Ақпараттық жүйелер


Бағдарламалауда, компьютерлік жүйелердің элементтерін пайдалануда, мәліметтер базасын жобалауда, сондай-ақ педагогикада білімі бар мамандарды даярлауға бағытталған академиялық дәреже.


Академиялық дәрежесі:

Техника ғылымдарының магистрі.

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы:

7М06102 «Ақпараттық жүйелер»

Таңдау бойынша пәндер:

Алгоритм және Мәліметтер құрылымы, мәліметтер базасы

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Бейіндік магистратура: 1 жыл

Ғылыми-педагогикалық магистратура: 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Ақпараттық жүйелер» магистрлік бағдарламасы ақпараттық технологиялар және бағдарламалық жасақтама жасау саласындағы білімдері мен дағдыларын тереңдеткісі келетін студенттерге арналған. Оқыту бағдарламасы ақпараттық жүйелерді, дерекқорларды, ақпараттық қауіпсіздікті және ақпараттық технологиялардың басқа аспектілерін жобалауды, әзірлеуді және басқаруды зерттеуді қамтиды.

«Ақпараттық жүйелер» магистратурасының студенттері әртүрлі бағдарламалау тілдерін, бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу, мәліметтер базасын басқару әдістері мен құралдарын, сондай-ақ ақпараттық жүйелердің дизайны мен архитектурасын үйренеді. Олар сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздіктің принциптері мен әдістерін, соның ішінде деректер мен желілерді қорғауды, тәуекелдерді талдауды, қолжетімділікті басқаруды және т.б. зерттейді.

Магистратура бағдарламасы сонымен қатар әртүрлі елдердегі ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық жасақтаманы реттейтін халықаралық стандарттар мен ережелерді зерттеуді қамтиды. Студенттер жүйелік талдау, жобаларды басқару, мобильді қосымшалар, жасанды интеллект және машиналық оқыту сияқты тақырыптарды оқи алады.

Оқыту шеңберінде студенттер өздерінің қызығушылықтары мен мансаптық мақсаттарына байланысты бағдарламалық жасақтама, мәліметтер базасы, ақпараттық қауіпсіздік және басқалары сияқты әртүрлі мамандықтарды таңдай алады.

Мансап мүмкіндіктері:

Бағдарлама түлектері бағдарламалау, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, ақпараттық жүйелерді, дерекқорларды басқару, ақпараттық қауіпсіздік және т.б. сияқты әртүрлі салаларда жұмыс істей алады. Олар бағдарламашылар, ақпараттық жүйелер талдаушылары, жоба менеджерлері, ақпараттық технологиялар бойынша кеңесшілер және басқа да ақпараттық технологиялар мамандары ретінде жұмыс істей алады. Олар сондай-ақ білімін жалғастыра алады және ақпараттық технологиялар ғылымдарының докторы (PhD) дәрежесін ала алады.