Есеп және аудит


Қаржы және салық есептілігін, сондай-ақ бухгалтерлік есеп жүргізуді зерттейтін, экономика және аудит саласында білімі бар мамандарды дайындайтын экономика ғылымдарының саласы.


Академиялық дәрежесі: Бизнес және менеджмент бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В04103 «Есеп және аудит»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Математика, География
Колледжден кейін: Қаржы және несие, Ұйым экономикасы

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Есеп және аудит» мамандығы-бұл бухгалтерлік есепті жүргізуге, ұйымдардың қаржылық қызметін талдауға, сондай-ақ оның нормативтік талаптарға және заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында бухгалтерлік есептілікті тексеруге байланысты білім мен кәсіби қызмет саласы.

Осы мамандық бойынша оқитын студенттер бухгалтерлік есеп, салық, аудит, қаржылық талдау, банк,, халықаралық есеп және т. б. пәндерді оқиды.

Бухгалтерлік есеп ұйымдардың қаржылық қызметінің есебін жүргізумен, заңнама талаптарына сәйкес бухгалтерлік есептілікті жасаумен, бюджетті жоспарлау мен бақылаумен, шығындарды талдаумен және оңтайландырумен айналысады.

Салықтар салық жүйесін, салық заңнамасын және ұйымның салық төлемдерін оңтайландыру тәсілдерін түсіну мақсатында зерттеледі.

Аудит ұйымның бухгалтерлік есептілігінің нормативтік талаптарға сәйкестігін тексерумен, қаржылық есептегі қателер мен кемшіліктерді анықтаумен, сондай-ақ есеп пен бақылауды жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеумен айналысады.

Қаржылық талдау ұйымның қаржылық жағдайын бағалаумен, қаржылық есептілікті талдаумен, қаржылық қызметтегі тенденцияларды анықтаумен және қаржылық көрсеткіштерді жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеумен айналысады.

Банк кредит несие ресурстарын тарту және пайдалану, қаржы ағындарын басқару, тәуекелдерді басқару және т. б. тәсілдерін зерттейді.

Халықаралық есепке алу ұлттық есепке алу стандарттарын халықаралық талаптарға бейімдеумен, халықаралық есепке алу және есеп беру стандарттарын әзірлеумен, сондай-ақ халықаралық компаниялардың қаржылық есептілігінің дәйектілігін қамтамасыз етумен айналысады.

Мансап мүмкіндіктері:

«Есеп және аудит» мамандығының түлектері әртүрлі компаниялар мен ұйымдарда жұмыс таба алады, соның ішінде: әр түрлі саладағы компаниялардың бухгалтерлік қызмет көрсетуімен және аудитімен айналысатын фирмаларда; ірі компанияларда басқару есебімен, қаржылық талдаумен, аудитпен және т. б. айналысуға; мемлекеттік органдарда бюджетті бақылаумен айналысуға, аудит жүргізуге, қатысуға бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу; банктерде, сақтандыру компанияларында, инвестициялық қорларда.

6В04103 Есеп және аудит