Құқықтану


Құқықтық жүйені, іскерлік қарым-қатынас этикасын және психологияны зерттейтін ҚР заңнамасы негізінде маманданған құқықтық ғылымдар саласы.


Академиялық дәрежесі: Құқық бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В04201 «Құқықтану»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Дүниежүзілік тарих, құқық негіздері
Колледжден кейін: Мемлекет және құқық теориясының негіздері, ҚР Азаматтық құқығы

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Құқықтану» мамандығы – бұл заңнаманы, құқықтық нормалар мен құқықтық институттарды зерделеуге, сондай-ақ осы білімді әртүрлі құқықтық мәселелерді шешуде қолдануға байланысты білім мен кәсіби қызмет саласы.

Осы мамандық бойынша оқитын студенттер мемлекет және құқық тарихы, конституциялық құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, әкімшілік құқық, еңбек құқығы, халықаралық құқық және т.б. пәндерді оқиды.

Мемлекет және құқық тарихы мемлекеттік биліктің, құқық пен сот төрелігінің даму тарихын, сондай-ақ құқықтық жүйелердің қалыптасуын зерттеумен айналысады.

Конституциялық құқық мемлекеттің ұйымдастырылуын, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, сондай-ақ мемлекеттік биліктің жұмыс істеуінің негізгі принциптері мен тетіктерін айқындайтын Конституциялар мен өзге де негізгі заңдарды зерделеумен айналысады.

Азаматтық құқық жеке және заңды тұлғалар арасындағы мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды құқықтық реттеуді, сондай-ақ осы салалардағы дауларды шешуді зерттейді.

Қылмыстық құқық қылмыстық құқық бұзушылықтар мен олар үшін жазаларды құқықтық реттеуді, сондай-ақ қылмыстық сот ісін жүргізудегі іс жүргізу ережелері мен рәсімдерін зерделеумен айналысады.

Әкімшілік құқық мемлекеттік органдар мен азаматтар, сондай-ақ заңды тұлғалар арасындағы қатынастарды құқықтық реттеуді зерттеумен айналысады.

Еңбек құқығы жұмыс берушілер мен қызметкерлер арасындағы еңбек қатынастарын құқықтық реттеуді, сондай-ақ еңбек дауларын шешу рәсімдерін зерттеумен айналысады.

Халықаралық құқық мемлекеттер, халықаралық ұйымдар арасындағы қатынастарды, сондай-ақ халықаралық сауда, қаржы және адам құқықтары саласындағы қатынастарды құқықтық реттеуді зерттеумен айналысады.

Мансап мүмкіндіктері:

«Құқықтану» мамандығының түлектері әртүрлі ұйымдарда жұмыс істей алады, соның ішінде: әртүрлі клиенттерге заңгерлік қызмет көрсетумен айналысатын заң фирмалары мен консультациялық агенттіктерде; прокуратура, сот, қалалық әкімдік, салық инспекциясы, құқық қорғау органдары, салық қызметтері және т. б. сияқты мемлекеттік органдар мен мекемелерде; сияқты коммерциялық ұйымдарда банктер, сақтандыру компаниялары, өндірістік кәсіпорындар, бөлшек саудагерлер, инвестициялық қорлар.

6В04201 Құқықтану