Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар

Ақпараттық жүйелер

Бағдарламалауда, компьютерлік жүйелердің элементтерін пайдалануда, мәліметтер базасын жобалауда, сондай-ақ педагогикада ...

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Ақпараттық-коммуникациялық ғылымдар саласы бағдарламалық өнімдер мен қамтамасыз етулерді әзірлеу және басқару, ақпаратты...