«Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу

«Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасы аккредиттеу бойынша талаптарды сәтті орындап, кафедраның білім беру бағдарламалары үшін халықаралық аккредиттеу растамасын алды.

Аккредиттеуді алуды Германияның Байройт қаласында орналасқан ACQUIN аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институты растады.

Кафедраның келесі білім беру бағдарламалары халықаралық аккредиттеуден өтті:

1. Құқықтану:

– Бакалавриат;

– Магистратура;

– Докторантура.

2. Халықаралық қатынастар:

– Бакалавриат;

– Магистратура.

3. Құқық және құқық қорғау қызметі:

– Бакалавриат

4. Құқық және кеден қызметі:

– Бакалавриат.

Бұл маңызды жетістік кафедра ұсынатын білім беру бағдарламаларының жоғары стандартын көрсетеді. ACQUIN халықаралық аккредиттеу тек сапаны ғана емес, сонымен қатар бағдарламалардың әлемдік білім беру стандарттарына сәйкестігін де мойындайды. Кафедрада оқуды таңдаған студенттер әлемдік талаптар мен үміттерге сәйкес келетін жоғары деңгейде білім алуға сенімді бола алады.

Бұл аккредиттеу оқытушылар құрамының, әкімшіліктің, құрылымдық бөлімшелердің және студенттер қауымдастығының қажырлы еңбегінің нәтижесі болды және «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының білім беру және жоғары білікті мамандарды даярлау саласындағы табысты даму векторын растайды.