Қазақ тілі мен әдебиеті


Қазақ тілін оқыту және мәдени құндылықтарды қалыптастыру үшін қажетті кәсіби дағдыларды меңгеретін және қалыптастыратын педагогика ғылымының саласы.


Академиялық дәрежесі: Білім беру бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В01701 «Қазақ тілі мен әдебиеті»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Қазақ тілі, Қазақ әдебиеті     
Колледжден кейін: Педагогика және психология негіздері, Қазақ тілі

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы қазақ тілін коммуникация және мәдени мұра құралы ретінде, сондай-ақ қазақ әдебиетін Қазақстанның ұлттық мәдениетінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде зерттеуді көздейді.

Қазақ тілі мен әдебиетін оқитын студенттер тілдің фонетика, морфология, синтаксис, лексика және прагматика сияқты түрлі аспектілерін зерттейді. Олар сондай-ақ қазақ тілінің даму тарихын, оның әлеуметтік-лингвистикалық аспектілерін, диалектілері мен архаизмдерін зерттейді.

Сонымен қатар, студенттер қазақ әдебиетін ежелгі эпикалық поэмалардан бастап қазіргі заманғы авторлардың заманауи шығармаларына дейін зерттейді. Олар әр түрлі әдеби жанрларды, соның ішінде поэзияны, прозаны, драматургияны және халық әдебиетін зерттейді, сонымен қатар әдеби шығармалардағы стильді, тақырыпты және экспрессия формаларын талдайды.

Мамандықтың маңызды аспектісі студенттердің қазақ тіліндегі, сондай-ақ қазақ тілінен басқа тілдерге мәтіндерді аудару және түсіндіру дағдыларын дамыту болып табылады. Студенттер сонымен қатар мәдени айырмашылықтар мен тіл шектеулері сияқты аударма мәселелерін зерттей алады. Сонымен қатар, студенттер бастауыш сыныптардағы педагогика, балалар психологиясы мен физиологиясының негіздерін оқи отырып, мектептерде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесін оқиды.

Мансап мүмкіндіктері:

«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының түлектері білім беру саласында, мектептерде қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері ретінде, сондай-ақ мәдени салада, қазақ әдебиеті мен мәдениетіне маманданған мұражай кураторлары, әдеби агенттер немесе журналистер ретінде жұмыс істей алады.

6В01701 Қазақ тілі мен әдебиеті