Бизнес, құқық және басқару

Менеджмент

Стратегиялық жоспарлау, ресурстарды басқару, маркетинг, қаржы сияқты менеджмент тұжырымдамасын білетін мамандарды даярла...

Құқықтану

Студенттерге қылмыстық, конституциялық, әкімшілік құқықтар сияқты құқықтың әртүрлі аспектілерін, сондай-ақ ғылыми зертте...

Қаржы

Студенттерге қаржы экономикасын, бағалы қағаздар нарығын, салық салуды, қаржы аналитикасын және оқу процесін ұйымдастыру...

Менеджмент

Басқару және шешім қабылдау ортасында терең білімі бар, стратегиялық талдау, экономикалық көрсеткіштерді бағалау және оқ...

Құқықтану

Студенттерге құқықтық және басқарушылық аспектілерді, психологияны, халықаралық қатынастарды, криминалистиканы, сонымен ...

Құқық және құқық қорғау қызметі

Құқықтық көмек көрсетуге және қоғамдық тәртіпті қорғауға қабілетті құқықтық жүйені білетін мамандарды даярлауға бағыттал...

Құқық және кеден қызметі

Кеден заңнамасы, халықаралық сауда теориясы, құжат айналымы, кеден саласындағы менеджмент негізінде мамандандырылған құқ...

Құқықтану

Құқықтық жүйені, іскерлік қарым-қатынас этикасын және психологияны зерттейтін ҚР заңнамасы негізінде маманданған құқықты...

Маркетинг және PR менеджменті

Басқару, қоғаммен байланыс, медиа және мемлекеттік органдармен байланыс дағдылары бар мамандарды даярлауға, сондай-ақ ко...

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Экономика және менеджмент туралы білім жүйес, сонымен қатар басқару және экономикалық болжау дағдылары бар мамандарды да...