Жоғары білімнен кейінгі білім беру

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының оқу процесін ұйымдастыруды «бизнес», «Шет тілдері», «құқық және халықаралық қатынастар», «Педагогика және психология»кафедралары жүзеге асырады.

Жыл сайын магистранттардың оқу үдерісі мен ғылыми зерттеулеріне, докторанттарға ғылыми кеңес беруге АҚШ, Канада, Ұлыбритания оқытушылары қатысады. Шетелдік мамандар сонымен қатар оқыту семинарларын, тәжірибе алмасу бойынша дөңгелек үстелдер өткізеді, ҚАЕУ халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларына қатысады.

Магистранттар мен PhD докторанттардың диссертациялық зерттеулерінің нәтижелерін сынақтан өткізу университет базасында жыл сайын халықаралық ғылыми конгресс, жас ғалымдар форумы, білім беру қызметкерлерінің өңірлік ғылыми-практикалық конференциясы шеңберінде өткізілетін халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда, білім беру саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдар тізбесіне енгізілген «қасу хабаршысы» республикалық журналында жарияланымдарда жүзеге асырылады. ҚР БҒМ ғылымдар (2012 жылға дейін) және АҚШ Конгресс кітапханасында тіркелген «KAFU Academic Journal» ҚАЕУ ғылыми журналында.

Магистратура

Магистратура бағдарламалары білім беру бағдарламалары бойынша іске асырылады:

  • 7М04101, 7М04102 «Менеджмент»,
  • 7М04201, 7М04202 «Құқықтану»,
  • 7М01701, 7М01702 «Шет тілі: екі шет тілі»,
  • 7М04103, 7М04104 «Қаржы»,
  • 7М06101, 7М06102 «Ақпараттық жүйелер»,
  • 7М03101, 7М03102 «Халықаралық қатынастар»,
  • 7М02301, 7М02302 «аударма дело»,
  • 7М03103, 7М03104 «Психология»,
  • 7М01703, 7М01704 «Қазақ тілі мен әдебиеті»,
  • 7М01705, 7М01706 «Орыс тілі мен әдебиеті».

Оқыту күндізгі оқу нысаны бойынша жүргізіледі. Оқу мерзімі дайындық бейініне байланысты 1 және 2 жыл.

Магистратураның бейіндік бағыты

Магистратураның бейіндік бағыты-бұл таңдалған салада кәсіби мамандануға бағытталған бір жылдық (бір жарым жылдық) бағдарлама. Дипломды бір жыл ішінде алу үшін магистрант теориялық курсты меңгеріп, кәсіби практикадан өтуі, сондай-ақ эксперименттік-зерттеу жұмысын орындауы және магистрлік диссертациясын қорғауы тиіс.

Магистратураның бейіндік бағыты тереңдетілген кәсіптік даярлығы бар экономика, құқық, қызмет көрсету және бизнес салалары үшін кадрларды жоғары оқу орнынан кейінгі даярлаудың білім беру бағдарламаларын іске асырады. Бұл бағытта ҚАЕУ мансап және жеке тұлғаны дамыту орталығының МВА (іскерлік әкімшілендіру магистрі) даярлаудың білім беру бағдарламасы іске асырылуда.

Магистратураның ғылыми-педагогикалық бағыты

Магистратураның ғылыми-педагогикалық бағыты-тереңдетілген ғылыми-педагогикалық даярлығы бар жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу секторы үшін жоғары оқу орнынан кейінгі кадрларды даярлаудың білім беру бағдарламаларын іске асыратын екі жылдық бағдарлама.

Осы бағдарлама шеңберінде магистрант мұқият зерттеу даярлығын алады, бұл ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметпен айналысуға, оның ішінде жоғары мектепте сабақ беруге құқық береді. Оқу барысында магистрант теориялық курсты меңгереді, кәсіби практикадан өтеді, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындайды және магистрлік диссертацияны қорғайды. Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгерген және магистрлік диссертация қорғаған адамдарға «магистр» академиялық дәрежесі беріледі.

Докторантура

8D04201 «Құқықтану» және 8D04101 «Менеджмент» мамандықтары бойынша ҚАЕУ докторантурасының (PhD) бағдарламасы 2007 жылдан бастап шетелдік серіктес университеттермен бірлесіп іске асырылуда. Докторантура бағдарламасында оқыту басқа оқыту тілін қолдануды талап ететін пәндерді қоспағанда, негізінен ағылшын тілінде жүргізіледі.

Оқу мерзімі-3 жыл.

Академиялық дәрежесі-PhD докторы.

Байланыс ақпараты: 070004, Қазақстан Республикасы, Өскемен қаласы, М. Горький көшесі, 76, (7232) 50-50-14