Экономика


Экономикалық саясаттың негіздерін, қаржылық есептілікті және экономикалық қатынастарды зерттейтін экономикалық ғылымдар саласы тенденцияны жоспарлау, талдау және болжау дағдылары алынады.


Академиялық дәрежесі: Экономика бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В04101 «Экономика»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Математика, География
Колледжден кейін: Қаржы және несие, Ұйым қаржысы

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Экономика» мамандығы – бұл материалдық және материалдық емес тауарларды өндіру, бөлу және тұтыну процестерін зерттеумен, сондай-ақ экономикалық процестерді басқарумен байланысты Білім және кәсіби қызмет саласы.

Осы мамандық бойынша оқитын студенттер микроэкономика, макроэкономика, экономикалық теория, кәсіпорын экономикасы, қаржы, салық, бухгалтерлік есеп және алдау, экономикалық статистика, халықаралық экономика және т. б. пәндерді оқиды.

Микроэкономика фирмалар мен тұтынушылар сияқты жеке экономикалық субъектілердің мінез-құлқын, сондай-ақ олардың өзара әрекеттесуін реттейтін нарықтық механизмдерді зерттейді. Макроэкономика жалпы экономиканы зерттеумен, ел деңгейіндегі және әлемдік экономикадағы экономикалық процестерді талдаумен айналысады.

Кәсіпорын экономикасы кәсіпорынның өндірістік, қаржылық және еңбек ресурстарын ұйымдастыру мен басқаруды зерттейді. Қаржы қаржылық операцияларды, қаржылық жоспарлау әдістерін және ақша ағындарын басқаруды зерттейді. Салықтар салық жүйесін, салық салуды реттейтін заңдар мен ережелерді және салықты жоспарлау әдістерін зерттейді.

Бухгалтерлік есеп және талдау осы мамандықтың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және қаржылық операцияларды есепке алуды ұйымдастырумен, бухгалтерлік есепті құрумен және қаржылық талдауды жүргізумен айналысады.

Халықаралық экономика әртүрлі елдер экономикаларының өзара іс-қимылын және олардың әлемдік экономикаға қатысуын зерттейді, сондай-ақ халықаралық сауда мен қаржы ағындарын талдайды.

Мансап мүмкіндіктері:

«Экономика» мамандығының түлектері экономиканың түрлі салаларында, соның ішінде қаржы мекемелерінде, банктерде, салық комитеттерінде, компаниялар мен ұйымдарға экономикалық және бизнес-консультациялар беретін консалтингтік компанияларда, компаниялар мен ұйымдарға экономикалық және бизнес-консультациялар беретін консалтингтік компанияларда жұмыс істей алады, өнеркәсіп пен өндірісте жұмыс істей алады, нарықты талдаумен, экономикалық есептеулермен айналысу.

6В04101 Экономика