Аударма ісі


Академиялық дәреже аударма теориясымен, мәдениетаралық қатынастармен және шет тілдерін оқыту ерекшеліктерімен байланысты лингвомәдени және ғылыми-педагогикалық білімді зерделеген мамандарды даярлауға бағытталған.


Академиялық дәрежесі:

Тіл білімі магистрі (1 жыл), Филология ғылымдарының магистрі

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы:

7М02302 «Аударма ісі»

Таңдау бойынша пәндер:

Аударма теориясы, Кәсіби бағытталған шет тілі

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Бейіндік магистратура: 1 жыл

Ғылыми-педагогикалық магистратура: 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

«Аударма ісі» магистратурасының мамандығы аударма саласында терең білім алғысы келетін және оны кәсіби қызметте қолданғысы келетін студенттерге арналған.

Бағдарлама аясында студенттер аударма теориясын, аударма әдістерін, аударманың әртүрлі түрлерін (жазбаша, ауызша, синхронды, дәйекті) қоса алғанда, аударма қызметінің негізгі аспектілерін зерттейді, әртүрлі салалардағы (экономика, құқық, медицина, ғылым және технология) аударма принциптерін, нормалары мен стандарттарын зерттейді.

Бағдарлама сонымен қатар аудармаларға бағытталған әр түрлі елдердің тілдік және мәдени ерекшеліктерін зерттеуді, сондай-ақ шет тілдерін жоғары деңгейде үйренуді қамтиды. Студенттер әртүрлі салаларда мамандандырылған терминология туралы білім алады және мәтіндер мен құжаттардың әртүрлі түрлерін аударуға машықтанады.

«Аударма ісі» магистратура бағдарламасы аударма технологияларын зерделеуді және аударма қызметінде компьютерлік құралдарды қолдануды да қамтиды. Студенттер Аударма платформалары, сөздіктер және мәліметтер базасы сияқты арнайы бағдарламалық жасақтаманы қолдану принциптерін үйренеді.

Мансап мүмкіндіктері:

Бағдарлама түлектері өздерінің білімдері мен дағдыларын әртүрлі салаларда, соның ішінде бағдарламалық жасақтама мен сайттарды локализациялау, заңды аударма, медициналық аударма, техникалық аударма, ғылыми мақалалар мен басқа құжаттарды аударуда қолдана алады. Олар сондай-ақ аударма білімі саласында жұмыс істей алады немесе оқуын жалғастыра алады және аударма немесе лингвистика бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ала алады.