Педагогикалық ғылымдар

Орыс тілі мен әдебиеті

Академиялық дәрежесі, орыс тілін оқыту әдістемесінде, филологияның ерекшеліктері мен аспектілерінде және университеттер...

Қазақ тілі мен әдебиеті

Қазақ тілі мен әдебиеті теориясы мен тарихын терең білетін мамандарды және университеттерде оқыту әдістемесін дайындайты...

Шет тілі: екі шет тілі

Академиялық дәреже екі шет тілін жоғары деңгейде оқумен бірге мамандықтың неғұрлым күрделі теориялық және практикалық ас...

Шетел тілін ерте оқытудың педагогикас...

Балалар психологиясының ерекшеліктерін түсінуге және шет тілін оқыту тәсілдерін қолдануға қабілетті білікті мамандарды д...

Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын)

Шет тілдерін оқытудың әдіснамасы мен әдістемесін зерттейтін, мәдениетаралық коммуникация базасын қалыптастыратын педагог...

Орыс тілі мен әдебиеті

Орыс тілі мұғаліміне қажетті дағдылар мен қасиеттер жиынтығымен білім беру, оқу-тәрбие қызметін зерттеуге бағытталған пе...

Қазақ тілі мен әдебиеті

Қазақ тілін оқыту және мәдени құндылықтарды қалыптастыру үшін қажетті кәсіби дағдыларды меңгеретін және қалыптастыратын ...

Дене шынықтыру және спорт

Спорт педагогикасы мен психологиясы, жаттықтырушылық және ұйымдастырушылық қызмет туралы білімдер жиынтығымен мамандарды...

Бастауышта оқытудың педагогикасы мен ...

Психологиялық-педагогикалық және ғылыми зерттеулер негізінде 6 жастан 10 жасқа дейінгі балаларды оқытудың принциптерін, ...