Шетел филологиясы және кәсіби коммуникация (қаз, орыс, ағылш)


Шетел тілінің теориясы мен тарихын зерделеуге, шетел тілдері мен лингвистика саласында дағдылар мен құзыреттілікті игеруге және халықаралық коммуникацияға қатысуға бағытталған гуманитарлық ғылымдар саласы.


Академиялық дәрежесі: Тіл білімі бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В02302 «Шетелдік филология және кәсіби коммуникация»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Шетел тілі, Дүниежүзі тарихы
Колледжден кейін: Педагогика және психология негіздері, Шетел тілі

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Шетел филологиясы және кәсіби коммуникация» мамандығы әртүрлі елдердің тілдерін, әдебиеттері мен мәдениетін оқытуды кәсіби коммуникацияны оқытумен ұштастырады. Ол халықаралық қатынастар, бизнес, туризм, журналистика, аударма және шет тілдері мен мәдениеттеріне қатысты басқа салаларда табысты жұмыс істей алатын мамандарды дайындайды.

Оқыту бағдарламасы әдетте бірнеше шет тілдерін (ағылшын, неміс, испан, қытай, түрік тілдері), сондай-ақ осы тілдер ресми болып табылатын елдердің әдебиеті, мәдениеті және тарихы курстарын оқуды қамтиды. Студенттер сонымен қатар кәсіби коммуникацияны, соның ішінде іскерлік қарым-қатынасты, аударма тәжірибесін, техникалық жазу мен сөйлеуді және әртүрлі кәсіби контексттерде сәтті қарым-қатынас жасау үшін қажетті ауызша дағдыларды үйренеді.

Мансап мүмкіндіктері:

Оқуды аяқтағаннан кейін мамандық түлектері шет тілін меңгеру және осы тіл ресми болып табылатын елдің мәдениетін білу қажет түрлі салаларда жұмыс істей алады. Олар аудармашылар, журналистер, редакторлар, оқытушылар, Халықаралық қатынастар мамандары, бизнес-кеңесшілер, туристік менеджерлер және т.б. ретінде жұмыс істей алады. Бұл мамандықта оқу шетелдік Мәдениеттер мен тілдерді тереңірек түсінгісі келетіндерге және шетелге саяхаттап, жұмыс істегісі келетіндерге де пайдалы болуы мүмкін.

6В02302 Шетелдік филология және кәсіби коммуникация