«Шет тілдер» кафедрасы- бакалавриат

Білім беру бағдарламасы6В01703  «Шет тілі: екі шет тілі»
КафедраШет тілдері
Бейіндік пәндерШет тілі және дүниежүзілік тарих
 «Шет тілі: екі шет тілі» білім беру бағдарламасыШет тілдерін білу-сөзсіз, пайдалы. Бұл адамның көкжиегін ғана емес, сонымен қатар оның кәсіби қызметіндегі мүмкіндіктерін де кеңейтеді. Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау бағыты шеңберінде педагогика ғылымдары саласында кадрлар даярлау үшін әзірленді және білім беру ұйымдарының өкілдерімен келісілді.
Артықшылықтар* БСҚТҚА мамандандырылған аккредиттеу;ҚАЕУ барлық басымдықтарын іске асыру: ағылшын тілін тереңдетіп оқыту, шетелде тағылымдамадан өту, академиялық ұтқырлық-серіктес ЖОО-да оқу мүмкіндігі: Warner Pacific University (АҚШ), Oklahoma University (АҚШ), West Saxon University of Applied Sciences (Германия) және басқа ЖОО-ларда;* Шет тілін қарқынды деңгейлеп оқыту: 1 курста аптасына 11-12 сағат;* Шағын топтарда оқыту (8-12 адам)* Елден шықпай-ақ, тіл иелерімен тілдесу мүмкіндігі;* Оқу кезінде педагогикалық қызметпен айналысу, тәжірибе, ұсыныс хаттар алу және түйіндемеңізді жақсарту мүмкіндігі;* Жұмыс берушілердің оқыту бағдарламасын әзірлеуге қатысуы, практикадан өту кезінде бірлескен дайындық пен тәлімгерлік («BEST», «Oxford Team», «Queen», «Discovery» , «Қазмырыш» ЖШС және т. б.)* Көшбасшылық академиясында оқуын аяқтай отырып, Халықаралық көшбасшылық бағдарламасына қатысу (Портланд қ., АҚШ)* АҚШ-та кәсіби практикадан өту* Британдық Кеңестің Creative Spark бағдарламасына қатысу және Шығыс Лондон университетінде тағылымдамадан өту мүмкіндігі* «Дарынды балаларға арналған валеологиялық мамандандырылған мектеп – кешені» ШҚО ББ КММ бейінді сыныбы, тағылымдама, тәлімгерлік; * Оқудың қолжетімді құны, төлеудің икемді жүйесі.
Мансаптық мүмкіндіктерТүлектер :* Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ұйымдарында;* Бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер;* Мамандандырылған мектеп;* Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында жұмыс істей алады.
Білім беру бағдарламасы6В02301 «Аударма ісі»
КафедраШет тілдері
Бейіндік пәндерШет тілі және дүниежүзілік тарих
 «Аударма ісі» білім беру бағдарламасыАударма ісі-бұл білім алушылардан аударма ісі және тілдерді білу саласында кәсіби білімді ғана емес, сонымен қатар белгілі бір жеке қасиеттерді талап ететін ерекше мамандық. Аударматану саласындағы түлектер оқытылған тілдердің тілдік құралдарын жетік біліп қана қоймай, сонымен қатар заңтану, экономика, мұнай-газ, саясаттану және банк ісі сияқты басқа да мамандықтарда жеткілікті білімге ие. Аудармашының кең ғылыми және мәдени көзқарасы бар, байланысты ғылымдарда білімі бар, білімге деген құштарлығы бар, байқағыш, шоғырланған, өйткені ол жиі жұмыс істеуге мәжбүр. Өзінің жадының ресурстарын қалай тез жұмылдыру керектігін біледі, назарын және уақытын қалай бөлуді біледі, әдептілік сезімі бар.
Артықшылықтар* Шет тілін қарқынды деңгейлеп оқыту: 1 курста аптасына 11-12 сағат;* Шағын топтарда оқыту (8-12 адам)* Елден шықпай-ақ, тіл иелерімен тілдесу мүмкіндігі;* Оқу кезінде педагогикалық қызметпен айналысу, тәжірибе, ұсыныс хаттар алу және түйіндемеңізді жақсарту мүмкіндігі;* Жұмыс берушілердің оқыту бағдарламасын әзірлеуге қатысуы, практикадан өту кезінде бірлескен дайындық пен тәлімгерлік («BEST», «Oxford Team», «Queen», «Discovery», «Қазмырыш» ЖШС және т. б.)* Көшбасшылық академиясында оқуын аяқтай отырып, Халықаралық көшбасшылық бағдарламасына қатысу (Портланд қ., АҚШ)* АҚШ-та кәсіби практикадан өту* Британдық Кеңестің Creative Spark бағдарламасына қатысу және Шығыс Лондон университетінде тағылымдамадан өту мүмкіндігі* «Дарынды балаларға арналған валеологиялық мамандандырылған мектеп – кешені» ШҚО ББ КММ бейінді сыныбы, тағылымдама, тәлімгерлік;* Оқудың қолжетімді құны, төлеудің икемді жүйесі.
Мансаптық мүмкіндіктерТүлектер келесі қызметті атқара алады:* аудармашы-референт;* гид-аудармашы;* аударма редакторы;* техникалық әдебиеттің аудармашысы және т. б.Ұйымдарда:* * әкімшілік басқару саласы;* Білім және ғылым салалары;* мәдениет және мәдениетаралық коммуникация салалары;* халықаралық байланыс салалары;* баспа ісінің салалары .
Білім беру бағдарламасы6В01705 «Шет тілін ерте оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
КафедраШет тілдері
Бейіндік пәндерШет тілі және дүниежүзілік тарих
«Шетел тілін ерте оқыту педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасыБағдарламаның мақсаты-қабілетті мамандарды даярлау:* мектепке дейінгі және бастауыш жалпы білім берудің мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балаларды шет тіліне оқытуды жүзеге асыру* балалардың шет тілін меңгеру заңдылықтарын білу* шет тілдерін ерте оқыту әдістемесінің негіздері туралы білімді қолдану* балаларды шет тіліне оқытуды жүзеге асыру,* шет тілдік коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған оқу сабақтарын жоспарлау және талдау.   
АртықшылықтарСтуденттер келесі салаларда білім, білік және дағдыларды дамытады:* Шет тілі* Оқыту және тәрбиелеу әдістемесі (Шет тілі саласындағы білім)* Шет тілі және мәдениеті* Шет тілдерін ерте оқыту әдістемесі* * Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы баланың психологиясы* Шет тілі мен мәдениеті әлеміндегі бала* Оқытылатын шет тілі филологиясы* Баланың құқықтары және балалармен жұмыс этикасы* Психология* Баланы қорғаудың әлеуметтік институттары.
Мансаптық мүмкіндіктерКәсіби қызмет салалары:* мектепке дейінгі мекемелер* орта мектептер, лицейлер және гимназиялар* мамандандырылған білім беру және тәрбие мекемелері* спорттық және шығармашылық ұйымдар* қалалық және республикалық әлеуметтік қызметтер* педагогикалық тұрғыдан қараусыз қалған балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу орталықтары.* Мектеп жасына дейінгі және бастауыш сынып оқушыларын оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық негіздері* Шет тілін ерте оқытудағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі* Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістемесі* Дефектология негіздері* Дамыта оқыту технологиясы* Бастауыш білім берудің заманауи педагогикалық технологиялары* Креативті педагогика* Балалар психологиясы және даму физиологиясы
Білім беру бағдарламасы6В02302 «Шет тілдер филологиясы және кәсіби коммуникация»
КафедраШет тілдері
Бейіндік пәндерШет тілі және дүниежүзілік тарих
 «Шет тілдер филологиясы және кәсіби коммуникация» білім беру бағдарламасыБағдарламаның мақсаты-қабілетті мамандарды даярлау:* Шет тілдер филологиясы саласында зерттеулерді жүзеге асыру,* Шет тілдері мен әдебиетін оқыту мәселелері бойынша әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу,* шет тілдерін оқыту саласында жұмыс істеу,* бұқаралық ақпарат тарату саласында, сондай-ақ шет тілін сүйемелдеуді талап ететін басқа да салаларда жұмыс істеу.    
АртықшылықтарТүлектер келесі лауазымдарда жұмыс істейді:* мемлекеттік қызметші,* журналист және әдеби қызметкер,* кіші ғылыми қызметкер,* интернет-басылым қызметкері,* халықаралық ұйымның қызметкері,* ғылыми-зерттеу институтының қызметкері,* қоғаммен байланыс жөніндегі маман,* филолог-зерттеуші
Мансаптық мүмкіндіктерКәсіби қызмет саласында:* баспа,* ақпараттық-аналитикалық,* әдеби-шығармашылық,• ғылыми-зерттеу,* білім беру,* аударма,* редакторлық,* көркем-публицистикалық,* ақпарат және байланыс;* кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет;* мемлекеттік басқару және қорғаныс;* міндетті әлеуметтік қамсыздандыру;* білім беру.