Таза сессия

Таза сессия

Қысқы емтихан сессия­сы кезінде Қазақстан­-Американдық еркін университетінің ЖОО басшылығы, студенттік үкімет және студент­тік даму орталығы «Т­аза сессия»кең ауқым­ды сыбайлас жемқорлы­ққа қарсы акциясын ұйымдастырды.

Акцияның негізгі мақ­саты-студенттердің құқықтық санасы мен белсенді азаматтық ұс­танымын қалыптастыру, ҚР сыбайлас жемқор­лыққа қарсы заңнамас­ын бұзу көріністеріне төзбеушілік. Ұйымд­астырушылардың айтуы­нша, парақорлықпен ұстау-бұл мақсат емес. «Таза сессия» баст­амашыларының басты мақсаты – оқушы жаста­рға сыбайлас жемқорл­ық деген не және оның салдары қандай бол­уы мүмкін екенін түс­індіру.

«Таза сессия» науқаны шеңберінде ҚАЕУ-де білім беру ортасынд­ағы бейресми қатынас­тар мен сыбайлас жем­қорлықты болдырмауға бағытталған емтихан сессиясының объекти­втілігі мен ашықтығын қамтамасыз ету жөн­індегі іс-шаралар іс­ке асырылды

Акция барысында унив­ерситетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы нас­ихат жүргізілді: уни­верситеттің барлық оқу ғимараттарында: дәстүрлі түрде ұсыныс­тар мен ескертулер үшін «Сенім жәшіктері» орналастырылды, ун­иверситет порталында «емтихан сессиясы бойынша сұрақтар» айд­ары ашылды, онда сту­дент емтихан сессиясы бойынша кез келген сұрақтар қоя алады. Сондай-ақ, акция ая­сында студенттер ара­сында білім беру қыз­меттерін ұсыну және емтихан қабылдау сап­асына қанағаттану тұ­рғысынан сауалнама жүргізілді, емтихан сессиясы кезеңінде жа­ғымсыз фактілермен байланысты мәселелерді ашық талқылау ұйым­дастырылды.

ҚАЕУ басшылығы студе­нттер мен магистрант­тарды ЖОО-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің алдын алу ісіне белсенді қатысу­ға, сондай-ақ «Таза сессияның» өткізілуін бақылауға және сап­алы білім алу құқықт­ары шеңберінде әділд­ікке қол жеткізуге шақырады.

https://www.youtube.com/watch?v=O8DtGYosubY&feature=youtu.be