Қазақ тілі мен әдебиеті


Қазақ тілі мен әдебиеті теориясы мен тарихын терең білетін мамандарды және университеттерде оқыту әдістемесін дайындайтын академиялық дәреже.


Академиялық дәрежесі:

Педагогика ғылымдарының магистрі

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы:

7М01704 «Қазақ тілі мен әдебиеті»

Таңдау бойынша пәндер:

Педагогика, Қазақ тілін оқыту әдістемесі

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Бейіндік магистратура: 1 жыл

Ғылыми-педагогикалық магистратура: 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Қазақ тілі мен әдебиеті» магистратурасының мамандығы қазақ мәдениетіне, тіліне және әдебиетіне қызығушылық танытатын студенттерге арналған. Бағдарламаның мақсаты-қазақ тілі мен әдебиетін терең біліп қана қоймай, жалпы қазақ мәдениетіне қатысты талдауға, түсіндіруге және сыни ойлауға қабілетті мамандарды даярлау.

Бағдарлама шеңберінде оқыту қазақ тілін, әдебиетін, мәдениетін және Қазақстан тарихын тереңдетіп оқытуды қамтиды. Студенттер классикалық және қазіргі қазақ әдебиетін зерттейді, қазақ әдебиетінің стильдері мен жанрларын талдайды, қазақ әдебиетіндегі түрлі ағымдарды зерттейді, сондай-ақ Қазақстан мәдениетінің тарихи және әлеуметтік аспектілерімен жұмыс істейді.

Студенттер сондай-ақ қазақ әдебиетін басқа тілдерге және керісінше аударуды, қазақ тіліндегі мәтіндерді талдау мен түсіндіруді, қазақ тіліндегі іскерлік құжаттар мен хат-хабарларды құрастыру мен аударуды, сондай-ақ қазақ медиасымен жұмыс істеуді үйренеді.

«Қазақ тілі мен әдебиеті» магистратура бағдарламасы курстық жобаларды, зерттеу жұмыстарын және аударма практикасын орындау түріндегі практикалық жұмысты да қамтиды. Студенттер мәдениетаралық коммуникация, лингвистика, философия және Қазақстан тарихы саласындағы білімдерін кеңейту үшін бірнеше қосымша пәндерден таңдай алады.

Мансап мүмкіндіктері:

Бағдарлама түлектері өздерінің білімдері мен дағдыларын білім, журналистика, мәдениет, мемлекеттік қызмет және халықаралық қатынастар сияқты әртүрлі салаларда қолдана алады. Олар сонымен қатар тіл білімі, әдебиет немесе басқа да салалар бойынша PhD (PhD) дәрежесін алу үшін оқуды жалғастыра алады.