Маркетинг және PR менеджменті


Басқару, қоғаммен байланыс, медиа және мемлекеттік органдармен байланыс дағдылары бар мамандарды даярлауға, сондай-ақ компания имиджін қалыптастыруға бағытталған басқару ғылымдарының саласы.


Академиялық дәрежесі: Бизнес және менеджмент бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В04108 «Маркетинг және PR менеджменті»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Математика, География
Колледжден кейін: Экономика негіздері, Маркетинг

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Маркетинг және PR менеджмент» мамандығы-бұл нарықта тауарлар мен қызметтерді жылжыту, компанияның имиджін қалыптастыру және қолдау мақсатында ұйымның коммуникацияларын басқарумен байланысты білім және кәсіби қызмет саласы.

Осы мамандық бойынша оқитын студенттер маркетинг теориясы, жылжыту стратегиялары, жарнама және PR технологиялары, нарықты зерттеу, маркетингтік зерттеулер және деректерді талдау, өнімді басқару, баға белгілеу және тарату сияқты пәндерді оқиды.

Маркетинг теориясы маркетингтің негізгі принциптері мен тұжырымдамаларын, маркетингтік зерттеулер мен маркетингтік стратегияларды жоспарлауды зерттейді.

Жылжыту стратегиялары нарықта тауарлар мен қызметтерді жылжыту әдістері мен технологияларын, маркетингтік стратегиялар мен жылжыту бағдарламаларын әзірлеуді зерттейді.

Жарнама және PR технологиялары жарнама және PR әдістері мен технологияларын, соның ішінде брендті құру мен жылжытуды, компанияның беделін басқаруды, оқиғалар мен науқандарды ұйымдастыруды зерттейді.

Нарықты зерттеу нарықты зерттеу әдістері мен технологияларын, тұтынушылық сұранысты талдауды, бәсекелестік артықшылықтар мен тәуекелдерді зерттеумен айналысады.

Маркетингтік зерттеулер мен деректерді талдау маркетингтік зерттеулер мен деректерді талдаудың әдістері мен технологияларын, соның ішінде нарық, бәсекелестер мен тұтынушылар туралы ақпаратты жинау, өңдеу және талдауды зерттейді.

Өнімді басқару, баға белгілеу және бөлу өнімді басқару әдістері мен технологияларын, нарықтағы тауарлар мен қызметтерді бағалауды және бөлуді зерттеумен айналысады.

Мансап мүмкіндіктері:

«Маркетинг және PR менеджмент» мамандығының түлектері әртүрлі компаниялар мен ұйымдарда жұмыс істей алады, соның ішінде: жарнамалық науқандарды әзірлеумен, жарнамалық материалдарды жасаумен және тауарлар мен қызметтерді жылжытумен айналысатын жарнама агенттіктерінде; нарықты зерттеумен, маркетингтік стратегияларды әзірлеумен және маркетингтік науқандарды жоспарлаумен айналысатын маркетингтік агенттіктерде; маркетинг және PR компаниялар бөлімдерінде,  өнімдер мен қызметтерді жылжытумен, маркетингтік стратегияларды әзірлеумен, іс-шаралар мен қоғаммен байланысты ұйымдастырумен айналысады; тауарлар мен қызметтер туралы материалдарды жариялаумен, сондай-ақ маркетингтік науқандарды ұйымдастырумен айналысатын БАҚ-та.

6В04108 Маркетинг және PR менеджменті