Орыс тілі мен әдебиеті


Орыс тілі мұғаліміне қажетті дағдылар мен қасиеттер жиынтығымен білім беру, оқу-тәрбие қызметін зерттеуге бағытталған педагогика ғылымының саласы.


Академиялық дәрежесі: Білім беру бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В01702 «Орыс тілі мен әдебиеті»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Орыс тілі, Орыс әдебиеті      
Колледжден кейін: Педагогика және психология негіздері, Орыс тілі

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы Орыс тілін коммуникация және мәдени мұра құралы ретінде, сондай-ақ оның әдебиетін орыс мәдениетінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде зерттеуді қамтиды.

Орыс тілі мен әдебиетін оқитын студенттер фонетика, морфология, синтаксис, лексика және прагматика сияқты тілдің әртүрлі аспектілерін зерттейді. Олар сондай-ақ орыс тілінің даму тарихын, оның әлеуметтік-лингвистикалық аспектілерін, диалектілері мен архаизмдерін зерттейді.

Сонымен қатар, студенттер ежелгі шежірелер мен әулиелердің өмірінен бастап қазіргі авторлардың заманауи шығармаларына дейінгі орыс әдебиетін оқиды. Олар әр түрлі әдеби жанрларды, соның ішінде поэзияны, прозаны, драматургияны және сынды зерттейді және әдеби шығармалардағы мәнерді, тақырыпты және өрнек формаларын талдайды. Сонымен қатар, студенттер мектептерде орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесін оқып, бастауыш сыныптардағы педагогика, балалар психологиясы мен физиологиясының негіздерін үйренеді.

Мансап мүмкіндіктері:

«Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығының түлектері білім беру саласында, мектептерде орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдері ретінде, сондай-ақ мәдени салада, орыс әдебиеті мен мәдениетіне маманданған мұражай кураторлары, әдеби агенттер немесе журналистер ретінде жұмыс істей алады. Сонымен қатар, олар мәдениет пен тілге қатысты мемлекеттік мекемелерде жұмыс істей алады.

6В01702 Орыс тілі мен әдебиеті