Мы работаем над мобильной версией
Маленький дисплей
Сайт еще не адаптирован для вашего разрешения экрана
Минимальное разрешение: 1280x800
Ваше разрешение: 
Закрыть

Білім беру бағдамалары

6В01301 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасы

 Дәрежесі:  6В01301 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Біліктілік сипаттамасы:  білім бакалавры өзінің кәсіптік қызметінде теориялық білімді қолдана білуге, оқу-тәрбие процесіндегі жобаларды әзірлеуге және жүзеге асыра білуге, білім сапасын арттыра отырып  педагогикалық мәселелерді қоя білуге және шеше білуде білікті болуы қажет.

Кәсіптік қызмет нысандары:  жалпы білім беретін мектептер, шағын жинақты мектептер, гимназиялар, лицейлер.

Берілетін дәреже: 6В01301″Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасы  бойынша білім бакалавры

Біліктілік сипаттамасы: білім бакалавры өзінің кәсіби қызметінде теориялық білімді қолдана білуі керек, оқу-тәрбие процесінің жобаларын әзірлеу және іске асыру бойынша дағдысы болу; білім беру сапасын арттыруға ықпал ете отырып, педагогикалық мәселелерді қою мен шешуде құзыретті болу, өзінің кәсіби қызметін ағылшын тілінде жүзеге асыра білу, ағылшын тілінде кәсіби әдебиетті оқу, түсіну, түсіндіру және талдау, ағылшын тілінде кәсіби коммуникацияны жүзеге асыра білу керек.

Кәсіби қызмет нысандары: жалпы білім беретін мектептер, ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын мектептер, шағын жинақты мектептер, гимназиялар, лицейлер.

6В03102 «Психология» білім беру бағдарламасы

Дәрежесі: 6В03102 «Психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім бакалавры

Біліктілік сипаттамасы:  әлеуметтік білім бакалавры маман-психологтың кәсіптік біліктілік талаптарына сәйкес психологтың кәсіптік қызметінің практикалық және зерттеу міндеттері,  ғылыми әдістемесі жайлы ұғымы болу керек; маман-психолог біліктілігі бойынша білім талаптарына сәйкес тіршілік әрекетінің түрлі салаларында, психологияның практикалық және негізгі ғылыми қызметін білуі шарт.

Кәсіптік қызмет нысандары:   мектепке дейінгі мекемелер, орта мектеп, лицей, гимназиялар, мамандандырылған білім беру және тәрбие беру мекемелері, училищелер мен колледждер; ғылыми-зерттеу институттары мен зерттеу орталықтары; спорттық және шығармашылық ұйымдар; денсаулық сақтау мекемелері;  кәсіптік бейімделу және кәсіптік оқыту орталықтары, қалалық және республикалық әлеуметтік қызметтері, жұмыспен қамту орталықтары; саяси технология мен қоғамдық пікірді зерттеу орталықтары; бизнесті ұйымдастыру және өндірістік кәсіпорындар, құқық қорғау мекемелері , қараусыз қалған балалар мен жасөсіпірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімделу орталықтары; коммуникативті процестер (тұлға аралықтан макро әлеуметтік деңгейге дейінгі диапазонда)  және адам мен қоғамның, адам мен техниканың өзара әрекетінің психологиялық мәселелері.

6В03102 «Психология» білім беру бағдарламасы, «Кәсіби коммуникация саласындағы ағылшын тілі» –қосымша мамандандырумен (minor)

Берілетін дәреже: 6В03102 «Психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім бакалавры

Біліктілік сипаттамасы: әлеуметтік білім бакалавры маман-психологтың кәсіби құзыреттілігіне қойылатын талаптарға сәйкес психологтың кәсіби қызметінің мақсаты, ғылыми әдіснамасы, зерттеу және практикалық әдістері туралы түсінігі болуы тиіс; психологияның негізгі ғылыми және практикалық функцияларын және психолог маманның білім беру құзыреттіліктеріне қойылатын талаптарға сәйкес өмірдің түрлі салаларында психологиялық білімдерді қолдану аясын білу, ағылшын тілінде кәсіби әдебиетті оқу, түсіну, түсіндіру және талдау, ағылшын тілінде кәсіби коммуникацияны жүзеге асыра білу.

Кәсіби қызмет нысандары: мектепке дейінгі мекемелер, орта мектептер, лицейлер мен гимназиялар, мамандандырылған білім беру және тәрбие мекемелері, училищелер мен колледждер; ғылыми-зерттеу институттары мен зерттеу орталықтары; спорттық және шығармашылық ұйымдар; денсаулық сақтау мекемелері; кәсіптік бағдар беру және кәсіптік оқыту орталықтары, қалалық және республикалық әлеуметтік қызметтер, жұмыспен қамту орталықтары; қоғамдық пікір мен саяси технологияларды зерттеу орталықтары; өндірістік кәсіпорындар мен бизнесті ұйымдары; құқық қорғау мекемелері , балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу орталықтары; халықаралық ұйымдар.

6В01701 «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы

Дәрежесі: 6В01701 «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры.

Біліктілік сипаттамасы:  Қоғамдық-әлеуметтік ғылым негіздерін, қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттеп отыратын этикалық және заң нормаларын, Қазақстан территориясындағы әртүрлі қоғамдық-әлеуметтік құрылымдардың қалыптасуы мен дамуының тарихи ерекшеліктерін және қазақ халқымен басқа халықтардың мәдениет тарихын білуі керек. Компьютерді теру тәсілдерінен, кәсіптік қызметі аясында қолданылатын ақпаратты сақтай және өңдей алудан дағдысы болуы керек.

Кәсіптік қызмет нысандары: бітірушілердің кәсіптік қызметінің объектісі болып жалпы білім беретін орта мектептер, лицейлер, гимназиялар, орта-кәсіптік ұйымдар, кәсіптік мектептер, колледждер табылады.

6В01702 «Орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы

Дәрежесі: 6В01702 «Орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры.

Біліктілік сипаттамасы:  білім бакалавры өз ойын көңілге қонымды, сауатты, дәлелді жеткізе білуі керек; кәсіптік қызметті атқару үшін жоғары ойлау мәдениеті мен таным әдістерін  меңгеруі қажет; өзінің кәсіптік қызметінде базалық және бейінді пәндердегі құралдар мен әдістерді пайдалана білу,   әр түрлі бағыттағы әдебиеттермен өз бетімен жұмыс істей білу дағдысы болу;  заманауи технологияларды пайдалана отырып жаңа білім алу, филология мен педагогика саласында базалық және бейінді пәндер бойынша қаланған білім негізінде біліктілік таныту.

Кәсіптік қызмет нысандары: орта, жалпы білім беретін мектептер, орта кәсіптік ұйымдар, кәсіптік мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер.

6В01401 «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасы

Дәрежесі:  6В01401 «Дене шынықтыру және спорт » білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Біліктілік сипаттамасы: білім бакалаврының дене шынықтыру және спорттың қарапайым өмірдегі және мәдениеттегі дене тәрбиесі, денсаулықты нығайту құралы екендігін ұғыну, дене тәрбиесі бойынша сабақтарда тәрбие жұмысының түрлері мен әдістері, құралдары, принциптері, міндеттері, мақсаттарын қолдана білу, дене тәрбиесі процесін басқару, бақылау, жоспарлауды әдістемелік түрде дәлелдей білу,  жоғары спорттық жетістіктерге жете білу, қолайлы жағдайда ағзаның бейімделу механизмдерінің кедергілері және денсаулық үшін зиянсыз  болған жағдайда ағзаның резервтік мүмкіндіктері мен дененің  жұмысқа қабілетті мүмкіндіктерін жетілдіру,  дене қозғалысының әр түрлі  топтарында ұйымдық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру; дене шынықтыру және  спорттың дамуын жоспарлау. 

Кәсіптік қызмет нысандары:  мемлекеттік, қоғамдық, жеке білім бертін ұйымдар, мектепке дейінгі, мектеп, орта кәсіптік оқу орындары, колледждер, гимназиялар, училищелер, балалар спорт мектептері мен клубтары;  спорт және дене шынықтыру қызметін басқару органдары, мемлекеттік ұйымдар, фирмалар; спорттық, дене шынықтыру, медико-биологиялық және психикалық денсаулық мәселелерін жетілдіру бағытындағы ғылыми-зерттеу ұйымдары.

6В01401 «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасы –«Кәсіби коммуникация саласындағы ағылшын тілі» –қосымша мамандандырумен (minor)

Берілетін дәреже: 6В01401 «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Біліктілік сипаттамасы: білім беру бакалавры дене тәрбиесінің құралы ретінде қоғам өмірі мен мәдениетінде дене тәрбиесі мен спорттың рөлі, денсаулықты нығайту, дене тәрбиесі сабағындағы тәрбие жұмысының мақсаттары, міндеттері, принциптері, құралдары, әдістері мен формалары туралы түсінігі болуы тиіс дене тәрбиесінің процесін әдістемелік тұрғыдан негізді жоспарлау, бақылау және басқару, жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізу, оңтайлы физикалық жұмысқа қабілеттілік және ағзаның денсаулығына зиян келтірмей және ағзаның бейімделу механизмдерінің үзілуінсіз ағзаның резервтік мүмкіндіктерін жетілдіруді білу; дене шынықтыру қозғалысының түрлі буындарында жаппай ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге асыру; дене шынықтыру мен спортты дамытуды жоспарлау, ағылшын тілінде кәсіби әдебиетті оқу, түсіну, түсіндіру және талдау, ағылшын тілінде кәсіби коммуникацияны жүзеге асыра білуі керек.

Кәсіби қызмет нысандары:  мемлекеттік, қоғамдық, жеке меншік білім беру ұйымдары, мектепке дейінгі, мектеп, орта кәсіптік оқу орындары, колледждер, гимназиялар, училищелер, балалар спорт мектептері мен клубтары; дене шынықтыру және спорт қызметін басқару органдары, фирмалар, мемлекеттік ұйымдар; халықаралық спорт ұйымдары, дене шынықтыру, спорт бейіндегі ғылыми-зерттеу ұйымдары, дене және психикалық денсаулық проблемаларын әзірлейтін медициналық-биологиялық ұйымдар.

6В03201 «Журналистика» білім беру бағдарламасы

Дәрежесі:  6В03201 «Журналистика » білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім бакалавры.

Біліктілік сипаттамасы: әлеуметтік ғылымдар бакалавры еңбек нарығында оның қажеттілігін қамтамасыз ететін бейінді-мамандандырылған құзіреттіліктерді меңгеруі керек; демократиялық қоғамда журналист пен журналистиканың қоғамдық миссиясы мен әлеуметтік рөлін, әлеуметтік мұқтаждық контексіндегі БАҚ принциптері мен қызметін ұғына білу; медиа саланың (маңызды және технологиялық) негізгі дүние жүзілік даму тендециясы бағытына, бұқаралық-медиа саласында маңызды инновациялық практикалар мен конвергенция процесіне дағдылана білуі қажет.    

Кәсіптік қызмет нысандары:  отандық және шетелдік электронды және баспа БАҚ; отандық және шетелдік мемлекеттік және тәуелсіз органдар қасындағы ақпарат агенттіктері мен жаңалық қызметтері; отандық және шетелдік баспалар мен полиграфиялық кешендер;отандық және шетелдік мемлекеттік, коммерциялық және қоғамдық ұйымдардың пресс-қызметтері;Қазақстан мен шетелдегі қоғаммен байланыс бойынша құрылымдар мен бөлімшелер; Қазақстан мен шетелдегі саяси, зерттеу және консалтингтік құрылымдар;Жарнама агенттіктері; Желі ақпараттық құрылымдар;Көңіл көтеру қызметтері мен науқандар нарығы.

6В03201 «Журналистика» білім беру бағдарламасы – «Кәсіби коммуникация саласындағы ағылшын тілі» –қосымша мамандандырумен (minor)

Берілетін дәреже: 6В03201 «Журналистика»  білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім бакалавры

Біліктілік сипаттамасы: әлеуметтік білім бакалавры еңбек нарығында оның қажеттілігін қамтамасыз ететін кәсіби-мамандандырылған құзыреттерге ие болуы тиіс; демократиялық қоғамдағы журналистика мен журналистің әлеуметтік рөлі мен қоғамдық миссиясын, әлеуметтік қажеттіліктер контекстіндегі БАҚ функциялары мен принциптерін түсіну; медиаасалалар дамуының негізгі әлемдік үрдістерінде (мазмұнды және технологиялық), конвергенция процесінде және масс-медиа саласындағы маңызды инновациялық тәжірибелерде жол таба алуы тиіс; ағылшын тілінде кәсіби әдебиетті оқу, түсіну, түсіндіру және талдау, ағылшын тілінде кәсіби коммуникацияны жүзеге асыра білуі керек.

Кәсіби қызмет нысандары: отандық және шетелдік электрондық және баспа БАҚ; отандық және шетелдік ақпараттық агенттіктер мен мемлекеттік және тәуелсіз органдар жанындағы жаңалықтар қызметтері; отандық және шетелдік баспалар мен полиграфиялық кешендер; отандық және шетелдік мемлекеттік, коммерциялық және қоғамдық ұйымдардың баспасөз қызметі; Қазақстандағы және шетелдегі жұртшылықпен байланыс жөніндегі құрылымдар мен бөлімшелер; Қазақстан мен шетелдердің саяси, әлеуметтік және маркетингтік зерттеу және консалтингтік құрылымдары; жарнамалық агенттіктер; желілік ақпараттық құрылымдар; ойын-сауық қызметтері