Журналистика


Бұқаралық-ақпараттық қызметке маманданған, адамдар мен медиа арасындағы қарым-қатынасты және қоғамға ақпарат беру негіздерін зерттейтін әлеуметтік ғылымдар саласы.


Академиялық дәрежесі: Әлеуметтік білім бакалавры

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В03201 «Журналистика»

Таңдау бойынша пәндер:

Мектептен кейін: Шығармашылық емтихан 1 (эссе), шығармашылық емтихан 2 (сұхбат)
Колледжден кейін: Шығармашылық емтихан (эссе), Қазақ / Орыс тілі

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Күндізгі (мектептен кейін) – 4 жыл         
ТжКБ базасында (колледжден кейін) күндізгі-қысқартылған – 3 жыл          
ВО базасында (университеттен кейін) күндізгі қысқартылған – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Журналистика» мамандығы журналистердің кәсіби қызметінің негіздерін, олардың қоғамдағы міндеттері мен функцияларын зерделеуді, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істеудің практикалық дағдыларын игеруді көздейді.

Оқыту бағдарламасы журналистика теориясы, журналистиканың тарихы мен қазіргі жағдайы, медиа-этика, мәтіндерді редакциялау және түзету, журналистік тергеу, журналистика жанрлары (мысалы, жаңалықтар, сұхбаттар, репортаждар, мақалалар, түсініктемелер), фотожурналистика, телевизиялық және радиожурналистика, онлайн-журналистика, журналистикадағы жарнама және PR, мультимедиялық журнализм және басқалар.

Студенттер алған білімдері мен дағдыларын нақты журналистік жұмыста қолдана алатын газеттер, журналдар, теледидарлар мен радиостанциялар, онлайн-басылымдар және басқалар сияқты әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдарында тәжірибеден өту мүмкіндігіне ие.

Мансап мүмкіндіктері:

Оқу аяқталғаннан кейін мамандық түлектері әртүрлі медиа компанияларда жұмыс істей алады, онда олар әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына мәтіндер, фотосуреттер, аудио және бейнематериалдар жасауға және өңдеуге қатыса алады. Олар сондай-ақ журналистік тергеу, репортаждар мен мақалалар жазу, теледидар мен радио бағдарламаларын жүргізу, жарнамалық және PR науқандарын әзірлеу және басқа да кәсіби жұмыстармен айналыса алады.

Журналистика мамандығы бойынша оқу коммуникациялық дағдыларын жетілдіргісі келетіндерге, мәтіндер жазуды және өңдеуді үйренуге, мультимедиялық материалдар жасауға және бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істеудің қыр-сырын білгісі келетіндерге де пайдалы болуы мүмкін.

6В03201 Журналистика