Басылымдар

Университеттің электрондық каталогы, әдебиеттер мен ресурстарды есепке алу қызметі, кітап қорын жинақтау және ұйымдастыру, оқырмандарға қызмет көрсету және басқа да ақпараттық-талдау функциялары «КАБИС» бағдарламасына негізделген.

ҚАЕУ-дің ресурстық орталық кітапханаларын автоматтандыру жүйесінде «КАБИС» бағдарламасы қолданылады. Бұл бағдарлама кітапхана технологияларын автоматтандыруға арналған типтік интеграцияланған шешім болып табылады, сондай-ақ кез-келген типтегі және профильдегі кітапханаларда қолдануға арналған. Жүйе электрондық каталогты (ЭК) құрайтын немесе проблемалық-бағдарланған библиографиялық деректер базасы (ДБ) болып табылатын кез келген деректер базасын құруға және қолдауға мүмкіндік береді. Жүйе сөздіктерді автоматты түрде қалыптастыру технологиясын ұсынады, оның негізінде сипаттаманың кез-келген элементтері мен олардың тіркесімдері бойынша жылдам іздеу жүзеге асырылады.

Каталогтау құралдары кез – келген басылымдарды, соның ішінде аудио және бейне материалдар, компьютерлік файлдар мен бағдарламалар, картографиялық материалдар, ноталар және т. б. сияқты дәстүрлі емес басылымдарды өңдеуге және сипаттауға мүмкіндік береді.

Жүйеде автоматтандырылған жұмыс орындарының (АЖО) алты түрінің өзара байланысты жұмыс істеуі негізінде жинақтау, жүйелеу, каталогтау, оқырман іздеу, кітап беру және әкімшілендіру технологияларын қоса алғанда, барлық типтік кітапханалық технологиялар іске асырылды: «Комплектор», «Каталогизатор», «оқырман», «кітап беру», «әкімші», » Штрих-кодтау».

  • «КОМПЛЕКТОР» АЖО – арнайы деректер базасын жүргізу негізінде кітапхана қорларын жинақтау және есепке алу жөніндегі функцияларды орындайтын қызмет түрі. Жүйе бір дерекқорды бір мезгілде толықтыру (түзету) мүмкіндігімен «КОМПЛЕКТОР» арматурасының ерікті санының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;
  • «КАТАЛОГИЗАТОР» АЖО-электрондық каталогтың деректер базасын қалыптастыру (толықтыру және түзету) бойынша барлық функцияларды орындайтын қызмет түрі. Жергілікті желі жағдайында жүйе бір дерекқорды бір уақытта толтыру (түзету) мүмкіндігімен «КАТАЛОГИЗАТОР» арматурасының ерікті санының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;
  • «Оқырман» АЖО-электрондық каталогтың соңғы пайдаланушысының жұмыс орны болып табылады және электрондық каталогта жан-жақты іздеуге, табылған ақпаратты қарауға/басып шығаруға және табылған әдебиеттерді дерекқорда сақтауға арналған. Жергілікті желі жағдайында жүйе пайдаланушылардың ерікті санының электрондық каталогының бірдей дерекқорларында бір уақытта іздеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді;
  • «Кітап беру» АЖО-қалыптасқан тапсырыстарға және оның жасына сәйкес кітаптарды беру жөніндегі функцияларды орындайтын қызметтің бір түрі.
  • «Әкімші» АЖО-бұл жалпы мәліметтер базасында жүйелік операцияларды орындайтын және оны басты назарда ұстауға бағытталған қызмет түрі.
  • «ШТРИХ-кодтау» АЖО кітап немесе оқырман туралы негізгі библиографиялық ақпаратты сандық түрде қамтитын көмекші көрсеткішті қамтиды.

Университеттің электронды каталогы Тәуелсіздік даңғылы, 86, 3-қабат мекенжайындағы оқу залында ұсынылған, қолжетімділік жергілікті желі арқылы жүзеге асырылады. ҚАЕУ кітапханалық-ақпараттық орталығында өзінің толық мәтінді дерекқорлары бар:» ҚАЕУ хабаршысы «(http://www.vestnik-kafu.info/), «KAFU Academic Journal» (http://www.kafu-academic-journal.info/), оларға сілтемелер университеттің ресми сайтында берілген.

Қазіргі уақытта оқырмандар үшін «Қазақстан Республикасы Ұлттық Академиялық кітапханасының» отандық толық мәтінді кітапханалық электрондық ресурстарына және (nabrk.kz); республикалық ЖОО+ғы аралық электрондық кітапханасынан кез келген деректі алуға мүмкіндігі зор (www.rmeb.kz.).

Ақпараттық ресурстарды кеңейту мақсатында кітапхана-ақпараттық орталық ай сайын республикалық ЖОО-ғы аралық электрондық кітапхана ДБ-де өзінің ғылыми және оқу ресурстарын ұсынады www.rmeb.kz. бүгінгі күні толық мәтінге сілтеме жасай отырып, 2613 библиографиялық жазба берілді.

Университет кітапханасы Thomson Reuters-тің «Webof Knowledge» халықаралық толық мәтінді ресурстарына қол жеткізе алады (http://wokinfo.com), Springerlink (http://link.springer.com), Elsevier компаниясының Sci verse Science Direct (http://www.elsevier.com), Scopus (http://www.scopus.com)

Барлық дерекқорларға кітапхананың электронды оқу залдарында және университеттің компьютерлік сыныптарында қол жеткізуге болады. Электрондық ақпараттық-білім беру ресурстарын сапалы іріктеу ПОҚ-ға, білім алушылар мен қызметкерлерге ғылыми зерттеулердің жаңа материалдарына қол жеткізуге, беделді және рецензияланатын мазмұнды алуға, білімнің бейіндік салаларындағы ең дәйексөз басылымдарды анықтауға мүмкіндік береді.

Университеттің электрондық кітапханасы өз пайдаланушыларына университетішілік басылымдардың қалыптасқан базасын, оқу және ғылыми әдебиеттердің толық мәтінді аналогтарын, білім беру бағдарламалары бойынша пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін және электрондық ресурстардың басқа да түрлері ұсынады.

Кітапханада интернет байланысы қосылған 10 оқырманға арналған жұмыс орны бар. Кітапханада кітап қорын қағаз көшірмелермен де, электронды жеткізгіштермен де ұлғайту бойынша тұрақты жұмыс жүргізілуде.