Шет тілі: екі шет тілі


Академиялық дәреже екі шет тілін жоғары деңгейде оқумен бірге мамандықтың неғұрлым күрделі теориялық және практикалық аспектілері, сонымен қатар университеттерде оқыту негіздерімен байланысты.


Академиялық дәрежесі:

Білім магистрі (1 жыл), Педагогика ғылымдарының магистрі (2 жыл)

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы:

7М01702  «Шет тілі: екі шет тілі»

Таңдау бойынша пәндер:

Педагогика, Кәсіби бағытталған шет тілі

Оқыту формасы және оқу ұзақтығы:

Бейіндік магистратура: 1 жыл

Ғылыми-педагогикалық магистратура: 2 жыл

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы:

Магистратураның «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы екі шет тілін үйрену саласында жоғары біліктілікке ие болғысы келетін студенттерге арналған. Осы бағдарлама аясында студенттер екі шет тілін жоғары деңгейде оқып, көкжиектерін кеңейтіп, коммуникативтік дағдыларын жетілдіреді.

Бағдарлама шеңберінде оқыту екі шет тілін тереңдетіп оқытуды, сондай-ақ оқытылатын тілдердің мәдени аспектісін қамтиды. Мәдениеттану бөлігі аясында студенттер осы тілдер ресми болып табылатын елдердің мәдениеті мен тарихы, сондай-ақ осы елдердің халықаралық қатынастары мен экономикалық байланыстары туралы біледі.

Студенттер сонымен қатар шетелдік мәтіндерді ана тіліне және керісінше аударуды, шет тілдеріндегі мәтіндерді талдау мен түсіндіруді, іскерлік құжаттар мен хат-хабарларды құрастыру мен аударуды, халықаралық ұйымдармен және компаниялармен жұмыс істеуді үйренеді.

«Шетел тілі: екі шетел тілі» магистратура бағдарламасы курстық жобаларды, зерттеу жұмыстарын және аударма практикасын орындау түріндегі практикалық жұмысты да қамтиды. Студенттер сонымен қатар халықаралық қатынастар, мәдениетаралық коммуникация, Экономика және бизнес саласындағы білімдерін кеңейту үшін бірнеше қосымша пәндерді таңдай алады.

Мансап мүмкіндіктері:

«Шетел тілі: екі шетел тілі» магистратура бағдарламасының түлектері дипломатия, халықаралық бизнес, журналистика, оқыту және аударма сияқты түрлі салаларда жұмыс істей алады. Олар сондай-ақ тіл білімі, халықаралық қатынастар немесе басқа да байланысты салаларда оқуды жалғастыра алады және философия докторы (PhD) дәрежесін ала алады.