Едильбаева Гульжан Бакытбековна

Едильбаева Гульжан Бакытбековна
Едильбаева Гульжан Бакытбековна

Образование


1990 -1995 гг.

Восточно-Казахстанский государственный университет, специальность «Казахский язык и литература в русской школе», квалификация – учитель казахского языка и литературы в русской школе

2000-2002гг

Восточно-Казахстанский государственный университет. МагистратураАкадемическая степень: Магистр филологии

Академический опыт работы в данной организации


2002 г.-2006г.

Казахстанско-Американский Свободный Университет, преподаватель, кафедра «СГД и иностранных языков».

2006г.-2010г.

Казахстанско-Американский Свободный Университет, старший преподаватель, кафедра «Педагогики, психологии и СГД».

С 2010 г., октябрь – по  настоящее время

Казахстанско-Американский свободный университет, старший преподаватель  кафедры «Педагогики психологии». Перечень преподаваемых дисциплин: Әдебиеттануға кіріспе, Халық ауыз әдебиеті, Балалар әдебиеті, Абайтану, Қазақ әдебиеті сынының  тарихы, 19-ғасыр әдебиеті, ҚТОӘ, ҚӘОӘ, Әдебиет теориясы. Қазақ тілі

2002г.- настоящее время

Занятость полный рабочий день

Предыдущие места работы в организациях образования


1996г.  -1999г.

Средняя школа №44 им. О. Бокея. г Усть-Каменогорск.  Учитель казахского языка и литературы

Повышение квалификации

 • Сертификат РИПК СО ӨРЛЕУ «Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы» (240 сағат) . 06.06.2015. № 0053351
 • Мастер – класс «Преимущества и недостатки инновационной модели обучения «Перевернутый класс»»  Спикер – Стюарт Чен. №36,  25.09.2015 г.
 • Мастер– класс «Абай шығармашылығын мектепте оқытудың инновациялық әдістері» Спикер – Мукашева М.Қ. №38,  06.11.2015 г.
 • Семинар –тренинг «Проект научного сотрудничества» №1564 23.12.2015 г. г. Усть-Каменогорск. Семинар ThomsonReuters: Как находить журналы с импакт-фактором для публикации статей; Как оформлять статьи с программой EndNoteOnline 2,5 часа, г. Усть-Каменогорск 7.10.2015 г.
 • Сертификат о завершения курса английского языка. (Уровень А2.1) (22-10-2015 — 12-04-2016  г.) КАСУ, Центр развития карьеры и личности. Мастер – класс «Трансформация неуверенности студентов в познавательный интерес» 29.03.2016 г. № 12 . г. Усть-Каменогорск.
 • Курсы английского языка (Уровень А2.1) 22-10-2015г.-12-04-2016 КАСУ 45ч.Мастер класс  «Жергілікті ақын – жазушылар шығармашылығы арқылы оқушыларды ұлтжандылыққа баулу жолдары» №10 13.04.2016 г. г. Усть-Каменогорск
 • .Халықаралық ғылыми  конгресс «Инновационное развитие: национальные приоритеты и международный опыт» (28 – 30 қыркүйек 2016 ж.). «Құрмет» орденінің иегері, СССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның құрметіне арналған «Заманауи білім беруде Қанипа Бітібаеваның инновациялық технологиясы мен педагогикалық тағылымы» атты Бітібаеваның өніраралық  педагогикалық оқулары – 28 қыркүйек 2016 ж.
 • Халықаралық on-line конференция «Проблемы повышения квалификации педагогических работников на современном этапе» 27 қазан 2016ж.Жас ғалымдардың VII Халықаралық  форумы «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» (11-19 сәуір 2017 ж).
 • Аймақтық дөңгелек үстел ««Обновление содержания образования: опыт, проблемы и решения»  (13.04.17ж.)
 • Халықаралық ғылыми  конгресс «Международное партнерство в образовании и науке: вызовы и тренды» 12-14 қыркүйек 2017 ж.«Қазақ тілінде білім беру мен оқытудың ииновациялық үдерістері: мәселелер, зандылықтар, болашағы»  ф.ғ.к. профессор Момынова  Б.К 60 –жылдығына арналған  ғылыми- практикалық конференция. №36  22.09.2017ж. 
 • Өскемен қ.ҚР БжҒМ Қазақстандағы Еуропалық одағы өкілдігінің ұйымдастыруымен өткен «Эразмус+ бағдарламасының ақпараттық күні» пленарлық сессиясының онлайн трансляциясы. 02.11.2017 ж.
 • Мастер- класс «FLIPPEDCLASSROOM»Спикер ChrstianBrauweiler  №14 12-14.09.2017 ж Өскемен қ.
 • Курс «Жоғары оқу орнында қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары»  11-09-2017 — 07-10-2017 КАСУ 36 ч.
 • Облыстық ғылыми- практикалық конференция «Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ жазуының тарихы» — 5 наурыз 2018ж.(Ұйымдастырушылар: ШҚО әкімдігі, ШҚО тілдерді дамыту басқармасы, өткен орны: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ)
 • Жас ғалымдардың VIII Халықаралық  форумы «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций» 26-30 наурыз 2018 ж.
 • Мастер-класс «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы оқу – тәрбие үрдісін ұйымдастыру» №4714 ҚАЕУ, Өскемен қ., 27.02.2018 ж. Семинар-тренинг «Теоретические и методологические аспекты преподавания дисциплин в контексте обновленного содержания образования» №8631 С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 10.02.2018 ж. Өскемен қ.
 • Мастер-класс «Жаңартылған білім беру мазмұны: сабақ жоспарын құру ерекшеліктері» №4700 ҚАЕУ, Өскемен қ 28.02.2018 ж. Семинар  «Латын әліпбиіне көшу: мәселелері мен келешегі» №36 ҚАЕУ, Өскемен қ., 10.03.2018 ж.
 • Республикалық  онлаин – семинар «Инновационные методы преподавания содержания обновленной программы образования» №167  Евразиялық гуманитарлық институтының «ЕАГИ-Білім» орталығы,  Астана қ., 16-27.04.2018 ж.
 • Семинар «Қазақ жазуының тарихы мен болашағы» №76 ҚАЕУ, Өскемен қ 04.04.2018 ж. Аймақтық семинар «История письменности: латинский алфавит в тюркских языках» №55 ҚАЕУ, Өскемен қ, 04.04.2018 ж
 • Семинар «Көпшілік алдында сөйлеу техникасы» Спикер – Тургумбаева Н.К. №9 КАСУ  г. Усть-Каменогорск, 11.10.2018 г. Курс повышения квалификации «Теоретические и методологические аспекты преподавания предметов в контексте обновленного содержания образования» 72 ч. №9130 ВКГУ им. С. Аманжолова  г. Усть-Каменогорск, 22.10.2018 – 03.11.2018 гг.
 • Курсы повышения квалификации «Жаңартылған білім беру бағдарламалары негізінде сабақты жоспарлау мен  критериалды бағалау» №191 КАСУ, г. Усть-Каменогорск, 06.11.2018 г. – 02.12.2018 г. Семинар  «Латын әліпбиіне көшу: мәселелері мен келешегі» №36 ҚАЕУ, Өскемен қ., 10.03.2018 ж.
 • Семинар «Цифралы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын тілдері оқыту орталықтары негізінде жүзеге асыру: аналитика мен болашаққа бағдар», 13 наурыз 2019 ж. Областной семинар  «Латын әліпбиіндегі емле ерекшеліктері: мәселелері мен оны шешу жолдары» ҚАЕУ, Өскемен қ.,19.04.2019 ж.
 • Республикалық  семинар  «Janaemle: qurylymy men mazmuny» 12 сағ .№000854 Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл — Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы»  23.05.2019. – 24.05.2019 ж. Курс «Организация учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям»  05.08.2019- 12.08.2019 гг. КАСУ. 72ч. Сертификат.

Награды и премии

2015-2020гг.Мадақтама. Өскемен қаласы білім беру бөлімі. (8-11 сынып оқушылары арасында «Қалалық ғылыми жобалар байқауы 2017» өтуіне және ұйымдастырылуына көмектесіп, белсенділік танытқаны үшін)

Публикации и презентации

Жакенова Ж., Едильбаева Г.Б. Тәңірберген Әміренов — айтыскер ақын (тезисы) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. V междунар. форума молодых ученых (02-05 апреля 2015 года). – Ч. 3. – Усть-Каменогорск, 2015. – С. 186-18 0,25 п.л 

Баяхметов Е., Едильбаева Г.Б. М. Мақатаев өлеңдеріндегі әдепкі қайталау (тезисы)// «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. V междунар. форума молодых ученых (02-05 апреля 2015 года). – Ч. 3. – Усть-Каменогорск, 2015. – С. 204-208. 0,3 п.л. Хамбар Г., Едильбаева Г.Б. Ә. Тәжібаевтың шығармашылық шеберханасы (статья)// Вестник КАСУ: общие проблемы филологии. — №2. – Усть-Каменогорск, 2015. — С. 45-48. 0,5 п.л. 

Едильбаева Г.Б. Қазақстанның келешегіне нақты 100 қадам (тезисы) // Международное партнерство: исследования, инновации и образование: Сб. докл. междунар. научного конгресса (25-26 сентября 2015). – Усть-Каменогорск, 2015. – Ч. 3. – С. 11-14. 0,3

п.л.Жакенова Ж.Ж., Едильбаева Г.Б. Т. Әміренов – ұлы Абайдың дәстүрін ұстанушы ақын (тезисы) // Международное партнерство: исследования, инновации и образование: Сб. докл. междунар. научного конгресса (25-26 сентября 2015). – Усть-Каменогорск, 2015. – Ч. 3. – С. 61-64. 0,25

п.л Едильбаева Г.Б., Инербаева М.С. Тіл мәдениеті – рухани мәдениет саласы (статья) // Вестник КАСУ: общие проблемы филологии. — № 2. – Усть-Каменогорск, 2016. – С. 110-113. (0,5 п.л.). Шакер Г.,

Едильбаева Г.Б. Бердібек Соқпақбаевтың балалар әдебиетіндегі өзіндік қолтаңбасы (тезисы) // «Инновационное развитие: национальные приоритеты и международный опыт»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (28-30 сентября 2016 года). – Ч. 2. — Усть-Каменогорск, 2016. – С. 67-70. (0,25 п.л.). 

Тарыбаева Н., Едильбаева Г.Б. Сегіз Сері Баһрамұлы – жан-жақты талант иесі (тезис) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»:.Жас ғалымдардың VII халықаралық форумының баяндамалар жинағы (11-19 сәуір 2017 ж). – Б. 4. –Өскемен, 2017. – 162-166б. (0,3 б.т.). 

Жеңісханова Ә., Едильбаева Г.Б. Шешендік сөздерде кездесетін сұраулы сөйлемдердің жасалуы (тезис) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Жас ғалымдардың VII халықаралық форумының баяндамалар жинағы (11-19 сәуір 2017 ж). – Б. 4. – 183-187б. (0,3 б.т.).

Амирханқызы З., Едильбаева Г.Б. Базар жырау дастандарындағы шығыстық сарын (тезис) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Жас ғалымдардың VII халықаралық форумының баяндамалар жинағы (11-19 сәуір 2017 ж). – Б. 4. – Өскемен, 2017. –  202-205б. (0,25 б.т.).

Байзолдина Н., Едильбаева Г.Б. Балалар әдебиетінің фольклормен сабақтастығы (тезис) // «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Жас ғалымдардың VII халықаралық форумының баяндамалар жинағы (11-19 сәуір 2017 ж). – Б. 4. – Өскемен, 2017. – 216-220б. (0,3 б.т.).

Едильбаева Г.Б., Барбосынова Қ.Т. Ахмет Байтұрсынов және ұлттық графика» (тезис)// «Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ жазуының тарихы» облыстық ғылыми- практикалық конференция материалдарының жинағы — (5 наурыз 2018ж) – . – Өскемен, 2018ж. –  125-129 б.. (0,3 б.т.). 

Едильбаева Г.Б., Жеңісқанова Ә.Ө. Қазақстандағы аударма ғылымы және оның зерттелуі (мақала) // Вестник КАСУ: общие вопросы филологии. — №2. – Өскемен, 2017. – 97-103б. (0,9 б.т.). 

Едильбаева Г.Б., Мейраш М. Фразеологизмдердің ұлттық-мәдени сипаты (тезис) // «Международное партнерство в образовании и науке: вызовы и тренды»: Халықаралық ғылыми конгресстің баяндамалар жинағы (12-14 қыркүйек 2017 ж). – Б. 2. – Өскемен, 2017. – 206-212 б. (0,4 б.т.). 

Едильбаева Г.Б., Әсетқызы А  Е.С. Ысмайыловтың қазақ ертегілері туралы зерттеулері (тезисы) Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. VIII междунар. форума молодых ученых (26-29 марта 2018 года). – Ч. 6. – Усть-Каменогорск, 2018. – С. 71-75. 0,3 п.л 

Едильбаева Г.Б., А.Дәурен  Халық ауыз әдебиеті үлгілерінің патриоттық тәрбие берудегі маңызы (тезис) «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. VIII междунар. форума молодых ученых (26-29 марта 2018 года). – Ч. 6. – Усть-Каменогорск, 2018. – С. 121-124 0,25 п.л

Едильбаева Г.Б.,  Байзолдина Н  Қасым Қайсеновтің көсем сөз сарынындағы шығармаларының ерекшеліктері (статья)  Вестник КАСУ: общие вопросы филологии. — №2. – Усть-Каменогорск, 2018. – С. 154-161. 1 п.л. 

Едильбаева Г.Б. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ әдебиетін оқытудың тиімділігі (тезис) «Международное партнерство в образовании и науке: подготовка кадров для новой экономики»: халықаралық ғылыми конгресс мақалаларының жинағы (13-21 қыркүйек 2018 ж). –  2Б. – Өскемен, 2018. –  47-51б. (0,3 б.т.). 

Едильбаева Г.Б., Набиев Е.А. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Оқу құралы. — Өскемен, 2019. – 114 б. (7,1 п.л.). ISBN 978-601-7930-49-3

Едильбаева Г.Б.,Барбосынова К.Т., Назбиев Ж.Д. Балалар әдебиеті: дәрістер курсы. Оқу құралы.- Өскемен, 2019. – 118 б. (7,4 п.л.). ISBN 978-601-7930-50-9Едильбаева Г.Б., Авилхан Қ Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің функционалдық сауаттылықты арттырудағы маңызы// «Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. IX междунар. форума молодых ученых (28 марта – 4 апреля 2019 года). – Ч. 3. – Усть-Каменогорск, 2019. – С. 35-39. (0,3 п.л.).

Едильбаева Г.Б., Зайтын Қ. Табиғат лирикасын жырлаудағы дәстүр жалғастығы//«Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций»: Сб. докл. IX междунар. форума молодых ученых (28 марта – 4 апреля 2019 года). – Ч. 3. – Усть-Каменогорск, 2019. – С. 62-65. (0,25 п.л.).

Едильбаева Г.Б., Тоқтарқанова Д.Р Әдеби шығарманы талдаудың әдістемелік жүйесі //«Международное партнерство в образовании и науке: глобальные вызовы современности»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (10-15 сентября 2019 года). – Ч. 3. – Усть-Каменогорск, 2019. – С. 18-22. (0,3 п.л.). 

Едильбаева Г.Б., Шакерова Г.Б. Cөйлесім әрекетінің білім беру жүйесіндегі маңызы мен рөлі.//  Вестник. КАСУ №2 -2019 г