«Шет тілдері»кафедрасының білім беру бағдарламалары

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Берілетін дәрежесі: 6в02301 «аударма дело»білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі бакалавры.

Біліктілік сипаттамасы: тіл білімі бакалавры басқа мемлекеттермен сыртқы саяси, сыртқы экономикалық, ғылыми-мәдени байланыстарды жүзеге асыратын ұйымдарда; экономиканың әртүрлі бөліктерінде; халықаралық туризм жүйесінде; ақпараттық-талдау қызметтері мен агенттіктерде жазбаша және ауызша аударманы жүзеге асыруға тиіс.

 • Кәсіби қызмет объектілері: 
 • мәдениет мекемелері,
 • халықаралық ұйымдар,
 • әр түрлі ақпараттық-талдау қызметтері,
 • елшіліктер мен өкілдіктер,
 • Министрліктің,
 • туризм агенттіктері,
 • баспалар, аударма бюросы,
 • басқа ұйымдар мен кәсіпорындар.

Берілетін дәрежесі: 6В01703, 6В01704 «Шет тілі: екі шет тілі»білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры.

Біліктілік сипаттамасы: білім бакалавры білім беру (педагогикалық), эксперименттік-зерттеу, ұйымдастырушылық-басқарушылық, әлеуметтік-педагогикалық, оқу-тәрбие, оқу-технологиялық қызмет үшін дайындалуы тиіс. Халықаралық стандарттық талаптарға сәйкес, бакалавр негізгі кәсіби дайындықтың жоғары деңгейіне ие болуы керек, мәдениетаралық деңгейде шет тілді қарым-қатынас жасауға қабілетті және дайын болуы керек.

Кәсіби қызмет объектілері:

 • үздіксіз және сабақтас шет тілді білім беретін оқу орындары;
 • бастауыш, негізгі және бейіндік мектеп;
 • мамандандырылған мектеп;
 • орта техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері.

АМЕРИКАНДЫҚ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Берілетін дәрежесі: 6в02301 «аударма дело»білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі бакалавры. «Кәсіби қызмет саласындағы басқару» қосымша біліктілігі / «Туризм»

Біліктілік сипаттамасы: тіл білімі бакалавры басқа мемлекеттермен сыртқы саяси, сыртқы экономикалық, ғылыми-мәдени байланыстарды жүзеге асыратын ұйымдарда; экономиканың әртүрлі бөліктерінде; халықаралық туризм жүйесінде; ақпараттық-талдамалық қызметтер мен агенттіктерде жазбаша және ауызша аударманы жүзеге асыруы, басқару процестерін түсінуі, ұйымның, құрылымдық бөлімшелердің, жобалардың кәсіби қызметін ұйымдастыра білуі тиіс.

Кәсіби қызмет объектілері:

 • аударма бюролары,
 • мәдениет мекемелері,
 • халықаралық ұйымдар,
 • түрлі ақпараттық-талдау қызметтері,
 • туристік агенттіктер
 • елшіліктер мен өкілдіктер, министрліктер.

Берілетін дәрежесі: 6в01703, «Шет тілі: екі шет тілі»білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры. «Кәсіби коммуникация саласындағы аудармашы» қосымша біліктілігі

Біліктілік сипаттамасы: білім бакалавры білім беру (педагогикалық), эксперименттік-зерттеу, ұйымдастырушылық-басқарушылық, әлеуметтік-педагогикалық, оқу-тәрбие, оқу-технологиялық қызмет үшін дайындалуы тиіс. Халықаралық стандарттық талаптарға сәйкес, бакалавр негізгі кәсіби дайындықтың жоғары деңгейіне ие болуы керек, мәдениетаралық деңгейде шет тілді қарым-қатынас жасауға қабілетті және дайын болуы керек.

Кәсіби қызмет объектілері:

 • үздіксіз және сабақтас шет тілді білім беретін оқу орындары;
 • бастауыш, негізгі және бейіндік мектеп;
 • мамандандырылған мектеп, қосымша тілдік білім беру орталықтары;
 • орта техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері,
 • аударма бюролары, ұйымдар мен кәсіпорындардың аударма бөлімдері,
 • халықаралық ұйымдар.