Құқық және құқық қорғау қызметі


Құқықтық көмек көрсетуге және қоғамдық тәртіпті қорғауға қабілетті құқықтық жүйені білетін мамандарды даярлауға бағытталған құқықтық ғылымдар саласы.


Академиялық дәрежесі: Құқық бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В04205 «Құқық және құқық қорғау қызметі»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Дүниежүзілік тарих, құқық негіздері
Колледжден кейін: Мемлекет және құқық теориясының негіздері, ҚР Азаматтық құқығы

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл       
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Құқық және құқық қорғау қызметі» мамандығы – құқық қорғау органдарын ұйымдастыру, қылмыстарды тергеу, қылмыстық және әкімшілік құқық, адам құқықтары және т.б. қоса алғанда, құқық қорғау қызметі саласындағы құқықтық аспектілермен байланысты құқықтық білім мен практикалық дағдылар саласы.

Осы мамандық шеңберінде студенттер құқық қорғау органдарының құқықтық қызметінің теориялық және практикалық аспектілерін зерттейді, сондай-ақ қылмыстарды, әкімшілік құқық бұзушылықтарды тергеуде және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуде практикалық дағдыларға ие болады.

Осы мамандықта оқылатын негізгі пәндерге мыналар жатады:

Қылмыстық құқық-бұл қылмыстық құқық бұзушылықтармен байланысты нормативтік құқықтық актілер мен сот практикасын, сондай-ақ олардың жіктелуі мен санкцияларын зерттеу.

Әкімшілік құқық-бұл әкімшілік құқық бұзушылықтар мен санкцияларға байланысты нормативтік құқықтық актілер мен сот практикасын зерттеу.

Криминалистика-бұл қылмыстарды тергеу, дәлелдемелерді жинау және талдау әдістері мен технологияларын зерттеу.

Адам құқықтары-бұл адам құқықтарына, оларды қорғауға және қамтамасыз етуге байланысты халықаралық және ұлттық заңдар мен сот практикасын зерттеу.

Құқық қорғау ұйымы-бұл полиция, Федералды қауіпсіздік қызметі және т. б. сияқты құқық қорғау органдарының ұйымдастырылуы мен жұмысын зерттеу.

Мансап мүмкіндіктері:

«Құқық және құқық қорғау қызметі» мамандығының түлектері құқық және құқық қорғау қызметіне байланысты түрлі салаларда жұмыс істей алады. Осы мамандықтың түлектері үшін кейбір мүмкін мансаптық жолдарға мыналар жатады: корпоративті және жеке клиенттерге заңгерлік қызмет көрсететін заң фирмаларында, мысалы, құқықтық кеңес беру, құжаттарды дайындау, соттарда өкілдік ету және т. б.; құқық және құқық қорғау қызметімен байланысты сот органдары, құқық қорғау органдары, прокуратура және басқа да мемлекеттік мекемелер сияқты үкіметтік ұйымдарда; ірі компаниялардың заң бөлімдерінде, олар бизнесті құқықтық қолдауды, құқықтық сипаттағы жалпы мәселелерді және т. б. қоса алғанда, Компания қызметіне қатысты құқықтық мәселелермен айналыса алады.

6В04205 Құқық және құқық қорғау қызметі