Менеджмент


Басқару және шешім қабылдау ортасында терең білімі бар, стратегиялық талдау, экономикалық көрсеткіштерді бағалау және оқу процесін ұйымдастыру дағдылары бар мамандарды даярлауға бағытталған академиялық


Академиялық дәрежесі:

Бизнес және басқару магистрі (1 жыл), экономика ғылымдарының магистрі (2 жыл)

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы:

7М04102 «Менеджмент»

Таңдау бойынша пәндер:

Менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Бейіндік магистратура: 1 жыл

Ғылыми-педагогикалық магистратура: 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

Магистратурадағы «Менеджмент» мамандығы менеджмент және басқару  саласында озық білім мен дағдыларды алғысы келетін студенттерге арналған. Оқыту бағдарламасы стратегиялық жоспарлау, жобаларды басқару, қаржы және бухгалтерлік есеп, маркетинг, персоналды басқару, операциялық менеджмент және т.б. сияқты менеджменттің әртүрлі аспектілерін зерттеуді қамтиды.

«Менеджмент» магистратурасының студенттері бизнес пен ұйымдарды басқарудың заманауи теориялары мен әдістерін үйренеді, сондай-ақ күрделі бизнес-жағдайларда проблемаларды шешуде және шешім қабылдауда практикалық дағдыларға ие болады. Олар сондай-ақ менеджменттегі көшбасшылық пен коммуникацияның теориялық және практикалық аспектілерін зерттейді.

Магистратура бағдарламасы сонымен қатар студенттерге әртүрлі елдердегі компаниялар мен ұйымдар арасындағы қатынастарды реттейтін халықаралық бизнес стандарттары мен ережелері туралы білім алуға мүмкіндік беретін халықаралық менеджмент пен басқарудың мәдениетаралық аспектілерін зерттеуді қамтиды.

Оқыту шеңберінде студенттер қызығушылықтары мен мансаптық мақсаттарына байланысты қаржылық менеджмент, маркетингтік менеджмент, жобаларды басқару, персоналды басқару және басқалары сияқты әртүрлі мамандықтарды таңдай алады.

Мансап мүмкіндіктері:

Бағдарлама түлектері қаржы, маркетинг, өндіріс, консалтинг, жобаларды басқару және т.б. сияқты әртүрлі салаларда жұмыс істей алады. Олар менеджерлер, жоба менеджерлері, менеджмент бойынша кеңесшілер, талдаушылар және басқа менеджмент мамандары ретінде жұмыс істей алады. Олар сондай-ақ білімін жалғастыра алады және басқару ғылымдарының докторы (PhD) дәрежесін ала алады.