Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын)


Шет тілдерін оқытудың әдіснамасы мен әдістемесін зерттейтін, мәдениетаралық коммуникация базасын қалыптастыратын педагогика ғылымының саласы.


Академиялық дәрежесі: Білім беру бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В01703 «Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын)»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Шетел тілі, Дүниежүзілік тарих       
Колледжден кейін: Педагогика және психология негіздері, Шетел тілі

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы олардың әрқайсысын жоғары деңгейде меңгеру мақсатында екі шетел тілін үйренуді білдіреді, сондай-ақ студенттерге ресми немесе кеңінен қолданылатын тілдер болып табылатын елдердің грамматикасын, лексикасын, мәдениеті мен тарихын тереңдетіп оқуға бейімділікпен екі шетел тілін оқытуды көздейді. Бұл мамандық сонымен қатар шет тілдерін оқытудың лингвистикалық және әдістемелік аспектілерін зерттеуді қарастырады.

Бұл мамандықтың негізгі мақсаттары-студенттердің екі шет тілінде оқу, жазу, сөйлеу және сөйлеуді түсіну дағдыларын дамыту. Оқыту аясында студенттер тілдік құрылымдарды, лексиканы, мәдениетті және оқытылатын тілдерде сөйлейтін елдердің тарихын зерттейді.

«Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының бағдарламасы әдетте грамматика, жазу, оқу, тыңдау және сөйлеу сияқты негізгі тілдік дағдыларды үйренуді қамтиды. Студенттер шет тілдеріндегі білімдері мен дағдыларын жақсарту үшін әртүрлі әдістер мен тәсілдерді, соның ішінде технологияларды қолдана отырып, тілдерді үйренеді.

«Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқыту бағдарламасы келесі пәндерді қамтиды:

  • Шет тілдерінің грамматикасы мен лексикасы
  • Сөйлеу және практикалық сабақтар
  • Зерттелетін тілдерде сөйлейтін елдердің әдебиетін, тарихы мен мәдениетін зерттеу
  • Шет тілдерін оқыту әдістемесі
  • Фонетика және айтылу
  • Шет тілдерін лингвистикалық талдау

Сонымен қатар, «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы осы тілдер ресми немесе кеңінен қолданылатын тілдер болып табылатын елдердің мәдениеті мен тарихын зерттеуді қамтиды. Бұл елдердің әлеуметтік, экономикалық және саяси аспектілерін түсіну және ана тілінде сөйлейтіндермен қарым-қатынасты жақсарту үшін маңызды.

«Шет тілі: екі шет тілі» мамандығын оқитын студенттер шет тілдерін оқытудың лингвистикалық және әдістемелік аспектілерін де оқи алады, бұл оларға тәжірибелі және білікті оқытушы болуға мүмкіндік береді. Олар сондай-ақ шетелдік оқу орындарында тағылымдамадан немесе практикадан өту мүмкіндігіне ие бола алады, бұл олардың ой-өрісін кеңейтуге және мәдениетаралық дағдыларды игеруге мүмкіндік береді.

Мансап мүмкіндіктері:

«Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының түлектері оқыту, аударма, халықаралық бизнес, туризм, дипломатия, Мәдени қатынастар және т.б. сияқты әртүрлі салаларда жұмыс істей алады.

6В01703 Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын)