Дене шынықтыру және спорт


Спорт педагогикасы мен психологиясы, жаттықтырушылық және ұйымдастырушылық қызмет туралы білімдер жиынтығымен мамандарды даярлауға бағытталған педагогика ғылымының саласы.


Академиялық дәрежесі: Білім беру бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В01401 «Дене шынықтыру және спорт»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Шығармашылық емтихан 1, Шығармашылық емтихан 2       
Колледжден кейін: Шығармашылық емтихан, Педагогика және психология негіздері

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Дене шынықтыру және спорт» мамандығы теориялық білім мен практикалық дағдыларды қоса алғанда, дене шынықтыру және спорт саласындағы мамандарды кәсіби даярлауды көздейді. Бұл мамандық дене шынықтыру, спорт және денсаулық саласында жұмыс істегісі келетіндерге арналған.

«Дене шынықтыру және спорт» мамандығы шеңберінде оқытудың негізгі бағыттарына мыналар жатады:

  • спортшылардың дене дайындығы мен жаттығулары;
  • дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогикалық жұмыстың теориялық және практикалық аспектілері;
  • спорттық іс шараларды әзірлеу және ұйымдастыру;
  • әр түрлі жастағы және дене шынықтыру деңгейіндегі тұрғындармен сауықтыру және оңалту жұмыстарын жүргізу.

Оқыту физиология, анатомия, психология, дене шынықтыру мен спортты оқыту әдістемесі, дене шынықтыру мен спорттың теориясы мен тарихы, спорттық медицина және т.б. сияқты әртүрлі пәндерді оқуды қамтиды. мәдениет және спорт.

Мансап мүмкіндіктері:

«Дене шынықтыру және спорт» мамандығының түлектері дене шынықтырумен және спортпен байланысты түрлі салаларда жұмыс істей алады, мысалы, фитнес-клубтарда, спорт клубтарында, балалар спорт мектептерінде, кәсіптік спорт командаларында, білім беру мекемелерінде және т.б. Олар жаттықтырушылық қызметпен айналыса алады, жаттығулар мен жарыстарды ұйымдастыра және өткізе алады, дене шынықтыру бағдарламаларын әзірлей алады, кәсіби спортшылармен жұмыс істеу және дене шынықтыру саласында ғылыми және ғылыми-әдістемелік қызметпен айналыса алады.

6В01401 Дене шынықтыру және спорт