Түсім

Ақпараттық жүйелер

Бағдарламалауда, компьютерлік жүйелердің элементтерін пайдалануда, мәліметтер базасын жобалауда, сондай-ақ педагогикада ...

Қаржы

Студенттерге қаржы экономикасын, бағалы қағаздар нарығын, салық салуды, қаржы аналитикасын және оқу процесін ұйымдастыру...

Менеджмент

Басқару және шешім қабылдау ортасында терең білімі бар, стратегиялық талдау, экономикалық көрсеткіштерді бағалау және оқ...

Құқықтану

Студенттерге құқықтық және басқарушылық аспектілерді, психологияны, халықаралық қатынастарды, криминалистиканы, сонымен ...

Психология

Психологиялық ғылымды, психокоррекцияны және оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін одан әрі зерттей отырып, кешенді...

Халықаралық қатынастар

Халықаралық байланыстарды, әлемдік экономика мен саясаттың динамикасын, келіссөздер жүргізу аспектілерімін бірге педагог...

Шетелдік филология

Студенттерге филология және ғылымның барлық аспектілері, сонымен қатар педагогика туралы біліммен бірге когнитивті лингв...

Аударма ісі

Академиялық дәреже аударма теориясымен, мәдениетаралық қатынастармен және шет тілдерін оқыту ерекшеліктерімен байланысты...

Орыс тілі мен әдебиеті

Академиялық дәрежесі, орыс тілін оқыту әдістемесінде, филологияның ерекшеліктері мен аспектілерінде және университеттер...

Қазақ тілі мен әдебиеті

Қазақ тілі мен әдебиеті теориясы мен тарихын терең білетін мамандарды және университеттерде оқыту әдістемесін дайындайты...