Өнер және гуманитарлық ғылымдар

флаги

Шетелдік филология

Студенттерге филология және ғылымның барлық аспектілері, сонымен қатар педагогика туралы біліммен бірге когнитивті лингв...
Переводческое дело

Аударма ісі

Академиялық дәреже аударма теориясымен, мәдениетаралық қатынастармен және шет тілдерін оқыту ерекшеліктерімен байланысты...
флаги

Шетел филологиясы және кәсіби коммуни...

Шетел тілінің теориясы мен тарихын зерделеуге, шетел тілдері мен лингвистика саласында дағдылар мен құзыреттілікті игеру...
Переводческое дело

Аударма ісі

Аударма және ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыруға, келіссөздер мен кездесулер практикасына және шет тілдерінің күшейтіл...