Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі


Психологиялық-педагогикалық және ғылыми зерттеулер негізінде 6 жастан 10 жасқа дейінгі балаларды оқытудың принциптерін, әдістері мен құралдарын зерттейтін педагогика ғылымының саласы.


Академиялық дәрежесі: Білім беру бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В01301″Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Биология, География 
Колледжден кейін: педагогика және психология негіздері, тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі – бұл бастауыш мектептегі білім беру үдерісімен және жас балалардың дамуымен байланысты мамандық. Бұл мамандық бастауыш сынып оқушыларымен жұмыс істейтін мұғалімдердің 6 мен 11 жас аралығындағы балаларды оқыту үшін арнайы білімі мен дағдылары болуы керек деп болжайды.

Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі-бұл көптеген тақырыптарды қамтитын көп қырлы пән, мысалы:

 • балалардың даму психологиясы мен жас психологиясының негіздері;
 • оқыту теориясы және педагогикалық технологиялар;
 • оқу, жазу және математиканы оқыту әдістері;
 • ата-аналармен және педагогикалық ұжыммен жұмыс негіздері;
 • әлеуметтік-педагогикалық диагностика және балалардың дамуын түзету.

Бастауыш мектепте балаларды оқытатын мұғалім:

 • балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, сабақтарды жоспарлау және өткізу;
 • сыныпта қолайлы психологиялық атмосфера құру;
 • оқыту тиімділігін арттыру үшін әртүрлі педагогикалық әдістер мен технологияларды қолдану;
 • балаларда логикалық ойлауды, шығармашылық қабілеттерді және әлеуметтік-коммуникативтік дағдыларды дамыту;
 • балалардың білім деңгейін бағалау және оларды түзету;
 • педагогикалық міндеттерді бірлесіп шешу үшін балалардың ата-аналарымен және педагогикалық ұжыммен жұмыс істеу.

Мансап мүмкіндіктері:

«Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының түлектері бастауыш мектептерде, балабақшаларда және балаларға арналған түрлі білім беру мекемелерінде жұмыс істей алады. Олар сондай-ақ Бастауыш оқыту саласында ғылыми және педагогикалық қызметпен айналыса алады, бастауыш сыныптарға арналған оқулықтар мен әдістемелік құралдар әзірлей алады.

6В01301 Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі