«Бизнес» кафедрасының миссиясы

Үздіксіз білім беру тұжырымдамасын іске асыра отырып және білім беру қызметіне инновациялық тәсілдерді енгізе отырып, қазіргі жағдайда тиімді әрекет етуге қабілетті Экономика, Менеджмент, Қаржы, Туризм және IT-технологиялар саласында жоғары білікті мамандарды даярлау, Қазақстанның еңбек нарығын бәсекеге қабілетті мамандармен қамтамасыз ету.

Бизнес кафедрасында мамандарды даярлау бағыты:

факультет қызметінің барлық негізгі бағыттары арқылы білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ету;

жаһандану жағдайында кәсіби ұтқырлықты қамтамасыз ету мақсатында арнайы білімнен басқа студенттердің ағылшын тілін және компьютерлік технологияларды меңгеруіне жағдай жасау;

студенттер мен оқытушылардың жаһандық дүниетанымын және мәдениетаралық қарым-қатынасын қалыптастыру;

білім беру траекториясын қалыптастырудағы студенттің академиялық еркіндігі;

оқытуды барынша даралау;

білім беру процесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін барлық ресурстарды жұмылдыру.

Бизнес кафедрасының құндылықтары

Университеттің атмосферасы ашық сөйлесумен, мүдделер қауымдастығымен, жеке ұмтылыстар мен көзқарастарды құрметтейтін бір ұйымға біріктірілген қоғамдастықпен, адамдармен (студенттер, оқытушылар мен қызметкерлер) құрылады.

Көшбасшылық қызметшісінің қағидаттары мен практикасы негізінде лайықты көшбасшыларды қалыптастыру.

Білім беру сапасының жоғары стандарттарына қол жеткізу; инновациялар мен тұрақты жетілдіруге ұмтылу; кәсіби және академиялық адалдық және нәтиже үшін жауапкершілік.

Шешім қабылдауда және жұмысты орындауда алқалылық пен бірлескен қызметті қолдау; командалық рухтың, сенім мен ашықтықтың өсуі.

Халықаралық стандарттар мен оқыту әдістерін қолдану арқылы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, шетелдік оқытушыларды тарту және студенттер мен оқытушылардың Халықаралық бизнес бағдарламаларға белсенді қатысуы.