д.З. «Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы»пәні бойынша тест тапсырмаларының жинағы. – Өскемен, 2015. – 87 б. (5,4 б. т.). ISBN 978-601-7334-68-04.   Кожуганова Д.З. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын реформалаудың өзекті мәселелері. // Наука и жизнь Казахстана, № 1 (35).- 2016. – Б.129-132.5.   Кожуганова Д.З. ҚР-дағы әлеуметтік қамсыздандыруды құқықтық реттеу. // ҚАЕУ хабаршысы: білім беру мен қоғамның саяси-құқықтық мәселелері. – №4. – Өскемен, 2016.6.   Кожуганова Д.З. Қазақстан Республикасының сот жүйесін жаңғыртудың құқықтық мәселелері. // Сборник докладов международного научного Конгресса «Международная партнерство в образовании и науке: вызов и тренды»: (12-14 сентября 2017 года). – Өскемен, 2017. – Сағ 1. -Б.168-177.7.   Кожуганова Д.З. Конституционализмнің мәні туралы. // «Білім мен ғылымдағы халықаралық серіктестік: жаңа экономика үшін кадрлар даярлау»: С. докл. халықарал. (2018 жылғы 13-21 қыркүйек). – С. 1. – Өскемен, 2018. – Б.131-134.8.   Д.З. Кожуганова жеке адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау және іске асырудағы ҚР азаматтық қоғамының рөлі. // ҚАЕУ хабаршысы: білім беру мен қоғамның саяси-құқықтық мәселелері. – №4. – Өскемен, 2019-Б.118-122.9.   Кожуганова Д.З. Қазақстан Республикасындағы ювеналды әділет негіздері. // Сборник докладов Международного научного Конгресс: Международная партнерство в образовании и науке: глобальные вызовы современности (10-15 сентября 2019 года). – Б.121-125.10. Қылмыстық жауапкершілік қылмыстық құқықтың негізгі институты ретінде (бап). // Ғылым және Қазақстан өмірі, 2019. – №8. – С. 137-14311. Қ.О. Алембаев, Д. З. Қожуғанова Қазақстан Республикасының жаңа қылмыстық заңнамасы мәнмәтініндегі қылмыстық құқық бұзушылықтың құқықтық табиғаты (бап). // Ғылым және Қазақстан өмірі, 2019. – №8. – Б. 130-14612. К.О. Алембаев, Д.З. Қожуганова Қазақстан Республикасының Қылмыстық Заңы: теориялық-құқықтық талдау (бап). // Ғылым және Қазақстан өмірі, 2019. – №8. – С. 169-17413. Д.з. қожығанова, Қ. О. Алембаев Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау органы ретіндегі Конституциялық Кеңестің құқықтық мәртебесі(бап). // Ғылым және Қазақстан өмірі, 2019. – №8. – С. 161-16814. Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім): Оқу. жәрдемақы.// Өскемен, 2019. – 159 б. ISBN 978-601-7930-39-415. Кожуганова Д.З., Алембаев К.О. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы: оқу. жәрдемақы.// Өскемен, 2019. – 199 б.ISBN 978-601-7930-31-8.16. К.О. Алембаев, Д.З. Кожуганова, Ю. А. Гаврилова қылмыстық құқық бұзушылық құрамының түсінігі және қылмыстық-құқықтық маңызы. // Ғылым және Қазақстан өмірі, 2019. – №10/1. – С. 30-3517. Қ.О. Алембаев, Д.З. Кожуганова, Г. А. Мензюк Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасындағы қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі. // Ғылым және Қазақстан өмірі, 2019. – №10/1. – С. 36-3918. Ю.А. Гаврилова, К. О. Алембаев, Д. З. Кожуганова Мектеп медиациясы жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтардың, бейәлеуметтік мінез-құлық пен жанжалдардың алдын алу тәсілі ретінде. // Ғылым және Қазақстан өмірі, 2019. – №10/2. – С. 48-5119. Кожуганова Д.З., Алембаев К. О., Гаврилова Ю. А. Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғаның конституциялық құқықтарының мәні мен маңызы. // Ғылым және Қазақстан өмірі, 2020. – №3/2. – С. 71-7620. Кожуганова Д.З., Алембаев К. О., Гаврилова Ю. А. Қазақстан Республикасындағы тікелей сатылымдардың құқықтық табиғаты. // Ғылым және Қазақстан өмірі, 2020. – №3/2. – С. 77-81.21. Гаврилова Ю.А., Холлман х., Алембаев К. О., Кожуганова Д. З. Зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының түсінігі, мәні және жүйесі. // Еуразиялық заң журналы, 2020. –  №7(146).22. Ю.А. Гаврилова, К. О. Алембаев, Д. З. Қожуғанова халықаралық білім беру стандарттарын іске асырудың шарты ретінде ҚР-да заң кадрларын даярлау сапасын заңнамалық қамтамасыз етуді жетілдіру. // ҒЫЛЫМ = НАУКА, 2021. – №1 (68). – С. 94-100.23. Кожуганова Д.З. Қазақстан Республикасындағы жеке адам құқықтарының құқықтық табиғаты (тезистер). // Сборник докладов X международного форума молодых ученых «Современные научные направления: от қолданбалы зерттеулер до инновации» (12-15 апреля 2021 года).24. Қожығанова Д.З. Ереуілді ұйымдастыру мен өткізуді құқықтық реттеу (бап). // ҚАЕУ хабаршысы: білім беру мен қоғамның саяси-құқықтық мәселелері. – №4. – Өскемен, 2021.25. Жунуспеков Е., Кожуганова Д.З. Адвокатура туралы жаңа заңнама аясында адвокаттың азаматтық процеске қатысуы (тезистер) // «заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: С. докл. XI халықаралық. жас ғалымдар форумы (2021 жылғы 12-17 сәуір). – С.6. – Өскемен, 2021. – Б.108-113. (0,4 б.т.).26. Жунуспеков Е.М., Кожуганова Д.З. Еңбек дауларын шешу кезіндегі еңбек саласындағы құқықтық реттеу (тезистер) қазіргі заманғы сын-қатерлер және жаңа шындық жағдайындағы білім беруді дамыту: с. докл. халықарал. (2021 жылғы 8-12 қараша). – Б. – Өскемен, 2021. – Б.243-247. (0,3 б.т.).
Білімі:
1984-1989 жж.Өскемен педагогикалық институты (ҚМПИ), «Тарих» мамандығы «Педагогика» қосымша мамандығымен, «тарих, қоғамтану мұғалімі, тәрбие жұмысы бойынша әдіскер» біліктілігі.
1993-1997 жж.С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, «Құқықтану» мамандығы,  біліктілігі «заңгер».
05.03.2002жҒылыми дәрежесі заң ғылымдарының кандидаты
26.02.2011ж. «Құқықтану» мамандығы бойынша «доцент» ғылыми атағы
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2002ж. – қазіргі уақытҚазақстан-Американдық еркін университеті, «Бизнес, құқық және педагогика» факультетінің деканы
Предыдущие места работы:
1989-1997 жж.Өскемен қаласының № 26 орта мектебі, тарих пәнінің мұғалімі, мектеп директорының оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
1997-2002 жж.С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті., «Конституциялық құқық» кафедрасының оқытушысы, заң факультеті деканының орынбасары.
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Кеден құқығы, Мемлекет және құқық теориясының мәселелері.Магистратура: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау; ЕАЭО шеңберіндегі кеден заңнамасының өзекті мәселелері.Докторантура: Ғылыми зерттеу әдістері
Ғылыми қызметі:1) Мензюк Г.А. Еуразиялық экономикалық одақтың заңдық табиғаты //Қазақстан ғылымы мен өмірі №1(35) 2016.С. 144-146. (КОКСОН ҚР БҒМ)2) Мензюк Г.А., Умитчинова Б.А. Кеден органдарын қайта ұйымдастырудың салыстырмалы-құқықтық талдауы: шетелдік тәжірибе және Қазақстан Республикасы // Еуразиялық заң журналы, 2018. – № 4(119). – С. 78-82-топтардағы. (РФ ЖАК) // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=348583633) Мензюк Г.А., Умитчинова Б.А Export Controls in the System of National Security in the EAEU Member States and the USA: a Comparative Legal Analysis // Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Серия Заң, 2019. – №1 (126). – Б.173-179. (КОКСОН ҚР БҒМ)4) Мензюк Г.А., Умитчинова Б.А., Гаврилова Ю.А. The correlation between sovereignty and supranationality in the context of integration processes within the EAEU and the EU// Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының хабаршысы. – 2019. -№3 (57). – С. 101-108 (КОКСОН ҚР БҒМ) / / https://www.elibrary.ru/item.asp?id=426927065) Мензюк Г.А., Умитчинова Б.А., Гаврилова Ю.А. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің ұлттық қауіпсіздігі контексіндегі ұлттықтың кейбір мәселелері// Еуразиялық заң журналы, 2019. – №6 (163). -Б.255-258.  (РФ ЖАК, РҒДИ)// https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39238916 eLIBRARY ID: 392389166) Мензюк Г.А., Умитчинова Б.А models of Customs Agencies Integration in Foreign Countries and Country-members of Eurasian Economic Union // құқық қорғау органдары академиясының жаршысы, 2019. – № 2(12). – 83-89 б. (ҚР БҒМ КОКСОН)7) Алембаев К.О., Кожуганова Д.З., Мензюк Г.А. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасындағы қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі //Қазақстан ғылымы және өмірі №10(1) 2019.- С. 144-147 (КОКСОН ҚР БҒМ)8)Мензюк Г.А. Еуразиялық экономикалық одақтың құқықтық мәртебесін айқындау туралы мәселеге //Қазақстан ғылымы мен өмірі №2(2) 2020.- С. 106-1139( КОКСОН ҚР БҒМ)
Білімі:
1956 – 1961жж.Өскемен Мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы «Орыс тілі, әдебиеті және тарихы»
1970 ж.т. ғ. к. дәрежесі берілді.
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2019 ж. – қазіргі уақытҚазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушысы, доценті
Алдыңғы жұмыс орындары:
1965 – 2018 жж.ӨПИ / ШҚМУ
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Құқықтық және саяси ілімдердің тарихы; Кеден ісінің тарихы
Ғылыми қызметі1. Полтаранин И.А. Верх-Уба XVIII ғасырдың ортасынан ХХ ғасырдың ортасына дейін.: қысқаша тарихи-экономикалық эссе.- Өскемен: ЖК «Аникин Б.П.», 2018.-56с.2. Полтаранин И.А. Екінші дүниежүзілік соғыс тарихын зерттеудің өзекті мәселелері / И.А. Полтаранин // ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН.-Өскемен: ШҚМУ баспасы, 2015.-Б. 252-2643. Өзіңіз болыңыз және өзіңіз болыңыз: [достар, әріптестер мен студенттердің Н.В. Алексеенко туралы естеліктері] / [ответ. ред. И. А. Полторанин]. –Өскемен: [ШҚМУ баспасы], 2020. -119 Б.
Білімі:
2005-2009 жж.С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, ШҚМУ, 5В020200 «Халықаралық қатынастар» имамандығы бойынша гуманитарлық білім бакалавры
2009-2011 жж.С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 6M020100 «Философия» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі
2018-2020 жж.Барнаул қаласындағы Қазақстан-Америка Еркін Университеті мен РФ Алтай мемлекеттік университетіндегі қос дипломды білім беру бағдарламасы. 6М020200 «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2015 ж. қазіргі уақытҚазақстан-Америка еркін университетінің «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы
Алдыңғы жұмыс орындары:
2011-2015 жж.Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің «Философия және әлеуметтік-саяси теориялар» кафедрасының оқытушысы
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Келіссөздер процесінің техникасы, Көпжақты дипломатия. Магистратура: Мамандану өңірі елдерінің тарихы (Ұлыбритания, АҚШ), Қазіргі заманғы халықаралық қатынастардың өңірлік аспектілері (Орталық Азия, Еуропа, АТМӨ).
Ғылыми қызметі:Инновациялық даму: Қазақстан мен Қытайды зерттеу тезистері. «Қазақстанның индустриялды-инновациялық дамуына жас зерттеушілердің қосқан үлесі» атты жас ғылымдар мен магистранттардың ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының электронды жинағы. – Өскемен: ШҚМУ баспасы,. – 170 б.Инновациялық қызметті зерттеу сұрақтары. «Білім, ғылым және инновациялар бірлігі» атты жас ғалымдар мен студенттердің ІІ Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2011. – 380-383 бетИнновациялар мен жоғары технологияларды енгізу кезіндегі әлеуметтік тәуекелдерді бағалау мәселесі. Ғылым мен білім дамуының инновациялық бағыты: жас ғалымдар мен магистранттардың университетшілік ғыл.-тәж. конф. материалдарының жинағы. – Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012. – 339-341 бетБірыңғай әлемдік көші-қон режимін қалыптастыру проблемалары. «Инновациялық даму: ұлттық басымдықтар және халықаралық тәжірибе»: с. докл. халықарал. (2016 жылғы 28-30 қыркүйек). – Б.3. – Өскемен, 2016. – Б.116-123. (0,5 б.т.).Мигранттарды қабылдаушы қоғамға біріктіру мәселесінің мәні. «Білім мен ғылымдағы халықаралық серіктестік: сын-тегеуріндер мен трендтер»: с. докл. халықарал. (2017 жылғы 12-14 қыркүйек). – С. 1. – Өскемен, 2017. – С. 186-191. (0,4 б.т.).Қазақстанның ұлттық жобалары елдің сыртқы саяси курсында жұмсақ күшті пайдалану ретінде. Алтай мемлекеттік университетінің Алтай саяси зерттеулер мектебінің «жұмсақ күш «ресурстары: мемлекеттік және мемлекеттік емес актерлердің пайдалану тәжірибесі» тақырыбындағы ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 1 сәуір – 30 маусым 2018 ж. (РҒДИ РФ).»Тәуелсіздік алған кезеңде Қазақстан Республикасының Америка Құрама Штаттарымен ынтымақтастығын орнату» / / Қазақстан-Америка Еркін университетінің жас ғалымдарының IX форумы»заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін». – Өскемен, 28 наурыз-4 сәуір 2019 ж.»1990 жылдардағы Қазақстан-Ресей қатынастары»// «Білім және ғылымдағы халықаралық әріптестік: қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері»: с. докл. халықарал. (2019 жылғы 10-15 қыркүйек). – 3 бөлікте. –С. 1.-Өскемен, 2019-238 с.»Қазақстан мен Ресейдің геосаяси мүдделері. Өзара әрекеттесудің алғышарттары». // «Заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»Қазақстан-Америка Еркін университетінің жас ғалымдарының X Форумы. – Өскемен, 2020 жылғы 30 наурыздан 4 сәуірге дейінҚазақстан Республикасының көпвекторлы сыртқы саясатындағы Ресей Федерациясы мен АҚШ-тың рөлі: салыстырмалы талдау// ҚАЕУ хабаршысы білім беру мен қоғамның саяси-құқықтық мәселелері. 4-Шығарылым-Өскемен, 2020.Қазақстан Республикасының Конституциясы және халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы / / «Халықаралық серіктестік: жаһандық сын-тегеуріндер жағдайындағы ғылымның әлеуеті»: с. докл. халықарал. (2020 жылғы 10-12 қараша). – 2 бөлікте. – Б.– Өскемен, 2020. – 238 c.Ашимурат Ж., Тажиева М.Н. Қазақстан мен Ресей арасындағы экономикалық байланыстар мен интеграциялық үдерістер // «заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: СБ. докл. X Халықаралық. жас ғалымдар форумы (13-20 сәуір 2020 жыл). – 7 бөлікте. – С.6.- Өскемен, 2020. – 246 б.The problem of using transboundary rivers in Central Asia //«Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. X междунар. форума молодых ученых (13-20 апреля 2020 года). – В 7 частях. – Ч. 6.– Усть-Каменогорск, 2020. – 246 с.Увалиев М. Тажиева М.Н. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатында американдық бағыттың қалыптасуы //»Заманауи ғылыми бағыттар: қолданбалы зерттеулерден инновацияларға дейін»: С. докл. X Халықаралық. жас ғалымдар форумы (13-20 сәуір 2020 жыл). – 7 бөлікте. – С.6.- Өскемен, 2020. – 246 б.Британдық ықпал гонконгтықтардың заманауи бірегейлігін қалыптастыру факторы ретінде Г.З. Папашвили, О.Ю.Курныкин, М.Н. Тажиева //Известия АлтГУ. Тарих ғылымдары және археология. 2020. №6 (116) (РФ РҒДИ)»21 ғасырдың басында Еуропадағы көші – қон проблемаларын қалыптастыру » Е.А.Қанаев ғылыми жетекші – М.Н. Тәжиева профессор, тарих ғылымдарының докторы Тимур Әбдіұлы Тұрсынбаевты еске алуға арналған VII» Гуманитарлық ғылымдар және қазіргі заман» сырттай халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Қазақ спорт және туризм академиясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, сәуір 2021 ж
Білімі:
1978-1983 жж.Өскемен педагогикалық институты, ӨПИ, «Тарих және қоғамтану мұғалімі; тәрбие жұмысы бойынша әдіскер» мамандығы
2000-2004  жж.С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, «Отандық тарих» (Қазақстан Республикасының тарихы) мамандығы бойынша аспирантура
22 қазан 2009 ж.тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2017ж.  – қазіргі уақытҚазақстан-Американдық еркін университеті, «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының доценті»
Алдыңғы жұмыс орындары:
1983-1993 жж.Өскемен қаласының №3, №36, 32 орта мектебі, тарих пәнінің мұғалімі
1993-1995жж.Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, «Педагогика» мамандығы бойынша аспирантура
1996-2015 жж.С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, «Қазақстан тарихы» кафедрасының оқытушы, аға оқытушы, доцент, меңгерушісі
2015-2017 жж.Мәскеу мемлекеттік экономика, статистика және информатика университетінің Өскемен филиалы, «Бизнес, информатика, құқықтану және жалпы білім беру пәндері» кафедрасының доценті
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Қазақстанның қазіргі тарихы, ҚР мемлекет және құқық тарихыМагистратура: Еуразиялық экономикалық одақ елдері ынтымақтастығының өзекті мәселелері, Жаһандану процестері және халықаралық қатынастар
Ғылыми қызметі:1.Шығыс Қазақстанның қалалық және аудандық мұражайларының құрылу тарихынан. /мақала / ғылыми альманах, 2015.- N 10-4(12). «Юком» консоль-компания ЖШС (РҒДИ)2. Бірінші Бүкілқазақстандық ғылыми-зерттеу съезі. /мақала / ғылыми Альманах .№11(25)  2016 .11.03. С. 205-208. «Юком» консоль-компания ЖШС (РҒДИ)3. Turova L. City and regional museums of East Kazakhstan in XX century (article). The Kazakh-American Free University Academic Journal. – December, 2018. – Oregon, USA. – P. 139-144.4.Turova L.P., Gersonskaya V.V. Шығыс Қазақстан және their contribution into local lore activities in the XX century атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Тарихи және әлеуметтік-саяси ғылымдар» сериясы, №4(63), 2019 гАлматы.-2019.-464 б. (ҚР БҒСБК).5. Turova L.P., Kikina M.I., Gersonskaya V.V. East Kazakhstan local history studies in the XX century (Historiography and general history materials) атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Абай атындағы ҚазҰПУ, «тарихи және әлеуметтік-саяси ғылымдар» сериясы, №2(65), 2020 ж.-2020.-688 б. (ҚР БҒСБК)
Білімі:
1974-1977Колорадо штатының университеті; ғылым Бакалавры – Био-Ауыл шаруашылығы ғылымдары
1978-1979Колорадо штатының университеті; физика – Генетика және өсімдіктер селекциясы
2000-2008Тынық мұхит университеті Азуза; өнер магистрі – ұйымдастырушылық көшбасшылық
2011-2018Оңтүстік-Шығыс университеті Нова; – Талдау және дауларды шешу  – философия докторы
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2021 – қазіргі уақытҚазақ-Америка еркін университетінің, доцент кафедралар «Өрава және халықаралық қатынастар» 
Алдыңғы жұмыс орындары:
1993 жылдан 2001 жылғаResource Exchange International, Inc.; Далалық өкілі, Қазақстан
2001 жылдан 2010 жылғаResource Exchange International, Inc.; Далалық директоры, Қазақстан
2010 жылдан бастап 2018 жылResource Exchange International, Inc.; Директор по персоналу орындарында
2016КИМЭП университеті; Шақырылған стипендиаты
2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейінTriKnot Restorative Solutions, LLC; Негізін қалаушы және директоры
2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейінResource Exchange International, Inc.;  Орталық Азия бойынша директоры
2022 жылғыСамарқанд халықаралық технологиялық университеті; Жетекші маманы персоналды іріктеу
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: Халықаралық символдар мен эмблемалар, Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар тарихы
Ғылыми қызметі:“The Importance of Qualitative Analysis Methods for Scientific Research”; Kazakh American Free University advanced training course; April 13, 2021“’To Ride Together to War is Simple—To Make Peace is Complex’: Indigenous Informal Restorative Conflict Resolution Practices Among Kazakhs: An Ethnographic Case Study”; Silk Road Summer Lecture Series, Fudan University, Shanghai, China (online); August 11, 2020“Interethnic Elder Mediation & Violence Prevention”: guest lecture at Ala-Too International University, Bishkek, Kyrgyzstan; March 10, 2020“Violence & Religious Extremism”: guest lecture at Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan; September 18, 2019“To Ride Together to War is Simple—To Make Peace is Complex’: Indigenous Informal Restorative Conflict Resolution Practices Among Kazakhs: An Ethnographic Case Study”; guest lecture at Narxoz University, Almaty, Kazakhstan; September 17, 2019“To Ride Together to War is Simple—To Make Peace is Complex’: Indigenous Informal Restorative Conflict Resolution Practices Among Kazakhs: An Ethnographic Case Study” (Doctoral dissertation). Fort Lauderdale, Florida; Nova Southeastern University; December 31, 2018“Cannabis and Schools: Student Use, Prevention, Intervention and School Revenue” (Panel presentation); Institute of Cannabis Research Conference, Colorado State University—Pueblo, Pueblo, Colorado, USA; April 27-29, 2018“Interaction of Kochia (Kochia scoparia) and Rhizopus sp. on Sugarbeet (Beta vulgaris) Germination.” March 1985, Weed Science 33(2):275-279.
Білімі:
1999-2003жжС.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, «Кеден ісі» мамандығы, «Кеденші» біліктілігі
2003-2006 жжС.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, магистратура, «Құқықтану» мамандығы; біліктілігі және академиялық дәрежесі «Құқықтану Магистрі»
2014-2016 жжҚазақстан-Американдық еркін университеті, «Қаржы» мамандығы, экономика және бизнес бакалавры
2017-2020жжҚазақстан-Американдық еркін университеті, докторантура, «Құқықтану» мамандығы
Жұмыс тәжірибесі:
Осы ұйымдағы жұмыс:
2018 ж. қазіргі уақыт«Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы;Персоналды басқару бөлімінің бастығы.
Алдыңғы жұмыс орындары:
  
Оқылатын пәндер:
Бакалавриат: ҚР Еңбек құқығы, ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім), қылмыстарды саралау, Кедендік әкімшілендірудің құқықтық негіздері, Кедендік бақылаудың техникалық құралдары.
Ғылыми қызметі:
– Issues of Theft in Criminal Law // The «International Partnership in Education and Science: Challenges and Trends» International scientific conference, Ust-Kamenogorsk, 2017;- «Soft Power» as a Factor of Ensuring Economic Security within the Framework of the Eurasian Economic Union // Scientific conference in Altai State University, Barnaul, Russian Federation, 2017;- The Issues of Ensuring National Security by the Customs Authorities of the Republic of Kazakhstan // The «Relevant Problems of Improving Legislation and Law Enforcement» International scientific conference, Moscow, Russian Federation, 2017;- Comparative Legal Analysis of the Reorganization of Customs Bodies: Foreign Experience and the Republic of Kazakhstan // Eurasian Law Journal, 2018. – № 4(119);- Problems of Legal Regulation of Export Control in the Interests of Ensuring the National Security of the EAEU Member States // Collection of the International Conference «International Justice and Strengthening Integration Processes», October 18-19, 2018, Minsk;- Export Controls in the System of National Security in the EAEU Member States and the USA: a Comparative Legal Analysis // Bulletin of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. Pravo Series, 2019. – No. 1 (126);- Some Issues of Supranationality in the Context of National Security of the EAEU Member States // Eurasian Legal Journal, 2019. – No. 6 (133);- Models of Customs Agencies Integration in Foreign Countries and Country-Members of Eurasian Economic Union // Bulletin of the Academy of Law Enforcement Agencies, 2019. – No. 2(12);- The Correlation Between Sovereignty and Supranationality in the Context of Integration Processes within the EAEU and the EU // Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan, 2019. – No. 3(57).