Деканы

Шефер Надежда Михайловна

Т.А.Ә.: Шефер Надежда Михайловна – п.ғ.к., БҒСБК доценті 

«Қысқартылған білім беру бағдарламалары» факультетінің деканы

Мекен жайы: М.Горький к., 76, каб. 310

Эл.мекен жайы: nadezhda090@mail.ru

Телефон: жұмыс нөмірі: 8(7232)50-09-93

Шефер Надежда Михайловна – ұлты орыс, педагогика ғылымдарының кандидаты, БҒСБК доценті. Жалпы жұмыс өтілі-36 жыл, соның ішінде ЖОО-да 34 жыл.

Білімі:

 • 1973-1976 ж.ж.- Павлодар, педучилище, диплом ЖБ  № 394889, еңбек және сызу мұғалімі
 • 1976-1981 ж.ж. – Өскемен қаласы,Пединститут, диплом  ЖБ № 235775.
 • Жалпытехникалық пәндер және физика мұғалімі
 • 1995-2003 ж.ж. – ШҚМУ-дың 13.00.08- Кәсіби білім берудің теориясы мен әдістемесі мамандығы бойынша педагогика кафедрасының ізденушісі

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Диссертация тақырыбы: «Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайдағы үздіксіз кәсіби білім беруді ұйымдастыру», 2003 жыл.

Ғылыми атағы: БҒСБК доценті, ҚАЕУ профессоры

Жұмыс өтілі:

 • 1981-1982 ж.ж. Өскемен қаласының №6 орта мектебі, бейнелеу өнері мұғалімі
 • 1983-1987 ж.ж.Өскемен қаласы, ШҚМУ, ЖТП кафедрасының оқытушысы
 • 1989-1995 ж.ж. Өскемен қаласы, ШҚМУ, қолданбалы механика кафедрасының оқытушысы
 • 1995-2001 ж.ж.Өскемен қаласы, ШҚМУ, КБАИ жеделдетіп оқыту орталығы директорының орынбасары
 • 2001ж. – осы күнге дейін – Өскемен қаласы, ҚАЕУ, СжКОФ  факультетінің деканы

Негізгі ғылыми еңбектері:

 • Содержание и технологии второго образования (учебно-методическое пособие),  2003г. (В соавторстве)
 • Использование новых технологий  обучения в процессе получения второго образования. 2004г.
 • Проблема мотивации в выборе второго профессионального образования. 2005 г.
 • Изучение особенностей индивидуализации обучения в институте переподготовки и повышения квалификации при университете. 2006 г.
 • Педагогические условия эффективности подготовки специалистов, получающих второе образование. 2006 г.
 • Технология обработки материалов: учебное пособие. 2008г. (В соавторстве)
 • Машинная графика: учебное пособие 2008г. (В соавторстве).
 • Автоматты жобалау жүйесін оқу үдерісінде қолдану. 2016г. (В соавторстве).
 • Конструкциялық материалдар технологиясынан зертханалық практикум. Учебное пособие. 2014г. (В соавторстве).
 • Отраслевое материаловедение. Учебное пособие. 2016г. (В соавторстве).

Халықаралық конференцияларға қатысуы:

 • Повышение профессионализма деятельности преподавателей системы непрерывного образования. Проблемы качества подготовки специалистов. Международная научная  учебно-методическая конференции. – Усть-Каменогорск 26 апреля, 2001г.
 • Проблемы качества подготовки специалистов. Международная научная  учебно-методическая  конференция. Усть-Каменогорск, 24-26 апреля, 2001г.
 • Структура  и содержание спецкурса «Педагогика и психология непрерывного образования» и его возможности  в повышении профессионализма  деятельности преподавателей  института переподготовки и повышения квалификации.  Актуальные проблемы высшего образования и науки в XXI веке: Международная конференция. Караганда, 2002г.
 • Использование новых технологий  обучения в процессе получения второго образования. Университеты 21 века: инновации и реформы. Международная научно-практическая конференция.  Усть-Каменогорск, 2004г.
 • Профессиональное становление личности студента в системе непрерывного образования. Международное партнерство: свободное образование и научно-промышленный комплекс: Международная научно-практическая конференция. Усть-Каменогорск, 6 – 7 октября, 2006г.
 • Международный научный конгресс «Международное партнерство: опыт и преемственность поколений» КАСУ 14 сентября 2012 г.
 • Международный научный конгресс «Международное партнерство: Исследования, инновации и образование» 25-26 сентября 2015 г.
 • V Международная научно-практическая конференция для учащихся 7-11 классов школ, лицеев, гимназий на тему: «Независимый Казахстан в потоке инноваций: 25 лет в составе СНГ. 25 лет созидания, творчества, развития, успехов в науке, образовании и культуре» – руководитель творческого проекта. Сертификат №335 14 октября 2016г. г.Москва, Усть-Каменогорск, Улан-Удэ.

Алған марапаттары

 • 2002ж. ҚАЕУ әкімшілігі атынан университетті мемелекеттік аттестациялауға дайындық пен өткізу жұмыстарына атсалысқаны үшін алғыс хат.
 • 2004ж. Қала әкімінің атынан ҚАЕУ-ды ұйымдастыру мен құрылуына өз еңбегін қосқаны, жоғарғы білім жүйесіндегі адал қызметі мен жоғары білікті мамандарды дайындауға қосқан үлесі үшін алғыс хат.
 • 2006ж. ҚАЕУ әкімшілігі атынан ҚАЕУ СМЖ-ны ұйымдастыру мен қатысуға атсалысқаны үшін алғыс хат.
 • 2007ж. ҚАЕУ әкімшілігі атынан ҚАЕУ-дың дамуына қосқан үлесі үшін алғыс хат.
 • 2008ж. ҚАЕУ әкімшілігі атынан ҚАЕУ іс-шараларына қатысып, белсенді түрде көмек көрсеткені үшін алғыс хат.
 • 2011ж. ҚАЕУ әкімшілігі атынан Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 20- жылдығына орай көп жылғы адал еңбегі мен жас мамандарды даярлауға қосқан үлесі үшін алғыс хат.
 • 2012 ж. Өскемен қаласы әкімдігінің «РЦ ШД ПО» КММ директорынан«Умелые руки» қалалық конкурсқа қатысушыларының жұмыстарын бағалау мен сараптамасын жасағаны үшін алғыс.
 • 2014ж. ҚР БҒМ нен Тәуелсіз Қазақстанның білімін дамытуына қосқан үлесі үшін мақтау қағазы.

Шефер Н.М. керемет ұйымдастырушылық қабілеттерге ие, оқу және тәрбие жұмысын жемісті ұйымдастырып, бақылайды, факультет пен университет деңгейіндегі іс-шараларды дайындауға белсенді атсалысады. Ғылыми зерттеулер нәтижелері мен оқытудағы жаңа әдістерді, оқу үрдісінің толық әдістемелік кешенін пайдалана отырып өткізетін сабақтарының жоғары теориялық деңгейі кафедра отырыстарында, студенттердің әлеуметтік сауалнамасы өткізілгенде сан рет аталып өткен. Студенттер мен магистранттардың зерттеушілік жұмыстарына жетекшілігі диплом, магистрлік зерттеулер түрінде жүзеге асып отырады. Бұл зерттеулердің нәтижелерімен студенттер және магистранттар халықаралық, республикалық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысады. Басқару мен оқытудағы нәтижелі қызметі және ғылыми-зерттеушілік жұмысқа деген байыпты қарым-қатынасы үйлесіп отырады. Жақсы оқытушы, талантты ұйымдастырушы, әдепті және жан-жақты адами қасиеттері бар Шефер Н.М. оқытушылар мен студенттер арасында өте сыйлы.