Қазіргі жағдайда орыс тілі мен әдебиетін оқыту: монографиялардың тұсаукесері

Жаһандану процестері, қазіргі уақытта болып жатқан белсенді интеграциялық процестер тек әлеуметтік, экономикалық, саяси ғана емес, сонымен бірге адам қызметінің мәдени салаларына, оның ішінде білім беру саласына да әсер етті. Мәдениет пен білім саласындағы әлемнің жаһандануы елдер мен халықтардың қарқынды жақындасуымен, олардың өзара іс-қимылы мен өзара ықпалының күшеюімен сипатталады. Бұл жағдайда білім беруді жаңғырту мәселесі, оның ішінде тілдік білім беру мәселесі өзекті болып отыр.

2023 жылғы 17 наурызда педагогика және психология кафедрасында «Лингвистиканың жалпы мәселелері: тілді меңгеру» және «Қазіргі жағдайда орыс тілі мен әдебиетін оқытудағы педагогикалық технологиялар мен тәсілдер» монографияларының тұсаукесері өтті.

Бірінші монографияның авторлары – «Орыс тілі мен әдебиеті» ББ жетекші оқытушылары Левина Татьяна Викторовна мен Мошенская Наталья Алексеевна – тілді меңгеру – бұл баланың оның қоршаған ортасынан тілді, ауызша немесе ишараны қалай меңгеретінін сипаттауға және түсінуге бағытталған пәнаралық зерттеу саласы екендігіне егжей-тегжейлі тоқталып, олардың ғылыми еңбектерінің негізгі тұстарын айтып берді. Монографияда тілді – ана, екінші немесе шет тілін меңгерудің әртүрлі аспектілерін қарастыратын лингвистиканың жалпы мәселелері қарастырылады. Монография «Орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша магистратураға бағытталған, бірақ бұл мәселеге қызығушылық танытатын мамандар үшін де қызығушылық тудырады. «Тіл білімінің жалпы мәселелері: тілді меңгеру» тақырыбы бойынша ЖАОК әзірлеу жоспарлануда, ол жақын арада университеттің білім беру порталында қолжетімді болады.

Екінші монографияның авторлары – Мошенская Наталья Алексеевна, Левина Татьяна Викторовна, Абылғазинова Әйгерім Бауыржанқызы (ҚАЕУ бакалавриатының түлегі, «Орыс тілі және әдебиеті» ББ бойынша ҚАЕУ магистрі, «№18 орта мектеп» КММ оқу ісі жөніндегі меңгерушісі) және Зинковская Татьяна Сергеевна (ҚАЕУ бакалавриатының түлегі, «Орыс тілі және әдебиеті» ББ бойынша ҚАЕУ магистранты). әдебиет») – қазіргі қазақстандық білім беру жағдайында, оның ішінде әртүрлі тәсілдерді, әдістер мен технологияларды қолдана отырып, орыс тілі мен әдебиетін оқытудың аспектілерін ашты. Монография «Орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша бакалавриатқа бағытталған, бірақ осы мәселеге қызығушылық танытқан кез-келген мамандар үшін қызығушылық тудырады.

Іс-шара тұсаукесер режимінде өтті, студенттер мен оқытушылар монографиялар тақырыбы бойынша сұрақтар қойды, авторлар өз көзқарастарымен бөлісті және пікірталасқа қатысты.

Педагогика және психология кафедрасы