Студенттік әдістемелік семинар

2022 жылғы 9 желтоқсанда «Кәсіптік бағдарланған шетел тілі» пәні аясында (оқытушы-А.А. Осколкова) «Шетел тілі: екі шетел тілі» ББ ҚАЕУ 2 курс студенттері шетел тілдерін оқытудың өзекті мәселелеріне арналған әдістемелік семинар өткізді. Тұсаукесерлерін қорғап, топпен интерактивті жаттығулар жасамас бұрын, олар шетел тілі мұғалімдеріне арналған «Forum» ағылшын тіліндегі журнал мақалаларының мазмұнын зерделеуі керек еді; өзіне ұнайтын мақаланы таңдап,  тұсаукесер дайындап, топпен жұмыс істеу үшін қажетті жаттығуларды таңдау. Бұл жағдайда студенттердің өздері әдістемелік семинардың белсенді қатысушылары болады, оның мақсаты болашақ мамандарды даярлаудың кәсіби деңгейін арттыру болып табылады.

Шетел тілдері кафедрасы