«Әлемдік білім және ғылым: жаһандық сын-қатерлерді бірлесіп еңсеру» халықаралық ғылыми Конгресінің пленарлық сессиясы

«Әлемдік білім және ғылым: жаһандық сын-қатерлерді бірлесіп еңсеру» атты жыл сайынғы Халықаралық ғылыми Конгресс Қазақстан-Америка еркін университетінде өтуде. Білім мен ғылымды ілгерілетудің бұл маңызды оқиғасы ғалымдарды, оқытушылар мен студенттерді идеялар мен тәжірибелермен бөлісуге біріктіреді, академиялық қоғамдастықтың дамуына және жаһандық мәселелердің шешімін табуға ықпал етеді.

ҚАЕУ Конгресі 2023 іс-шаралары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранттық қаржыландыруының IRN AR19680677 «Қазақстанның экономикалық және демографиялық дамуы: гендерлік аспект» зерттеу тақырыбын жүзеге асыру шеңберінде жүзеге асырылды. Ұлттық білім беру жүйесінің заманауи парадигмасы мамандарды олардың жынысына қарамастан даярлау үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге ұмтылады. Бұл тек кәсіби дағдыларды дамытуды ғана емес, сонымен қатар зерттеу дағдыларын қолдауды, теориялық білімді нақты тәжірибеде тиімді қолдана білуді қамтиды.

Конгресстің пленарлық сессиясын ҚАЕУ президенті, ҚР ҰҒА академигі Мәмбетқазиев Ережеп  Әлхайырұлы ашты. Ол ҚАЕУ халықаралық әріптестік моделінің маңызды құрамдас бөлігі жоғары мектептің білім беру сапасына қол жеткізу үшін тұжырымдамалармен, идеялармен, ресурстармен және тәжірибемен бөлісуге дайын екендігін атап өтті.

Қазақстан Республикасындағы гендерлік теңдік мәселелерін экономика ғылымдарының кандидаты, профессор Айжан Арғынқызы Мұхамадиева өз баяндамасында атап өтті. Зерттеулер көрсеткендей, әйелдердің білімге қол жетімділігін арттыру және олардың ғылыми-зерттеу және инновациялық салаларға белсенді қатысуы қоғам мен жалпы экономиканың дамуына ықпал етеді. Бұл барлық азаматтарды жынысына қарамастан оқыту мен дамыту үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етудің маңыздылығын көрсетеді.

Конгресстің пленарлық отырысында шет тілдерін оқытудың гендерлік аспектілеріне арналған баяндамалар айтылды, дәл осы тақырыпқа Түрік университетінің  доценті Гүлбану Думанның баяндамалары арналды.

Демографиялық фактордың Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығына әсерін бизнес кафедрасының меңгерушісі, PhD Бордиану Илона Владимировна өз баяндамасында қарастырды. Демографиялық факторларды талдау еңбек нарығының қажеттіліктерін түсіну мен болжаудың маңызды құралы болып табылады. Ұсынылған баяндама Қазақстандағы демографиялық өзгерістерді ескере отырып, жұмыспен қамту және жұмыс орындарын құру стратегияларын дәлірек бейімдеуге мүмкіндік береді.

«Халықтың өмір сүру ұзақтығы әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде» тақырыбында PhD Сәрсембаева Гүлнар Жексембайқызы сөз сөйледі. Оның зерттеуі әлеуметтік және экономикалық факторларды ескере отырып, Қазақстан Республикасындағы халықтың өмір сүру ұзақтығына әсер ететін әртүрлі аспектілерді қамтыды.

Қазақстан Республикасындағы әйелдер қылмысының криминологиялық талдауын заң ғылымдарының кандидаты, ҚАЕУ ғылыми жұмыс және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жөніндегі проректоры Юлия Александровна Гаврилова қарастырды. Оның жұмысы осы саладағы қоғамдық талқылау мен ғылыми ойларды байыта отырып, Қазақстан Республикасындағы әйелдер қылмысы проблемасын түсінуге маңызды үлес болды.

Өзбекстандағы әйелдердің құқықтарын қамтамасыз ету мәселелері Өзбекстан Республикасы Ғылым Академиясының мемлекет және құқық институтының қызметкері Сулайманов Одилжон Раббимович халықаралық стандарттар мен ұлттық заңнама  мәнмәтінінде қаралды.

Сондай-ақ, Ташкент мемлекеттік заң университетінің қызметкері Үмида Әлішерқызы Шерханованың баяндамасында Өзбекстанның әйелдер құқығын қамтамасыз етудегі гендерлік теңсіздік пен тәжірибенің өзекті мәселелерін қараудың маңыздылығына баса назар аударылды.

Өзбекстаннан келген әріптестер ұсынған тәжірибе алмасу және ғылыми зерттеулер аймақтағы гендерлік теңдік пен әйелдерді құқықтық қорғау мәселелерін түсінуді дамытуға ықпал етеді.

Ғылыми-зерттеу бөлімі

https://www.youtube.com/watch?v=c6tKM8OxlNs