Түсім

Менеджмент

Менеджмент

Стратегиялық жоспарлау, ресурстарды басқару, маркетинг, қаржы сияқты менеджмент тұжырымдамасын білетін мамандарды даярла...
Юриспруденция

Құқықтану

Студенттерге қылмыстық, конституциялық, әкімшілік құқықтар сияқты құқықтың әртүрлі аспектілерін, сондай-ақ ғылыми зертте...
Информационные технологии

Ақпараттық жүйелер

Бағдарламалауда, компьютерлік жүйелердің элементтерін пайдалануда, мәліметтер базасын жобалауда, сондай-ақ педагогикада ...
Финансы

Қаржы

Студенттерге қаржы экономикасын, бағалы қағаздар нарығын, салық салуды, қаржы аналитикасын және оқу процесін ұйымдастыру...
Менеджмент

Менеджмент

Басқару және шешім қабылдау ортасында терең білімі бар, стратегиялық талдау, экономикалық көрсеткіштерді бағалау және оқ...
Юриспруденция

Құқықтану

Студенттерге құқықтық және басқарушылық аспектілерді, психологияны, халықаралық қатынастарды, криминалистиканы, сонымен ...
Психология

Психология

Психологиялық ғылымды, психокоррекцияны және оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін одан әрі зерттей отырып, кешенді...
Международные отношения

Халықаралық қатынастар

Халықаралық байланыстарды, әлемдік экономика мен саясаттың динамикасын, келіссөздер жүргізу аспектілерімін бірге педагог...
флаги

Шетелдік филология

Студенттерге филология және ғылымның барлық аспектілері, сонымен қатар педагогика туралы біліммен бірге когнитивті лингв...
Переводческое дело

Аударма ісі

Академиялық дәреже аударма теориясымен, мәдениетаралық қатынастармен және шет тілдерін оқыту ерекшеліктерімен байланысты...